Toimitilat

Rakentamista, restaurointia ja elinkaariprojekteja

Monimuotoisia toimisto-, liike-, tuotanto- ja logistiikkatiloja, hybridihankkeita, julkisia rakennuksia sekä asuntokohteiden urakointia.


Toimitilat-segmentti vastaa erityisesti toimitilahankkeiden rakentamisesta. Keskitymme uudis- ja korjausrakentamiseen sekä elinkaarihankkeisiin. Kohteitamme ovat toimistot, liike-, tuotanto- ja logistiikkatilat sekä julkiset rakennukset. Rakennamme myös asuntokohteita urakointina sekä toteutamme eri käyttötarkoituksia yhdistäviä hybridihankkeita.

Liiketoimintamme painopisteet

Toimintamme painopisteitä ovat kestävän kaupunkirakentamisen mukaiset uudiskohteet ja korjausrakentaminen. Energia- ja materiaalitehokkuudessa ja kiertotalouden keinojen käytössä tavoittelemme alan johtoasemaa.  Kaupungistuminen, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja rakennuskannan vanheneminen kasvattavat korjausrakentamisen tarvetta, joten palvelumme kattavat myös käyttötarkoituksen muutokset ja toimitila- ja taloyhtiökorjaukset. Olemme seuranneet omaperusteisten hankkeidemme kohdekohtaista hiilijalanjälkeä vuodesta 2020 alkaen. 

Olemme johtava toimitilarakentaja Suomessa sekä merkittävä toimija Virossa, Liettuassa ja Slovakiassa.

Tutustu toimitilakohteisiimme

Korjausrakentamisen palvelumme

Kärkihankkeita