Sosiaalinen vastuu

Välitämme ihmisistä kaikkialla arvoketjussamme.


Sosiaalinen vastuu tarkoittaa ihmisistä välittämistä. YIT:ssä se tarkoittaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamista, suotuisten työolojen tarjoamista ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen edistämistä. Varmistamme myös yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun kaikille. Näiden lisäksi huomioimme niiden paikallisyhteisöjen tarpeet, joissa toimimme.

Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti jokaisen YIT:läisen tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Tämä koskee niin omaa henkilöstöämme kuin yhteistyökumppaniemme henkilöstöä. Työntekijät ovat keskeinen tekijä menestyksemme kannalta. Panostamme henkilöstön työhyvinvointiin ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.  

Sitoudumme kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme ja hankintaketjussamme. Työturvallisuus on olennainen osa arvojamme ja näkyvää päivittäistä toimintaamme. Pyrimme parantamaan työturvallisuuskäytäntöjämme jatkuvasti. Haluamme tarjota turvallisen ja terveellisen työ- ja elinympäristön henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme. Tarjoamme asiakkaille turvallisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. Arvioimme ihmisoikeusvaikutuksia säännöllisesti ja toimimme niiden toteutumisen edellytysten turvaamiseksi. 

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä ILO:n kahdeksan keskeisen yleissopimuksen vahvistettuja perusoikeuksia, ja myös meidän yhteistyökumppaniemme tulee sitoutua samojen oikeuksien kunnioittamiseen. Olemme sitoutuneet myös OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toiminnassamme sosiaalisen vastuun teemoja ovat työturvallisuus, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ihmisoikeudet.