Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.


Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua  huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–8 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Harri-Pekka Kaukonen, puheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen CV

Casimir Lindholm
jäsen

Casimir Lindholm CV
Kerttu Tuomas

Kerttu Tuomas
jäsen

Kerttu Tuomas CV

Jyri Luomakoski
varapuheenjohtaja

Jyri Luomakoski CV

Keith Silverang
jäsen

Keith Silverang CV

Sami Laine
jäsen

Sami Laine CV
Barbara Topolska, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Barbara Topolska
jäsen

Barbara Topolska CV
Päivitetty 23.03.2021