YIT Oyj:n yhtiöjärjestys​

Yhtiöjärjestys​

YIT Oyj:n yhtiöjärjestys, voimassa 16.3.2023 lähtien.


Yhtiön toiminimi on YIT Oyj, ruotsiksi YIT Abp ja englanniksi YIT Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisosien valmistus, vuokraus ja kauppa kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiön toimialana on edellä mainittujen liiketoimintojen lisäksi omistaa, ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen ja laitoksineen sekä harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin toimintoihin. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa välittömästi yhtiön toimesta ja/tai tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi tarjota hallinnon, henkilöstöasioiden, rahoituksen, talouden, laki- ja veroasioiden, sijoittajasuhteiden ja viestinnän sekä muita palveluja konserni- ja osakkuusyhteisöille.

3 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäsenyyden päättyessä kesken toimikauden hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 §

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen siten, että prokuristi voi edustaa yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun kanssa.

7 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkeä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.8 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

9 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

 • tilinpäätös ja toimintakertomus
 • tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
 • tilintarkastajan palkkiosta tarvittaessa ja

valittava

 • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
 • tilintarkastaja tarvittaessa ja

käsiteltävä

 • muut kokouskutsussa esitetyt asiat.


10 §

Osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään käräjäoikeuden sijasta välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä.

Päivitetty 23.03.2021