Toimitilat

Uudis-, korjausrakentamis- ja elinkaariprojekteja

Monimuotoisia toimisto-, liike-, tuotanto- ja logistiikkatiloja, hybridihankkeita, julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja sairaaloita sekä asuntokohteiden urakointia.


Toimitilat-segmentti vastaa erityisesti toimitilahankkeiden rakentamisesta. Keskitymme uudis- ja korjausrakentamiseen sekä elinkaarihankkeisiin. Kohteitamme ovat toimisto-, kauppa-, hotelli-, liike-, logistiikka- ja teollisuusrakennukset, sekä julkiset rakennukset, kuten esimerkiksi sairaalat, terveys- ja hyvinvointikeskukset, päiväkodit, koulu- ja monitoimitalot. Kohteet rakennetaan sijoittajille, omistajakäyttäjille ja julkisille tilaajille. Korjausrakentamisen palvelut vaihtelevat pienistä pintakorjauksista rakennusten kokonaisvaltaisiin uudistamisiin sekä taloyhtiöiden linjasaneerauksiin. Segmentillä on urakoiden lisäksi myös omaperusteisia toimitilahankkeita. Lisäksi rakennamme asuntokohteita urakointina sekä toteutamme eri käyttötarkoituksia yhdistäviä hybridihankkeita.

Liiketoimintamme painopisteet

Toimintamme painopisteitä ovat kestävän kaupunkirakentamisen mukaiset uudiskohteet ja korjausrakentaminen. Energia- ja materiaalitehokkuudessa ja kiertotalouden keinojen käytössä tavoittelemme alan johtoasemaa. Kaupungistuminen, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja rakennuskannan vanheneminen kasvattavat korjausrakentamisen tarvetta, joten palvelumme kattavat myös käyttötarkoituksen muutokset ja toimitila- ja taloyhtiökorjaukset. Älykkyydellä ja datalla luomme ihmislähtöisempiä ja joustavampia toimistoja sekä kestävämpää rakennettua ympäristöä.

Olemme johtava toimitilarakentaja Suomessa ja segmentin liiketoiminnoista suurin osa on Suomessa. Lisäksi segmentti toimii myös Virossa, Liettuassa ja Slovakiassa. Slovakiassa toimimme kiinteistökehittäjänä, Virossa ja Liettuassa myös urakoitsijana sekä toimitila- että infrarakentamisen hankkeissa. Liettuassa toimimme myös päällystysliiketoiminnassa.

Oleellisena osana kiinteistöjen kehittämistä ja rakentamista pystymme ottamaan vastuun kiinteistöjen elinkaaren aikaisesta ylläpidosta kiinteistöjohtamispalveluidemme avulla, jopa 25-40 vuodeksi. Tavoitteemme on varmistaa kiinteistön kunnon ja arvon säilyminen sekä käytönaikaisten kustannusten minimointi hankkeiden koko elinkaaren aikana. Rakentamisen lisäksi vuokraamme uusia moderneja toimitiloja.

Tutustu toimitilarakentamiseen
Tutustu elinkaarirakentamiseen
Smart Building - Älykkäät ja vastuulliset rakennukset

Kärkihankkeita