Ympäristövastuu

Vähennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia.


Tuotteidemme ja palvelujemme avulla voimme myös auttaa vähentämään asiakkaidemme ympäristövaikutuksia ja näin edistää entistä kestävämmän elinympäristön luomista.

Tavoitteenamme on vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvaa energiankulutusta, tuottamamme jätteiden määrää sekä aiheuttamiamme kasvihuonekaasupäästöjä. Kiinnitämme tuotteissa ja palveluissamme erityistä huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä materiaalien valintaan. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisen, pitkäaikaisen elinympäristön. Panostamme alan uusien innovaatioiden kehittämiseen.

Toiminnassamme ympäristövastuun teemoja ovat kestävämmän elämäntavan mahdollistaminen asiakkaille, oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Toiminnassamme haluamme omilla valinnoillamme ja teoillamme hillitä ilmastonmuutosta. Olemme sitoutuneet Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Science Based Targets (SBTi) -aloite on hyväksynyt ja validoinut YIT asettamat päästövähennystavoitteet kesäkuussa 2023