Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.


Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua  huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–8 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Jyri Luomakoski yit board member management

Jyri Luomakoski
puheenjohtaja

Jyri Luomakoski CV
Sami Laine yit board member hallitus

Sami Laine
jäsen

Sami Laine CV
Casimir Lindholm yit board member

Casimir Lindholm
varapuheenjohtaja

Casimir Lindholm CV
Kerttu Tuomas yit board member

Kerttu Tuomas
jäsen

Kerttu Tuomas CV
Anders Dahlblom YIT

Anders Dahlblom
jäsen

Anders Dahlblom CV
Leena Vainiomäki YIT

Leena Vainiomäki
jäsen

Leena Vainiomäki CV
Päivitetty 23.03.2021