Strategia, visio, missio ja arvot

Visiomme on enemmän elämää kestävissä kaupungeissa

Luomme parempia elinympäristöjä ja uskomme, että ihmiset jatkavat siirtymistä kaupunkien kasvukeskuksiin.


Kestävä kaupunkikehittäminen on liiketoimintamme ytimessä. Perustehtävämme on luoda toimivia kaupunkeja ja kestävää elinympäristöä kaikissa toimintamaissamme. Strategiassamme etusijalla ovat liiketoimintajakauman parantaminen sekä kannattavuuden ja suorituskyvyn vahvistaminen.

Megatrendit vaikuttavat toimintaamme ja strategisiin valintoihimme. Uskomme kaupungistumisen jatkuvan koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana tapahtunut digiloikka muuttaa pysyvästi tietotyöläisten tapaa tehdä töitä ja datan hyödyntäminen on keskeinen kilpailutekijä liiketoiminnassa. Kestävän kehityksen mukaiset vaatimukset, ikääntyvän väestön tarpeet sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat aikaisempaa enemmän kuluttajien ostopäätöksiin.

Ihmiset haluavat arjeltaan turvallisuutta, mukavuutta ja helppoutta. Tehtävämme on luoda kestäviä kaupunkimaisia asuinympäristöjä ja toimivia kaupunkeja, jotka mahdollistavat sujuvan ja helpon asumisen, työteon ja liikenneyhteydet. Sen takia tulemme joka päivä töihin YIT:llä. 

YIT:n strategia – suorituskykyä yli suhdanteiden

YIT on mukana rakennetun ympäristön koko elinkaaressa. Keskitymme kestävään kaupunkikehitykseen ja kiinteistösijoittamiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa edelleen asuntotonttivarantoamme keskittyen pääkaupunkiseuduille ja vahvimpiin kasvukeskuksiin sekä lisätä entisestään hankekehitysosaamistamme. Kiinteistöliiketoiminnassa vahvat kumppanuudet ja yhteistyömallit mahdollistavat isojen kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisen hallitulla pääomankäytöllä ja alhaisemmalla riskitasolla. Jatkamme myös pitkäjänteisen asuntoportfolion kasvattamista.

Strategiamme tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja ylläpitää taloudellista vakautta. YIT:n hallituksen vahvistamat strategiset tavoitteet ovat:

 • > 12 %:n sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
 • < 50 %:n velkaantumisaste (gearing)
 • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko
 • Päästöjen puolittaminen vuodesta 2019 vuoteen 2030 mennessä

Lisää taloustietoa sijoittajasivuillamme 

Menestyksemme kulmakivet

Red heart icon

Onnelliset ihmiset

Yrityksen kulttuuri ja johtaminen heijastuvat työyhteisöömme ja ihmisten viihtymiseen. Kannustavat tiimit ja työntekijöitään tukevat esimiehet vahvistavat henkilöstön sitoutumista ja ponnistelua yhteisten tavoitteidemme hyväksi. Tavoitteenamme on olla alan halutuin työnantaja sekä nykyisten työntekijöidemme että rakennusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa.

Stepping up sustinability logo.png

Kestävän kehityksen vauhdittaminen

Olemme sitoutuneet puolittamaan hiilidioksidipäästömme vuoteen 2030 mennessä. Haluamme myös mahdollistaa hiilineutraalin lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän veden omaperusteisissa hankkeissamme. Tavoitteenamme on erottautua kestävillä tuotteilla ja palveluilla. 

Three persons in blue icon

Menestystä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa

Erinomainen asiakaskokemus on keskeinen tavoitteemme. Haluamme erottautua liiketoimintaamme tukevilla uusilla palveluilla ja konsepteilla.

Crane icon

Huippusuoritus

Tähtäämme tuottavuutemme parantamiseen. Tavoitteenamme on pääomatehokkuus, paremmat projektikatteet sekä projektiheikennysten minimoiminen.

Missio, visio ja arvot

– Toimintamme kulmakivet

Missio

Luomme parempaa elinympäristöä

Missio on yrityksemme toiminta-ajatus ja sen olemassaolon syy. Se vastaa kysymykseen, mitä haluamme yrityksenä tehdä ja mihin haluamme päästä.

Visio

Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa

Visio on yhteinen unelmamme yrityksemme tulevaisuudesta. Missä haluamme olla, mitä tavoittelemme?

Arvot

Arvostus

 • Välitämme asiakkaistamme ja henkilöstöstämme
 • Haemme kestäviä ratkaisuja ympäristön hyväksi

Yhteistyö

 • Olemme avoimia ja jaamme tietoa
 • Osallistamme ja teemme yhteistyötä menestyäksemme

Luovuus

 • Luotamme ja luomme positiivista henkeä
 • Annamme vapauden luoda uutta ja haastaa

Intohimo

 • Tähtäämme korkealle asiantuntemuksessa, laadussa ja tuloksessa
 • Toimimme eettisesti ja pidämme lupauksemme

Tutustu lisää