Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi strategisista tavoitteistamme. Tutustu ilmastotavoitteisiimme 2030.


Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2022 ja loimme hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi. Hiilitiekartta sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta, jotka kattavat rakentamisen koko elinkaaren myynnistä ja suunnittelunohjauksesta hankintaan ja työmaatoimintoihin saakka.

Rakennetun ympäristön käyttö ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maailman luonnonvaroista ja vastaavat noin 40 prosenttia energian kulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta.

YIT on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi)

  • YIT sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 päästöjä 90 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon*.
  • YIT sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon 2019.

 * Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista

Kohti hiilineutraalia rakentamista

Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden lisäksi YIT:n tavoitteena on olla hiilineutraali omassa toiminnassaan (scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä. Tästä päästövähennysten osuus on yli 90 % ja loput päästöistä kompensoidaan luontopohjaisilla, luonnon monimuotoisuutta edistävillä ratkaisuilla.

Oman toiminnan osalta olemme onnistuneet vähentämään päästöjä 58 % vuoteen 2019 verrattuna esimerkiksi siirtymällä alkuperäsertifioituun uusiutuvaan sähköenergiaan. Hiilineutraalius edellyttää siirtymistä päästöttömiin energialähteisiin myös kaluston ja omien kiinteistöjen lämmityksen ja viilennyksen osalta. Toimitusketjun toimijoita haastetaan mukaan konkreettisten päästövähennysten saavuttamiseksi. Rakennusmateriaalien osalta tämä koskee erityisesti betoni- ja terästuotteita. Hiilitiekartta kattaa myös henkilöstön ympäristöosaamisen kehittämisen ja päivityksiä päätöksenteko- ja palkitsemiskriteereihin. Huomioimme ilmastonmuutoksen myös riskien hallinnassamme.

SDG-tavoitteet