Asuminen

Kestäviä asuntoja ja elinympäristöjä

Toimivia koteja ja kestävää arkea kasvavissa kaupungeissa.


Asuminen-segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden sekä vapaa-ajan asuntojen hankekehittämisestä ja rakentamisesta. Näiden asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden parantamiseksi yhtiö kehittää erilaisia asumisen konsepteja. Asuntorakentamisen projektit ovat pääasiassa omaperusteisia ja kokonaisvastuurakentamisurakoita, jotka ovat pääsääntöisesti uudisrakentamista, mutta segmentti toteuttaa myös kilpailu-urakoita. Asiakkaat ovat joko yksityisiä kuluttajia tai sijoittajia. Yksityiset kuluttajat ostavat asunnon omaperusteisesta asuntorakentamisesta joko omaksi kodikseen tai sijoituskäyttöön, kun taas sijoittajat ostavat useita asuntoja, kokonaisen asuinrakennuksen tai asuntohankeportfolion. Segmentin maantieteelliset markkina-alueet ovat Suomessa, Tšekissä, Slovakiassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Kärkihankkeita