Työmaiden ennakkoperehdytys

Ennakkoperehdytys YIT:n työmailla

Työmaaperehdytys koskee kaikkia työmaalla työskenteleviä henkilöitä, niin omaa henkilöstöä, aliurakoitsijoita kuin itsenäisiä työnsuorittajiakin.


Tavoitteena tapaturmaton työyhteisö

Jokaisen YIT:n Suomen työmaalla työskentelevän tulee ennen työmaalle tuloa suorittaa YIT:n sähköinen ennakkoperehdytys. Tapaturmaton työyhteisö vaatii kaikilta vastuunottoa ja sitoutumista turvalliseen työhön. Tärkeää on myös huomioida mitä ympärillämme tapahtuu ja puuttua mahdollisiin laiminlyönteihin sekä pitää näin huolta työkavereidemme terveydestä ja turvallisuudesta. ​

Jokaisen oikeus ja velvollisuus on suorittaa ja saada perehdytys omaan työhönsä. Huolella valmisteltu ja toteutettu perehdyttäminen antaa riittävät perustiedot työtehtävästämme, valmiudet turvalliseen työskentelyyn sekä ennaltaehkäisee henkilö-, omaisu​​​​us- ja ympäristövahinkoja.

Ennakkoperehdytys Suomi

(Koskee vain työmaita Suomessa)

Henkilökortti, kulkulupa ja työtuvallisuuskortti

Perehdytyksen tulee sisältää myös työn opastusta ja ohjeita, joiden sisällöllisen tarpeen määrittelee työn luonne ja työolot sekä henkilöstön ammattitaito ja työkokemus. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan ja valvomaan, että työntekijälle on hankittu Valttikortti ja että hän on suorittanut Ennakkoperehdytyksen ennen työmaalle saapumista. Ennakkoperehdytystä ei voi suorittaa ilman Valttikorttia. Työntekijällä on oltava myös voimassa oleva työturvallisuuskortti (Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima työturvallisuuskortti).

Huomioithan, että kaikki tarvittavat todistukset tulee olla mukana myös työmaalle saapuessa.

Aloita ennakkoperehdytys

Valitse kieli / Choose language / Vali oma keel / выберите язык