Yhtiökokous 2021

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 18.3.2021 klo 10.00 alkaen YIT Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Panuntie 11, Helsinki, Suomi.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouskutsu ja ehdotukset

Kokouskutsu
Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt


Keskustelutilaisuus YIT:n vuoden 2020 tapahtumista ja tilinpäätöksestä 

Katso webcast-tallenne


Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2021 klo 12.00

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.3.2021 klo 12.00 – 12.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internetsivujen kautta 
Henkilöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen internetsivujen kautta edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot.

b) Sähköpostilla tai postitse
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / YIT, PL 1110, 00101 Helsinki.


Ennakkoäänestyslomake sekä äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla näillä sivuilla viimeistään 1.3.2021 ennakkoäänestyksen alkaessa.

Yhtiökokoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä

Kokouskutsun julkaiseminen 3.2.2021
Tilinpäätöksen julkaiseminen       18.2.2021
Määräaika äänestykseen otettaville vastaehdotuksille 23.2.2021 klo 16.00
Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen  24.2.2021 
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille ja muille kuin äänestykseen otettaville vastaehdotuksille 25.2.2021 klo 16.00
Osakkeenomistajien kysymysten, johdon vastausten ja muiden kuin äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen  26.2.2021 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2021 klo 12.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 8.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 12.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokous 18.3.2021 klo 10.00
Osingonmaksun täsmäytyspäivät 22.3.2021 ja 1.10.2021
Yhtiökokouspöytäkirja yhtiön internetsivuilla 1.4.2021 viimeistään
Osingon ehdotetut maksupäivät 7.4.2021 ja 12.10.2021

 

Muu materiaali

Tilinpäätöstiedote

Tietosuojaseloste