Hallinnointi

Hallinnointi YIT:llä

Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla parhaita käytäntöjä.


YIT Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä. Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi noudatamme päätöksenteossa ja hallinnoinnissa Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. YIT listautui Helsingin pörssiin vuonna 1995.

Päivitetty 17.02.2022