Työturvallisuus työmaillamme

Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön

Noudatamme kaikilla työmaillamme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä.


Haluamme tarjota terveellisen ja turvallisen työympäristön​

Työterveys ja työturvallisuus ovat olennainen osa arvojamme ja päivittäistä toimintaamme. Haluamme kunnioittaa elämää ja tarjota turvallisen ja terveellisen työ- ja elinympäristön niin henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme kuin muillekin sidosryhmillemme. Haluamme jatkuvasti kehittää ja parantaa terveys- ja turvallisuuskäytäntöjämme. Tähän voimme jokainen vaikuttaa omalla toiminnallamme. Edellytämme terveys- ja turvallisuuskäytäntöjemme toteutumista myös aliurakoitsijoiltamme ja hankintaketjussamme.

Edellytämme työmaillamme

 • työnjohdon ja työntekijöiden laativan Työvaiheen turvallisuussuunnitelman (TTS) jokaiseen työmaalla alkavaan uuteen työvaiheeseen tai työlajiin.​
 • pölynhallinnan huomioimista ja pölynhallintasuunnitelman tekemistä työhön liittyvän syöpävaaran torjumiseksi (VnA 1267/2019).​
 • kaikkien osapuolten, niin rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan, työnantajan kuin itsenäisen työnsuorittajan tai aliurakoitsijan, huolehtivan vastuistaan ja velvoitteestaan ja tekevän yhteistyötä velvoitteiden toimeenpanossa.​
 • huomioimaan Työturvallisuuden muistisäännöt ja toimimaan niiden mukaisesti.
 • noudattamaan Yleisiä työturvallisuusvaatimuksia YIT:n työmailla.​
 • henkilökohtaisten suojaimien käyttöä, työturvallisuuslain tarkoittamaa kuvallista henkilöstötunnistetta ja työmaakohtaista kulkulupaa sekä voimassaolevaa Työturvallisuuskorttia (Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima työturvallisuuskortti).

Tälle sivulle on koostettu YIT Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteiden lisäksi yllä mainittuihin liittyen keskeisiä ja ajankohtaisia toimintaohjeita, joita noudatamme kaikilla Suomen työmaillamme ja odotamme myös yhteistyökumppaneidemme noudattavan. ​

Huolehditaan itsestämme ja toisistamme. Välitä - älä ohita!

Henkilökohtaiset suojaimet YIT:n työmailla

Asianmukaiset, työtehtävään soveltuvat ja hyvin istuvat suojaimet ja suojavaatteet ovat mielekkään ja turvallisen työn perusedellytys. Työmaillamme edellytettävä vähimmäisvarustus on kuvattu alla. Työtehtävän vaarojen ja altisteiden mukaisesti tulee aina käyttää myös tarvittavaa lisäsuojausta. Suojavarusteiden tulee olla käyttäjälleen istuvat ja ominaisuuksiltaan työhön soveltuvat, esimerkiksi piikatessa, kulmahiomakonetta käyttäessä ja ylöspäin poratessa edellytämme tiivisteellisiä suojalaseja normaalien avomallisten suojalasien sijaan.

Vierailijat liikkuvat työmailla aina saatettuina ja työmaan ohjeistuksen mukaisissa varusteissa.

 • Suojakypärä monipisteleukahihnalla (EN 397), kiinnitettynä, aina käytössä. Kiinnitetyn leukahihnan ja leuan väliin tulee jäädä maksimissaan kahden sormen mentävä rako.
 • Suojalasit (EN166) työn vaarojen mukaan, aina käytössä. Piikatessa, rälläköidessä, ylöspäin poratessa tms. tiivisteelliset suojalasit(naamiomalliset).
 • Suojakäsineet (EN 388) työn vaarojen mukaan, käytetään lähtökohtaisesti aina. Mikäli muuta vaaraa ei tunnisteta, käytetään viiltosuojattuja (vähintään C-luokka)malleja. Käsinevalinnassa huomioitava suurin riski: kemikaalit, kylmyys, tärinä jne.
 • Näkyvä ja heijastava suojavaatetus (EN ISO 20471), aina käytössä. Vähintään yläosa 2-luokka
  ja liikennöidyllä alueella kokonaisuudessaan 3-luokka.
 • Turvajalkineet (EN ISO 20345), aina käytössä (vierailijoilla ei pakolliset). Infran työmailla ja työkohteissa edellytämme vähintään nilkkurimallisia (varrellisia) jalkineita. Omalta henkilöstöltämme edellytämme teräksisellä naulaanastumissuojalla varustettuja jalkineita.
 • Kuulosuojaimet (EN 352), aina mukana. Käytettävä kun 85 dB:n raja ylittyy. Radiollisia kuulokkeita tai nappikuulokkeita kupujen alla ei sallita.
 • Putoamis- & hengityssuojain tarvittaessa, riskiarvioinnin mukaan.
 • Kuvallinenhenkilötunniste (Valttikortti).

Vähimmäissuojavarustus on edellytys työmaalle pääsyyn. Jokainen urakoitsija hankkii oman henkilöstönsä varusteet.

Suojaintaulu.
Kuvasta näet työmaalla tarvittavat suojavarusteet, klikkaa kuvaa suuremmaksi!

Työturvallisuuden muistisäännöt

YIT:n työturvallisuuden muistisäännöt muistuttavat meitä arkipäiväisistä asioista, joilla on valtava merkitys niin omalle kuin muiden turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Toimimalla muistisääntöjen mukaisesti voimme välttyä yleisimmiltä ja vakavimmilta vaaratilanteilta. Työturvallisuus on elämän kunnioittamista.  

Pitämällä mielessä YIT:n viisi muistisääntöä kaikessa tekemisessämme, voimme jokainen omalta osaltamme rakentaa turvallista ja hyvinvoivaa työympäristöä, jonka vaikutus ylettyy myös koteihin ja vapaa-ajalle. 

Viisi muistisääntöä ovat:

 • Ennakointi: Välitä – älä ohita!

  • Turvallisuussuunnittelu ja riskien arviointi
  • Havainnointi ja puuttuminen
  • Oikeanlaiset suojaimet ja vaatetus
  • Turvallisuusosaamisen ylläpito
 • Kulkutiet ja liikenne: Näe ja tule nähdyksi

  • Siisteys ja järjestys
  • Valaistus
  • Sääolosuhteiden huomioinen
  • Ulkopuolisten turvallisuuden varmistaminen
  • Kulkuteiden eriyttäminen
 • Ergonomia: Pidä itsestäsi huolta 

  • Aamuverryttelyt
  • Vastaliikkeet
  • Oikeat työasennot
  • Apuvälineiden hyödyntäminen
  • Turvallinen nousu koneisiin ja telineille
 • Korkealla työskentely ja nostot: Älä putoa, älä pudota

  • Putoamissuojausten varmistaminen
  • Turvallisten nostotöiden varmistaminen
  • Alapuolisten alueiden rajaaminen
  • Älä nosta taakkaa kenenkään yli
 • Koneet ja laitteet: Huolehdi työvälineistäsi

  • Huolellisuus käytössä
  • Tarkastukset
  • Kunnossapito
  • Vahinkokäynnistyksen esto