YIT sijoituskohteena

Miksi sijoittaa YIT:hen?

Selkeä fokus ja kannattava kasvu asumisessa, laaja tonttivaranto, vahva brändi ja markkina-asema.


YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi.

Liikevaihto

2,2 Mrd.€

Osinko

-
Yhtiökokous päätti 14.3.2024 hyväksyä hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa.

Henkilöstö

~4 300

Liikevaihto segmenteittäin
Henkilöstö segmenteittäin

Asiakastarjonta

 • Lauttasaari

  Asuminen

  Rakennamme toimivia ja kestäviä koteja ja asuinympäristöjä kasvaviin kaupunkeihin, tarjoamme puitteet helpolle, sujuvalle ja kestävän kehityksen mukaiselle asumiselle.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Länsiterminaali

  Toimitilat

  Rakennamme ja peruskorjaamme kaupallisia ja julkisia tiloja varmistaen asiakaslähtöisyyden ja käytettävyyden niiden koko elinkaaren ajalle. 

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Aviapoliksen asema

  Infra

  Rakennamme rataa, raiteita, väyliä, siltoja, tunneleita, halleja ja laitoksia vaativiin ympäristöihin sekä teemme teiden, katujen ja viheralueiden kunnossapitoa, jotta ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kestävä elämä olisi sujuvampaa.

  Tutustu lisää                     Referenssit

Toimintaympäristö

YIT toimii kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. YIT on asumisen  markkinajohtaja Suomessa ja merkittävä toimija Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa.

YIT ilmoitti tammikuussa 2024, että strategisen arvioinnin tuloksena YIT on päättänyt lopettaa infraliiketoimintansa Ruotsissa.

Lue lisää toiminta-alueestamme

 

Ajankohtainen kuvaus alueellisista markkinanäkymistä viimeisimmässä tulosraportissa

YIT:n toimintamaat kartalla
YIT:n toimintamaat ja liiketoiminnot eri markkina-alueilla

Strategia

Strategiamme keskeinen tavoite on hakea kasvua asuntoliiketoiminnassa ja parantaa kannattavuutta. Osana strategiaa olemme selkeyttäneet liiketoimintamalliamme. Toteutamme strategiaa kolmen strategisen painopistealueen kautta: fokus, tuottavuus ja ESG. 

Tutustu strategiaamme

Strategiset tavoitteet

Liikevoittoprosentti
(%)

>6

Velkaantumisaste
(%)

<50

Osakekohtainen osinko
(€)

vakaa kasvu

Sitoutuminen
(Science Based Target -aloite) 

1,5°

YIT on asettanut taloudelliset ja kestävään kehitykseen liittyvät strategiset tavoitteet vuosille 2022-2025. Pyrkimyksenä on nostaa liikevoittoprosentti yli 6 %:iin, laskea velkaantumisaste alle 50%:iin ja taata osakekohtaisen osingon vakaa kasvu. Lisäksi YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Lue lisää osingonmaksustamme

YIT vastuullisena sijoituskohteena

YIT haluaa olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentaja. Tulevaisuudenkestävyys merkitsee meille vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jonka johdosta rakentamamme tuotteet sekä ympäröivä maailma säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa.

YIT:n toiminnalle olennaiset vastuullisuusteemat ovat:

 1. Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän elämäntavan
 2. Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen
 3. Työturvallisuus
 4. Hyvän hallintotavan noudattaminen sekä korruption ja harmaan talouden torjunta
 5. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 7. Ihmisoikeuksien toteutuminen
 8. Vastuullinen aliurakointi ja hankinta

 

Lisää vastuullisuustyöstämme                          
Lisää hallinnointikäytännöistämme 

Ilmastotavoitteet

1,5°

YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka on sitoutunut vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Tällä sitoumuksella YIT vahvistaa aikaisempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammiksi, mikä vähentää myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

Vastuullisuustavoitteemme

    

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite 5.jpg tavoite 6-50.jpg Tavoite 7.jpg SDG 8 FI.PNG SDG 11 FI.PNG SDG 12 FI.PNG SDG 13 FI.PNG tavoite 15-fi.jpg SDG 16 FI.PNG

Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG’s). Toimintamme kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat:

 • Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo
 • Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 • Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 • Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista
 • Tavoite 13. Ilmastotekoja
 • Tavoite 15. Maanpäällinen elämä
 • Tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Miten edistämme tavoitteiden saavuttamista

Vihreä rahoitus

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa.

Lue lisää vihreästä viitekehyksestä

ESG-raportointi

             

YIT pyrkii raportoimaan toiminnastaan avoimesti suhteessa vastuullisuuteen.

CDP Climate Change C rating (2023)
CDP Forests C- rating (2023)
CDP Water Security C rating (2023)
MSCI AA rating (2022)

Vastuullisuuden raportointimme

Yrityskauppahistoria

YIT:n viime vuosien merkittävimpiä yritysjärjestelyitä ovat olleet:

 • Uusiutuvan energian liiketoimintojen myynti vuonna 2023
 • Venäjän liiketoimintojen myynti vuonna 2022
 • Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynti vuonna 2020
 • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen vuonna 2018
 • YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n jakautuminen vuonna 2013

 

Lisätietoja yritysjärjestelyistä ja YIT:n historiasta

Päivitetty 30.04.2024