Code of Conduct

Meidän tapamme toimia

Toimintamme ja työskentelytapamme perustuvat YIT:n missioon ja arvoihin.


Olemme sitoutuneet edistämään liiketoimintamme pitkäaikaista menestymistä, emmekä pyri hyvään taloudelliseen tulokseen hinnalla millä hyvänsä. Liiketoimintamme menestyksen edellytyksenä on, että kunnioitamme sidosryhmiämme ja tuotamme arvoa eri sidosryhmillemme asiakkaista omistajiin ja henkilöstöön.

YIT:n toimintaperiaatteet (Code of Conduct) konkretisoivat sitä, mitä arvojemme noudattaminen tarkoittaa toimiessamme eri sidosryhmiemme kanssa. Toimintaperiaatteita ei ole tarkoitettu yksityiskohtaiseksi oppaaksi, josta löytyisi vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan suuntaa antavaksi ohjenuoraksi. Dokumentista löydät toimintaamme ohjaavat periaatteet suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, liiketoimintakumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Löydät myös toimintaperiaatteiden noudattamiseen ja rikkomuksista ilmoittamiseen liittyvää tietoa.

Jokaiselta YIT:läiseltä odotetaan toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa kaikissa tilanteissa.

YIT:n Code of Conducts

Lue ja lataa YIT:n Code of Conduct suomeksi tai englanniksi.

Ilmoittaminen väärinkäytöksestä – YIT Ethics Channel

YIT noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita

Haluamme varmistaa, että koko toimitusketju noudattaa hyviä liiketoimintakäytäntöjä. Tavoitteemme on kehittää rakennusalan toimintaperiaatteita yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan. 

YIT:n whistleblower-järjestelmä on nimeltään YIT Ethics Channel. Sen avulla sidosryhmämme, kuten työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme voivat raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista. Nämä voivat koskea lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintakäytäntöjä, esimerkiksi:

 • Kilpailuoikeusrikkomukset
 • Eturistiriidat, väärinkäytökset
 • Ympäristön pilaaminen
 • Lahjonta, korruptio tai muut laittomat maksut
 • Tietoturva-, tietosuoja- ja tekijänoikeusrikkomukset
 • Perusteeton edustaminen tai matkustaminen, oikeudeton lahja
 • Epäasialliset työskentelyolosuhteet, työturvarikkomukset
 • Rahanpesu tai verorikokset
 • Arvopaperimarkkinarikkomukset
   

YIT Ethics Channelia ei ole tarkoitettu valitusten, reklamaatioiden tai henkilöstöön liittyvien erimielisyyksien hoitamiseksi. Ne tulee käsitellä varsinaisten vastuuhenkilöiden kanssa.

YIT Ethics Channel on käytettävissä 24/7 web-palveluna tai puhelimella, 12 eri kielellä.

Suosittelemme, että ilmoitukset tehdään avoimesti, sisältäen ilmoituksen tekijän nimen ja yhteystiedot. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Voit myös jättää nimettömän ilmoituksen.

YIT Ethics Channel on itsenäinen palvelu, jolla ei ole yhteyttä YIT:n tietojärjestelmiin. Sitä pitää yllä ulkopuolinen palveluntuottaja, WhistleB, mikä varmistaa raportoinnin anonymiteetin ja tietojen luottamuksellisen käsittelyn. Esimerkiksi ilmoituksen jättäneen henkilön tietokoneen IP-osoitetta ei tallenneta. Kaikkien riskien minimoimiseksi ilmoituksen voi jättää muulta laitteelta kuin omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi.

Voit luoda YIT Ethics Channel ilmoituksen täällä: https://report.whistleb.com/fi/yit

tai soittaa suomeksi numeroon: 0800-07-640, käytäthän koodia 5112#.

Kiitos avustasi!