Riskienhallinta ja valvonta

YIT noudattaa toiminnassaan Suomen ja toimintamaidensa lainsäädäntöä sekä listayhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.


Lainsäädäntöjen lisäksi YIT:n toimintaa ohjaavat yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet, joita kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa kaikissa toimissaan. Yhtiössä on vahvistettu mm. seuraavat toiminta-ohjeet ja -politiikat: YIT Code of Conduct, arvot ja johtamisen periaatteet, YIT-konsernin sekä hallintoelinten työjärjestykset, sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeistus, konsernin rahoituspolitiikka, laskenta- ja raportointiperiaatteita koskeva ohjeistus, riskienhallintapolitiikka, yritysturvallisuusperiaatteet, tiedonantopolitiikka ja investointiohje. 

Päivitetty 23.03.2021