Työturvallisuusperiaatteet

Työturvallisuusperiaatteet

Jokaisella oikeus turvalliseen työympäristöön

Noudatamme kaikilla työmaillamme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Työturvallisuusvaatimustemme tarkoituksena on taata edellytykset tapaturmattomalle ja häiriöttömälle työskentelylle. Myös yhteistyökumppaniemme on aina noudatettava päätoteuttajan antamia työmaata koskevia työturvallisuusohjeita ja määräyksiä.

Työskentely työmaallamme edellyttää muun muassa henkilökohtaisten suojaimien käyttöä, työturvallisuuslain tarkoittamaa kuvallista henkilöstötunnistetta ja työmaakohtaista kulkulupaa sekä voimassaolevaa Työturvallisuuskorttia.

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö.

Lue lisää työturvallisuudesta YIT:llä

 

Työmaan työturvallisuustaulu.