YIT sijoituskohteena

Miksi sijoittaa YIT:hen?

Selkeä fokus ja kannattava kasvu asumisessa, laaja tonttivaranto, vahva brändi ja markkina-asema, vuosittain kasvava osinko.


YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen.

Liikevaihto

2,7 Mrd.€

Osinko

0,16 €

Henkilöstö

~5 500

Liikevaihto segmenteittäin
Henkilöstö segmenteittäin

Asiakastarjonta

 • Lauttasaari

  Asuminen

  Rakennamme houkuttelevia ja kestäviä asuntoja sekä kokonaisia asuinalueita kasvavissa kaupungeissa.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Länsiterminaali

  Toimitilat

  Rakennamme ja uudistamme muun muassa kouluja, sairaaloita sekä kaupallisia ja julkisia tiloja mahdollistaaksemme niiden käyttäjien palvelemisen rakennusten koko elinkaaren ajan.

  Tutustu lisää                    Referenssit

 • Aviapoliksen asema

  Infra

  Rakennamme liikenneyhteyksiä, verkostoja ja laitoksia vaativissa olosuhteissa mahdollistaaksemme kestävän elämisen helpomman sujumisen.

  Tutustu lisää                     Referenssit

 • Accountor Tower

  Kiinteistöt

  Kehitämme kestäviä ja houkuttelevia kiinteistökehityshankkeita, jotka vastaavat ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan muuttuviin kestävän elämän tarpeisiin.

  Tutustu lisää                    Referenssit

Toimintaympäristö

YIT toimii 9 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. YIT on asumisen  markkinajohtaja Suomessa ja merkittävä toimija Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa.

YIT ilmoitti lokakuussa 2020 ajavansa alas liiketoimintansa Norjassa vuoteen 2022 mennessä.

Lue lisää toiminta-alueestamme

Ajankohtainen kuvaus alueellisista markkinanäkymistä viimeisimmässä osavuosikatsauksessa

YIT:n toimintamaat kartalla
YIT:n sijainnit kartalla ja liiketoiminnot eri markkina-alueilla.

Strategia

Strategiamme keskeinen tavoite on hakea kasvua asuntoliiketoiminnassa ja parantaa kannattavuutta. Osana strategiaa olemme selkeyttäneet liiketoimintamalliamme. Toteutamme strategiaa kolmen strategisen painopistealueen kautta: fokus, tuottavuus ja ESG. 

Tutustu strategiaamme

Strategiset tavoitteet

Liikevoittoprosentti
(%)

>6

Velkaantumisaste
(%)

<50

Osakekohtainen osinko
(€)

vakaa kasvu

Sitoutuminen
(Science Based Target -aloite) 

1,5°

YIT on asettanut taloudelliset ja kestävään kehitykseen liittyvät strategiset tavoitteet vuosille 2022-2025. Pyrkimyksenä on nostaa liikevoittoprosentti yli 6 %:iin, laskea velkaantumisaste alle 50%:iin ja taata osakekohtaisen osingon vakaa kasvu. Lisäksi YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Lue lisää osingonmaksustamme

YIT vastuullisena sijoituskohteena

YIT haluaa olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentaja. Tulevaisuudenkestävyys merkitsee meille vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jonka johdosta rakentamamme tuotteet sekä ympäröivä maailma säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa.

YIT:n toiminnalle olennaiset vastuullisuusteemat ovat:

YIT Kestävä kehitys olennaisuusmatriisi
 1. Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän elämäntavan
 2. Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen
 3. Työturvallisuus
 4. Hyvän hallintotavan noudattaminen sekä korruption ja harmaan talouden torjunta
 5. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 7. Ihmisoikeuksien toteutuminen
 8. Vastuullinen aliurakointi ja hankinta

 

Lisää kestävän kehityksen työstämme                           Lisää hallinnointikäytännöistämme

 

Ilmastotavoitteet

1,5°

YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka on sitoutunut vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Tällä sitoumuksella YIT vahvistaa aikaisempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammiksi, mikä vähentää myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

    

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

     

Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG’s). Toimintamme kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat:

 • Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista
 • Tavoite 13. Ilmastotekoja
 • Tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 • Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Miten edistämme tavoitteiden saavuttamista

Vihreä rahoitus

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa.

Lue lisää vihreästä viitekehyksestä

ESG-raportointi

             

YIT pyrkii raportoimaan toiminnastaan avoimesti suhteessa kestävän kehitykseen. 

CDP Climate Change C rating (2021)
CDP Forests C- rating (2021)
MSCI AA rating (2020)

Kestävän kehityksen raportointimme

Yrityskauppahistoria

YIT:n viime vuosien merkittävimpiä yritysjärjestelyitä ovat olleet:

 • Venäjän liiketoimintojen myynti vuonna 2022
 • Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynti vuonna 2020
 • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen vuonna 2018
 • YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n jakautuminen vuonna 2013

 

Lisätietoja yritysjärjestelyistä ja YIT:n historiasta

Päivitetty 27.09.2022