Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi strategisista tavoitteistamme.


Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2022 ja loimme hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi. Hiilitiekartta sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta, jotka kattavat rakentamisen koko elinkaaren myynnistä ja suunnittelunohjauksesta hankintaan ja työmaatoimintoihin saakka.

Rakennetun ympäristön käyttö ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maailman luonnonvaroista ja vastaavat noin 40 prosenttia energian kulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta.

YITN ilmastotavoitteet 2030.jpg

Oman toiminnan osalta olemme onnistuneet vähentämään päästöjä 56 % vuoteen 2019 verrattuna esimerkiksi siirtymällä alkuperäsertifioituun uusiutuvaan sähköenergiaan. Hiilineutraalius edellyttää siirtymistä päästöttömiin energialähteisiin myös kaluston ja omien kiinteistöjen lämmityksen ja viilennyksen osalta. Toimitusketjun toimijoita haastetaan mukaan konkreettisten päästövähennysten saavuttamiseksi. Rakennusmateriaalien osalta tämä koskee erityisesti betoni- ja terästuotteita. Hiilitiekartta kattaa myös henkilöstön ympäristöosaamisen kehittämisen ja päivityksiä päätöksenteko- ja palkitsemiskriteereihin. Huomioimme ilmastonmuutoksen myös riskien hallinnassamme.

SDG-tavoitteet