Strategia, visio, missio ja arvot

Missionamme on luoda parempia elinympäristöjä

Uskomme, että menestyksemme perustuu kestävälle kehitykselle.


Jatkuva kaupungistuminen lisää kestävien, vetovoimaisten ja elävien kaupunkiympäristöjen kysyntää. Tarpeet monipuolistuvat ja vaatimukset kasvavat. Samalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen edellyttää uusia tapoja hyödyntää resursseja. Kiertotaloudesta ja elinkaarikaariajattelusta tulee entistä kriittisempää.

Perustehtävämme on rakentaa toimivia ja kestäviä koteja ja elinympäristöjä kasvavissa kaupungeissa, jotta kestävästä asumisesta ja elämisestä tulee helppoa. Lisäksi kehitämme, rakennamme ja uudistamme kouluja, sairaaloita, kaupallisia ja julkisia tiloja sekä infrastruktuuria.

YIT:n strategia 2022–2025: Kestävää menestystä – kestäviä elinympäristöjä

Strategiamme keskeinen tavoite on hakea kasvua asuntoliiketoiminnassa ja parantaa kannattavuutta.

Toteutamme strategiaa kolmen strategisen painopistealueen kautta: asiakas, tuottavuus ja vastuullisuus.

YIT:n straregia 2022-2025

Asuminen-liiketoiminnossa jatkamme toimivien ja kestävien kotien ja elinympäristöjen rakentamista kestävän elämisen mahdollistamiseksi. Asumisessa tavoitteenamme on hakea kasvua kasvavissa kaupungeissa Suomessa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Strategiakauden loppuun mennessä tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa yli 20 prosenttia ja saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittomarginaali.

Infra- ja Toimitilat-liiketoiminnoilla on tärkeä strateginen rooli. Sekä toimitila- että infrarakentamisessa hyödynnämme osaamistamme vahvan liikevoiton ja vakaan kassavirran tuottamiseksi. Infra- ja Toimitilat-liiketoiminnoissa keskitymme kannattavaan ydinosaamiseen, hankevalintoihin ja hankkeiden tehokkaaseen toteuttamiseen. Molemmilla segmenteillä tavoitteena on saavuttaa yli 4 prosentin liikevoittoa vuoteen 2025 mennessä.

ESG-strategia asettaa uusia standardeja alalle

Ympäristökriteerien osalta sitoudumme Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. YIT sitoutui marraskuussa 2021 ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (SBTi). Science Based Targets (SBTi) hyväksyi YIT:n asettamat päästövähennystavoitteet kesäkuussa 2023.  Sitoumuksella vahvistamme ilmastotyötämme ja pyrimme vähentämään niin omia kuin myös asiakkaidemme päästöjä.

Sosiaalisten kriteerien osalta jatkamme työtämme yhteiskunnan kehittämiseksi ja paremman elinympäristön rakentamiseksi. Tavoitteenamme on 30 prosentin vähennys työtapaturmien osalta vuoteen 2025 mennessä. Panostamme työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun vahvistamiseen.

Hallintokriteerien osalta jatkamme tiukkaa harmaata taloutta koskevaa lähestymistapaamme. Emme hyväksy korruptiota emmekä työvoiman hyväksikäyttöä ja syrjintää.

Edistämme ESG-tavoitteitamme myös koko toimitusketjussamme. Vaadimme toimittajiltamme samoja ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa koskevia standardeja kuin olemme asettaneet itsellemme. Uskomme, että tämä asettaa uusia standardeja koko alalle.

Taloudelliset tavoitteet

Mittaamme strategiamme onnistumista uusilla konsernin taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä:

 • Liikevoittomarginaali: 6 %
 • Velkaantumisaste: alle 50 %
 • Osinko: vakaa kasvu

Lisää taloustietoa sijoittajasivuillamme 

Missio

Luomme parempia elinympäristöjä – kestävästi

Missio on yrityksemme toiminta-ajatus ja sen olemassaolon syy. Se vastaa kysymykseen, mitä haluamme yrityksenä tehdä ja mihin haluamme päästä. Missiollamme on meille kirkas merkitys. Parempien elinympäristöjen kehittäjänä ja rakentajana meillä on tärkeä rooli rakennetun ympäristön päästöttömien ratkaisujen kehittämisessä ja kestävän ja sujuvan elämän mahdollistamisessa asiakkaillemme.

Visio 2030

Olemme osaavin kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä – hyvää elämää varten

YIT:n menestys rakentuu monipuolisesti osaavien ammattilaisten varaan. Haluamme löytää ja työllistää parhaat tekijät, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laaja-alaista, niin teknistä, teknologista, sosiaalista, taloudellista ja yhteiskunnallista ymmärrystä ja kyvykkyyttä edustavaa erityisosaamista. Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa haluamme varmistaa, että YIT:llä on parhaat osaajat.

YIT:n tavoitteena on olla osaavin kumppani. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, pyrimme ymmärtämään heidän tarpeitaan, niitäkin, joita ei aina osata lausua ääneen. Suhteemme asiakkaisiimme on läheinen ja vuorovaikutteinen. Vaalimme vahvaa mainettamme yhteistyökykyisenä, luovana ja rakentavana kumppanina, joka tekee asiat lupauksensa mukaisesti ja enemmän. 

YIT:lle vastuullisuus ei ole vain vihreyttä, vaan ympäristöön, ihmisiin sekä yrityksen toimintaan liittyvää vastuunkantoa. Vastuullisuus ohjaa YIT:llä kaikkea toimintaa; emme pelkästään seuraa trendejä ja standardeja, vaan pyrimme olemaan kehityksessä askelen edellä. Teknologisten innovaatioiden, vuosikymmenten mittaan rakentuneen asiantuntemuksemme, sekä tiimiemme laaja-alaisen osaamisemme avulla olemme valmiita haastamaan itsestäänselvyyksiä.

YIT:llä ymmärrämme asiakkaitamme, niin yrityksiä, julkisia toimijoita kuin kaupunkilaisiakin, jotka luovat asuinympäristöstään elävän ja asuvat rakentamissamme kodeissa, liikkuvat kaupungeissa ja tekevät työtä rakentamissamme toimitiloissa. Emme tarjoa yhden koon ratkaisuja, vaan rakennamme tekemisemme syvän ihmisymmärryksen ja monipuolisesti hyvää elämää koskevan tiedon varaan. 

 Hyvä elämä on merkityksellistä myös henkilöstömme näkökulmasta. Haluamme tarjota turvallisen työympäristön sekä mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja kasvaa yhdessä yrityksen kanssa.

Arvot

Arvostus

 • Välitämme asiakkaistamme ja henkilöstöstämme
 • Haemme kestäviä ratkaisuja ympäristön hyväksi

Yhteistyö

 • Olemme avoimia ja jaamme tietoa
 • Osallistamme ja teemme yhteistyötä menestyäksemme

Luovuus

 • Luotamme ja luomme positiivista henkeä
 • Annamme vapauden luoda uutta ja haastaa

Intohimo

 • Tähtäämme korkealle asiantuntemuksessa, laadussa ja tuloksessa
 • Toimimme eettisesti ja pidämme lupauksemme

Tutustu lisää