Historia

YIT:n historia

Tutustu YIT:n yli satavuotiseen historiaan.


Pohjoiseurooppalaiset olosuhteet vaativat yhteiskunnan perusrakenteilta paljon. Ihmiset odottavat elinympäristönsä olevan toimiva ja viihtyisä yhtä lailla talven viimassa kuin kesähelteillä. Korkea vaatimustaso ja vaativat olosuhteet ovat jalostaneet YIT:stä sen, mikä se tänä päivänä on: johtava, teknisen elinympäristön rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen keskittyvä palveluyritys.

YIT:n historia 1910-2022

YIT:n historia 1910-2020

Tarina alkaa

YIT:n tarina alkaa 1912 ruotsalaisen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån silloiseen Suomen suuriruhtinaskuntaan perustamasta Helsingin-sivutoimipisteestä. Tavoitteena oli päästä Suomen kautta Venäjän markkinoille. Ensimmäinen maailmansota ja Suomen itsenäistyminen vaikeuttivat pyrkimyksiä ja toiminta loppui.

Suomalaiset liikemiehet jatkoivat toimintaa muodostamalla vuonna 1920 Ab Allmänna Ingeniörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy:n. Yritys sai hyvän maineen ja YIT rakensi vesilaitokset useimpiin Suomen kaupunkeihin.

Nykyinen YIT on muodostunut kokonaisuudesta, jonka muodostivat Yleinen Insinööritoimisto Oy, sota-aikana perustettu Pellonraivaus Oy (vuodesta 1968 Perusyhtymä Oy) sekä Insinööritoimisto Vesto Oy. Pellonraivaus osti pääosan YIT:n ja Veston osakkeista vuonna 1961 ja siitä tuli näiden emoyhtiö, vaikka yritykset säilyivät itsenäisinä. Yhtiöt kilpailivat keskenään rakentamisen eri aloilla.

Vuosina 1977-1982 yritykset harjoittivat laajasti rakennusvientiä Neuvostoliittoon. Vuonna 1986 Veston toiminta liitettiin Yleiseen Insinööritoimistoon. Seuraavana vuonna puolestaan Yleisen Insinööritoimiston toiminta liitetään Perusyhtymään, joka muutti nimensä YIT-Yhtymä Oy:ksi. Näin kaikkien nykyisen YIT:n edeltäjäyhtiöiden toiminta oli siirretty samaan yhtiöön.

Vuonna 1995 YIT-Yhtymästä listautui Helsingin pörssiin. YIT laajensi rakentamisesta kiinteistötekniikkaan ostamalla alan suomalaisyhtiön Oy Huber 1997 YIT laajensi Venäjälle ostamalla pietarilaisen rakennusliike ZAO Lentekin. Yrityskaupan ansiosta YIT ryhtyi Venäjällä rakentamisurakoinnin sijasta asuntorakentamisen perustajaurakointiin ja hankki tontteja.

2000-luku

2000-luvulla YIT kasvoi kansainväliseksi konserniksi yritysostoin sekä kiinteistöteknisissä palveluissa että asuntorakentamisessa. 2000-luvulla YIT osti Calor Ab:n Ruotsista, ABB:ltä tämän kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan kahdeksassa maassa sekä saksalaisen MCE AG:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan kuudessa maassa.

2008 YIT oli kasvanut Venäjän suurimmaksi ulkomaiseksi rakentajaksi. Asuntorakentaminen laajeni Pietarin ohella myös Moskovaan, Jekaterinburgiin ja Rostoviin. Vuonna 2010 YIT osti pienen slovakialaisen rakennusliikkeen. Tavoitteena oli nousta merkittäväksi asuntorakentajaksi Venäjän ja Baltian ohessa myös itäisen Keski-Euroopan maissa.

2010 YIT osti saksalaisen Caverionin kiinteistöteknisen palveluliiketoiminnan. Näin kiinteistötekniikan palveluista tuli YIT:n suurin toimiala.

2010-luvulla YIT:llä oli kaksi tärkeää toimialaa: rakentaminen ja kiinteistötekniikka. Vuonna 2013 YIT jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi. Kiinteistötekniset palvelut siirtyivät Caverion Oyj:hin ja YIT jatkoi rakentamispalveluiden kehittämistä.

2018 vuoden alussa Lemminkäinen ja YIT yhdistyvät. Yhdessä vahvempi ja tasapainoisempi.

2020 YIT myi Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Peabille.

2021 YIT:stä tuli toimitilojen palveluntarjoaja YIT Workery+ -konseptillaan. Toimitilakonsepti laajeni, kun YIT osti Technopoliksen vuonna 2016 perustaman UMA Workspacen Suomen liiketoiminnan.

2022 YIT vetäytyi kaikesta toiminnasta Venäjällä toukokuussa 2022 ja myi Venäjän liiketoimintonsa Etalon Group PLC:lle. Venäjän liiketoimintojen strateginen arviointi käynnistettiin marraskuussa 2021 ja sitä kiihdytettiin vuoden 2022 maaliskuussa geopoliittisen tilanteen muututtua.

2023 YIT myi Workery+ -konseptin Worklandille.

Yrityskauppahistoria