Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.


Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua  huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Harri-Pekka Kaukonen, puheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen CV
 Frank Hyldmar, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Frank Hyldmar
jäsen

Frank Hyldmar CV
Barbara Topolska, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Barbara Topolska
jäsen

Barbara Topolska CV
Eero Heliövaara, varapuheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Eero Heliövaara
varapuheenjohtaja

Eero Heliövaara CV
Olli-Petteri Lehtinen, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Olli-Petteri Lehtinen
jäsen

Olli-Petteri Lehtinen CV
Tiina Tuomela, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Tiina Tuomela
jäsen

Tiina Tuomela CV
Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Alexander Ehrnrooth
jäsen

Alexander Ehrnrooth CV
Kristina Pentti-von Walzel, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Kristina Pentti-von Walzel
jäsen

Kristina Pentti-von Walzel CV
Päivitetty 23.03.2021