YIT sijoituskohteena

Miksi sijoittaa YIT:hen?

Tavoitteena vuosittain kasvava osinko, laaja hankeportfolio, vakaa tase, kehittyvä liiketoimintaportfolio sekä vahva brändi ja markkina-asema.


YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, ja tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. 

Liikevaihto

3,1 Mrd.€

Osinko

0,14 €

Henkilöstö

7 400

Liikevaihto segmenteittäin
Henkilöstö segmenteittäin

Asiakastarjonta

YIT:n liiketoimintamallin ydin ja kasvumoottori on vastuullinen kaupunkikehittäminen, poikkeuksellinen kyvykkyys kehittää ja toteuttaa omaperusteisia ja muita suunnitteluvastuuta sisältäviä hankkeita. Asiakastarjontamme koostuu uudesta asuntotuotannosta, toimitiloista ja teollisista tiloista sekä niiden korjausrakentamisesta. Lisäksi teemme infrarakentamista ja tarjoamme sen ylläpidon palveluita. Kehitämme myös monipuolisia asumisen palveluita.

Tutustu YIT:n liiketoimintoihin tarkemmin alta.

 • Konepajan alue ja Tripla ilmasta

  Asuminen

  Kehitämme ja rakennamme asuntoja sekä kokonaisia asuinalueita. Toimintamme painottuu kasvukeskuksiin. Olemme aktiivisesti mukana aluekehittämisessä ja tuomme markkinoille asiakaskeskeisiä asumisen ratkaisuja ja palveluita. Myymme asuntomme pääosin itse. Asiakkaitamme ovat sekä kotitaloudet että yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Länsiterminaali

  Toimitilat

  Rakennamme ja kehitämme muun muassa liike-, teollisuus- ja julkisia rakennuksia, kuten toimistoja, kouluja, sairaaloita ja logistiikkakiinteistöjä. Uudisrakentamisen lisäksi teemme myös korjausrakentamista. Asiakkaitamme ovat sijoittajat, julkisen sektorin edustajat sekä omistajakäyttäjät. Toteutamme myös omaperusteisia hankkeita.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Aviapoliksen asema

  Infra

  Toimiva infra mahdollistaa kaupunkikehityksen, yhteiskunnan paremman kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset kulkuyhteydet. Rakennamme muun muassa teitä, siltoja, raitioteitä, metroja, satamia,  energialaitoksia, datakeskuksia, vesihuoltolaitoksia, teollisuuslaitoksia. Teemme myös teiden, katujen ja viheralueiden kunnossapitoa. Asiakkaamme ovat pääasiassa julkiselta sektorilta tai sijoittajia.

  Tutustu lisää                     Referenssit

 • Accountor Tower

  Kiinteistöt

  Tarjoamme kumppanuuksia ja sijoitusmahdollisuuksia tuottaviin kiinteistöihin niiden kehittämisen ja omistamisen kautta. Mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia löytyy niin asumisen, toimistojen, kaupan, logistiikka- ja varastotilojen, hoivakiinteistöjen kuin infrankin osalta.

  Tutustu lisää                    Referenssit

Toimintaympäristö

YIT toimii 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.
YIT ilmoitti lokakuussa 2020 ajavansa alas liiketoimintansa Norjassa vuoteen 2022 mennessä.

Suomi on YIT:n suurin markkina-alue ja sen osuus liikevaihdosta vuonna 2020 oli lähes 75 %. 

Lue lisää toiminta-alueestamme

Ajankohtainen kuvaus alueellisista markkinanäkymistä viimeisimmässä puolivuosikatsauksessa

YIT:n toimintamaant kartalla

Strategia

YIT:n strategian päätavoitteena on kannattavuuden parantaminen sekä taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys sekä suhdanteita tasaavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat.

Tutustu strategiaamme

Strategiset tavoitteet

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE-%)

>12

Velkaantumisaste
(%)

<50

Osakekohtainen osinko
(€)

vuosittain kasvava

Päästöintensiivisyys
(CO2e) 

-50%

YIT on asettanut taloudelliset ja kestävään kehitykseen liittyvät strategiset tavoitteet. Pyrkimyksenä on nostaa sijoitetut pääoman tuotto yli 12%:iin, laskea velkaantumisaste alle 50%:iin ja puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi YIT pyrkii olemaan houkutteleva osingonmaksaja, jonka tavoitteena on vuosittain kasvava osinko.

Lue lisää osingonmaksustamme

Näin luomme arvoa

YIT luo arvoa sidosryhmilleen kaupunkikehittäjänä koko liiketoimintaportfolionsa kautta.

Tärkeimpiä resurssejamme ovat ammattitaitoinen henkilöstö, vahva taloudellinen pääoma ja laaja tonttivaranto, erilaiset rakennusmateriaalit ja luonnonvarat sekä YIT:n brändi, yrityskulttuuri ja pitkäaikaiset kumppanuudet toimitusketjussa.
Näistä resursseista YIT kehittää ja rakentaa liiketoimintansa kautta arvoa ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Tutustu tarkemmin YIT:n arvonluontiin

YIT:n arvonluontimalli

YIT vastuullisena sijoituskohteena

YIT haluaa olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentaja. Tulevaisuudenkestävyys merkitsee meille vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jonka johdosta rakentamamme tuotteet sekä ympäröivä maailma säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa.

YIT:lle keskeisimmät kestävän kehityksen teemat ovat:

1) Kestävän, viihtyisän ja turvallisen kaupunkikehityksen luonti kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntäen

2) Hyvän hallinnointitavan noudattaminen ja korruption ja harmaan talouden torjunta

3) Työturvallisuus 4) Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 5) Vastuullisen aliurakoinnin ja hankinnan toteuttaminen 6) Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen

 

Lisää kestävän kehityksen työstämme                           Lisää hallinnointikäytännöistämme

 

Ilmastotavoitteet

-50%

YIT on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on puolittaa oman toiminnan ja omaperusteisten hankkeiden kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

 

Edistyminen vuonna 2020

 Oman toiminnan päästöintensiivisyys
-21%

 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

     

Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG’s). Toimintamme kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat:

 • Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista
 • Tavoite 13. Ilmastotekoja
 • Tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 • Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Miten edistämme tavoitteiden saavuttamista

Vihreä rahoitus

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa.

Lue lisää vihreästä viitekehyksestä

ESG-raportointi

             

YIT pyrkii raportoimaan toiminnastaan avoimesti suhteessa kestävän kehitykseen. 

CDP Climate Change C-rating (2020)
MSCI AA-rating (2020)

Kestävän kehityksen raportointimme

Yrityskauppahistoria

YIT:n viime vuosien merkittävimpiä yritysjärjestelyitä ovat olleet:

 • Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynti vuonna 2020
 • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen vuonna 2018
 • YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n jakautuminen vuonna 2013

 

Lisätietoja yritysjärjestelyistä ja YIT:n historiasta

Päivitetty 30.07.2021