Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus osana YIT:n strategiaa.


YIT: n strategiaa vuosille 2022–2025 toteutetaan kolmen strategisen painopistealueen kautta: fokus, tuottavuus ja ESG. Päivitetty ESG-strategiamme asettaa uusia standardeja alalle.

  • Ympäristökriteerien osalta sitoudumme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
  • Sosiaalisten kriteerien osalta jatkamme työtämme yhteiskunnan kehittämiseksi ja paremman elinympäristön rakentamiseksi. Tavoittelemme 30 prosentin vähennystä työtapaturmien osalta vuoteen 2025 mennessä ja panostamme työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun vahvistamiseen.
  • Hallintokriteerien osalta jatkamme tiukkaa harmaata taloutta koskevaa lähestymistapaamme. Emme hyväksy korruptiota emmekä työvoiman hyväksikäyttöä ja syrjintää.

Olemme ensimmäinen suomalainen rakennusalan yritys, joka sitoutuu vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Tällä sitoumuksella vahvistamme aiempaa ilmastotyötämme ja päivitämme nykyiset ilmastotavoitteemme kattavammiksi, mikä vähentää myös asiakkaidemme päästöjä. SBTi on hyväksynyt ja validoinut asettamamme päästövähennystavoitteet kesäkuussa 2023.

YIT on myös laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa. Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla YIT voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseksi. Viitekehyksen alainen vihreä rahoitus on yksi keino tukea YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.