Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys

Tulevaisuus on kaupungeissa

Kaupungistuminen on yksi YIT:n strategian taustalla olevista megatrendeistäKaupungistuminen etenee kaikkialla maailmassa ja erityisesti osaamispohjaisissa yhteiskunnissa taloudellinen lisäarvo syntyy kaupungeissa.

Kaupungistuminen, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja olemassa olevan rakennuskannan vanheneminen lisäävät kestävän kaupunkikehityksen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Visiomme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. 

Kestävät kaupunkiympäristöt – lataa barometri ja kuuntele podcastia

Selvitimme millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen sekä kaupan eri vaihtoehtoihin. Lataa Kestävät kaupunkiympäristöt -barometri ja kuuntele Vartin kaupunki -podcastia. Podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungeissa. 

Barometri ja podcast

Megatrendit ohjaavat suunnittelua

Megatrendejä ovat muun muassa liikkumisen muutos, paikallisuuden vahvistuminen, kestävä kulutus sekä palvelullistuminen. Erityisen paljon tapahtuu juuri nyt liikkumisen alueella. Megatrendit ohjaavat kaupunkien kehitystä ja me YIT:llä haluamme erottautua näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä.

Kaupunkikehityshankkeissa uudistetaan laajoja alue- tai kiinteistökokonaisuuksia kaupunkirakenteessa. Kaupunkikehityksellä edistetään toimintojen sekoittumista sekä palveluiden kysyntää ja tarjontaa hyvin saavutettavissa sijainneissa. Iso osa arjen elämästä tulisikin mahtua 15 minuutin matkan sisälle kaupungissa.

Kaupunkikehityksen suunnittelussa huomioidaan muun muassa hybridimallin mukaiset ratkaisut. Hybridimallissa yhdistetään laaja-alaisesti rakentamisen eri osa-alueita, kuten infra-, toimitila- sekä asuinrakentamista. Esimerkki kaupunkikehityksen laaja-alaisuudesta on muun muassa Pasilan Tripla. Triplassa yhdistyvät kodit, kauppakeskus, toimistot sekä Pasilan asema.

Lue lisää Triplasta

Katso, mitä YIT:n kaupunkikehityksen johtaja Juha Kostiainen kertoo kaupunkikehityksestä.

Pasila ennen

Pasila tulevaisuudessa

Kaupunkikehitys on monialaista ja vuorovaikutteista

Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin ja edelleen pääkaupunkiseuduille. Kaupungit tiivistyvät joukkoliikenteen solmukohtien ympärille ja laajenemisen sijasta kasvavat sekä alas- että ylöspäin entistä monimuotoisempina projekteina. Myös luonnonvarojen kestävä käyttö on yhä keskeisempi osa kaupunkikehitystä.

Kaupunkikehitys edellyttää monialaisuutta. Se yhdistää kaavoituksen, arkkitehtuurin, rakentamisen ja kiinteistökehityksen kaupunkilaisia unohtamatta. Myös kaupunkilaisilla on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi kaupunkia suunnitellaan, rakennetaan ja millaiseksi se kehittyy.

Rakennamme tulevaisuutta myös liikkumisen tarpeita huomioiden

Eri liikkumisen muodot ovat tärkeä osa kaupunkia. Kaupunkilaiset liikkuvat kotien, töiden ja vapaa-ajan harrastusten välillä jatkuvasti.

Liikkumisella on paljon erilaisia muotoja. Kaupunkien tulee kehittyä monimuotoisen liikkumisen mahdollistajana.

Liikkuminen paikasta toiseen yhdistää ihmisiä ja kaupunkikehityksen avulla pystymme luomaan uusia tapaamis- sekä kohtaamispaikkoja.

Kaupunkikehityksen hankkeitamme 

Yhä useammat toivovat palveluiden löytyvän läheltä. Tähän tarpeeseen on vastattu YIT:llä muun muassa mixed use -periaatteella. Mixed use -periaatteessa kaupunkirakenteeseen upotetaan rinnakkain asumista, palveluita, työpaikkoja sekä modernia julkista liikennettä. Kaupunkikehityksen hankkeita on erilaisia, esimerkiksi hybridihankkeet, asemanseudut sekä vanhat teollisuusalueet.

YIT:llä tunnemme myös kaupunkikehityshankkeen eri osa-alueet: hankkeen ideoinnin ja suunnittelun, asemakaavoituksen, rakentamisen ja korjaamisen, sijoittajan löytämisen sekä tilojen vuokrauksen. Lue lisää eri kaupunkikehityksen hankkeistamme alta.

Aluekorjaus 

Aluekorjauksessa kehitetään peruskorjausiässä olevia keskustojen ulkopuolisia asuinalueita täydennys- ja korjausrakentamisen avulla. Aluetta tarkastellaan laajana kokonaisuutena ja monesta näkökulmasta. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

Kaupunkikehityksen kumppanuudet 

YIT kehittää hankkeita myös yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. 

Regenero on YIT:n ja HGR Property Partnersin yhdessä omistama yritys, joka keskittyy mittavien asunto-, liike- ja toimitilayhdistelmähankkeiden kehittämiseen pääkaupunkiseudulla.

Toteutettavat hankkeet ovat kokoluokaltaan merkittäviä ja sijaitsevat avainpaikoilla hyvien liikenneyhteyksien äärellä. 

Regeneron hankkeita ovat esimerkiksi asuin-, toimisto- ja hotellikehityshanke Espoon Keilaniemessä sekä Tietotie 6:n toimisto- ja kouluhanke Espoon Otaniemessä.

Kaupunkikehityksen yhteystiedot

Etsitkö kumppania kaupunkikehityshankkeeseenOtathan yhteyttä YIT:n kaupunkikehityksen asiantuntijoihin vaihteemme kautta puh. 020 433 111.

Tauno Kestilä
Suuret kaupunkikehityskokonaisuudet
Satu Poteri
Analyysit, paikkatiedot
Antti Seppälä
Kaupunkikehitys, transaktiot
Linda Wiksten
Kaavakehitys, kaupunginosauudistukset
Juha Kostiainen
Suuret kaupunkikehityskokonaisuudet


Juha Kostiaisen Nokkela kaupunki 
-blogi
ottaa kantaa kaupunkikehitykseen.


Lue lisää:

 NOKKELA KAUPUNKI