Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.


Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua  huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Harri-Pekka Kaukonen, puheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen CV
Olli-Petteri Lehtinen, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Olli-Petteri Lehtinen
jäsen

Olli-Petteri Lehtinen CV

Jyri Luomakoski
jäsen

Jyri Luomakoski CV
Eero Heliövaara, varapuheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Eero Heliövaara
varapuheenjohtaja

Eero Heliövaara CV
Barbara Topolska, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Barbara Topolska
jäsen

Barbara Topolska CV
Kerttu Tuomas

Kerttu Tuomas
jäsen

Kerttu Tuomas CV
 Frank Hyldmar, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Frank Hyldmar
jäsen

Frank Hyldmar CV

Casimir Lindholm
jäsen

Casimir Lindholm CV
Päivitetty 23.03.2021