YIT sijoituskohteena

Miksi sijoittaa YIT:hen?

Tavoitteena vuosittain kasvava osinko, laaja hankeportfolio, vakaa tase, kehittyvä liiketoimintaportfolio sekä vahva brändi ja markkina-asema.


YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme luoda parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: kehitämme ja rakennamme toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen.  

Liikevaihto

3,1 Mrd.€

Osinko

0,14 €

Henkilöstö

7 400

Liikevaihto segmenteittäin
Henkilöstö segmenteittäin

Asiakastarjonta

YIT:n liiketoimintamallin ydin ja kasvumoottori on vastuullinen kaupunkikehittäminen, poikkeuksellinen kyvykkyys kehittää ja toteuttaa omaperusteisia ja muita suunnitteluvastuuta sisältäviä hankkeita. Asiakastarjontamme koostuu uudesta asuntotuotannosta, toimitiloista ja teollisista tiloista sekä niiden korjausrakentamisesta. Lisäksi teemme infrarakentamista ja tarjoamme sen ylläpidon palveluita. Kehitämme myös monipuolisia asumisen palveluita.

Tutustu YIT:n liiketoimintoihin tarkemmin alta.

 • Konepajan alue ja Tripla ilmasta

  Asuminen

  Kehitämme ja rakennamme asuntoja sekä kokonaisia asuinalueita. Toimintamme painottuu kasvukeskuksiin. Olemme aktiivisesti mukana aluekehittämisessä ja tuomme markkinoille asiakaskeskeisiä asumisen ratkaisuja ja palveluita. Myymme asuntomme pääosin itse. Asiakkaitamme ovat sekä kotitaloudet että yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Länsiterminaali

  Toimitilat

  Rakennamme ja kehitämme muun muassa liike-, teollisuus- ja julkisia rakennuksia, kuten toimistoja, kouluja, sairaaloita ja logistiikkakiinteistöjä. Uudisrakentamisen lisäksi teemme myös korjausrakentamista. Asiakkaitamme ovat sijoittajat, julkisen sektorin edustajat sekä omistajakäyttäjät. Toteutamme myös omaperusteisia hankkeita.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Aviapoliksen asema

  Infra

  Toimiva infra mahdollistaa kaupunkikehityksen, yhteiskunnan paremman kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset kulkuyhteydet. Rakennamme muun muassa teitä, siltoja, raitioteitä, metroja, satamia,  energialaitoksia, datakeskuksia, vesihuoltolaitoksia, teollisuuslaitoksia. Teemme myös teiden, katujen ja viheralueiden kunnossapitoa. Asiakkaamme ovat pääasiassa julkiselta sektorilta tai sijoittajia.

  Tutustu lisää                     Referenssit

 • Accountor Tower

  Kiinteistöt

  Tarjoamme kumppanuuksia ja sijoitusmahdollisuuksia tuottaviin kiinteistöihin niiden kehittämisen ja omistamisen kautta. Mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia löytyy niin asumisen, toimistojen, kaupan, logistiikka- ja varastotilojen, hoivakiinteistöjen kuin infrankin osalta.

  Tutustu lisää                    Referenssit

Toimintaympäristö

YIT toimii 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.
YIT ilmoitti lokakuussa 2020 ajavansa alas liiketoimintansa Norjassa vuoteen 2022 mennessä.

Suomi on YIT:n suurin markkina-alue ja sen osuus liikevaihdosta vuonna 2020 oli lähes 75 %. 

Lue lisää toiminta-alueestamme

Ajankohtainen kuvaus alueellisista markkinanäkymistä viimeisimmässä osavuosikatsauksessa

YIT:n toimintamaant kartalla

Strategia

Strategiamme keskeinen tavoite on hakea kasvua asuntoliiketoiminnassa ja parantaa kannattavuutta. Osana uutta strategiaa olemme selkeyttäneet liiketoimintamalliamme. Toteutamme uutta strategiaa kolmen strategisen painopistealueen kautta: fokus, tuottavuus ja ESG. 

Tutustu strategiaamme

Strategiset tavoitteet

Liikevoittoprosentti
(%)

>6

Velkaantumisaste
(%)

<50

Osakekohtainen osinko
(€)

vakaa kasvu

Sitoutuminen
(Science Based Target -aloite) 

1,5°

YIT on asettanut taloudelliset ja kestävään kehitykseen liittyvät strategiset tavoitteet vuosille 2022-2025. Pyrkimyksenä on nostaa liikevoittoprosentti yli 6 %:iin, laskea velkaantumisaste alle 50%:iin ja taata osakekohtaisen osingon vakaa kasvu. Lisäksi YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Lue lisää osingonmaksustamme

Näin luomme arvoa

YIT luo arvoa sidosryhmilleen kaupunkikehittäjänä koko liiketoimintaportfolionsa kautta.

Tärkeimpiä resurssejamme ovat ammattitaitoinen henkilöstö, vahva taloudellinen pääoma ja laaja tonttivaranto, erilaiset rakennusmateriaalit ja luonnonvarat sekä YIT:n brändi, yrityskulttuuri ja pitkäaikaiset kumppanuudet toimitusketjussa.
Näistä resursseista YIT kehittää ja rakentaa liiketoimintansa kautta arvoa ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Tutustu tarkemmin YIT:n arvonluontiin

YIT:n arvonluontimalli

YIT vastuullisena sijoituskohteena

YIT haluaa olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentaja. Tulevaisuudenkestävyys merkitsee meille vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jonka johdosta rakentamamme tuotteet sekä ympäröivä maailma säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa.

YIT:lle keskeisimmät kestävän kehityksen teemat ovat:

1) Kestävän, viihtyisän ja turvallisen kaupunkikehityksen luonti kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntäen

2) Hyvän hallinnointitavan noudattaminen ja korruption ja harmaan talouden torjunta

3) Työturvallisuus 4) Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 5) Vastuullisen aliurakoinnin ja hankinnan toteuttaminen 6) Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen

 

Lisää kestävän kehityksen työstämme                           Lisää hallinnointikäytännöistämme

 

Ilmastotavoitteet

1,5°

YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka on sitoutunut vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Tällä sitoumuksella YIT vahvistaa aikaisempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammiksi, mikä vähentää myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

    

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

     

Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG’s). Toimintamme kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat:

 • Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista
 • Tavoite 13. Ilmastotekoja
 • Tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 • Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Miten edistämme tavoitteiden saavuttamista

Vihreä rahoitus

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa.

Lue lisää vihreästä viitekehyksestä

ESG-raportointi

             

YIT pyrkii raportoimaan toiminnastaan avoimesti suhteessa kestävän kehitykseen. 

CDP Climate Change C-rating (2020)
MSCI AA-rating (2020)

Kestävän kehityksen raportointimme

Yrityskauppahistoria

YIT:n viime vuosien merkittävimpiä yritysjärjestelyitä ovat olleet:

 • Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynti vuonna 2020
 • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen vuonna 2018
 • YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n jakautuminen vuonna 2013

 

Lisätietoja yritysjärjestelyistä ja YIT:n historiasta

Päivitetty 22.11.2021