Infra

Sujuvat liikennevirrat ja kestävät elinympäristöt

Tarjoamme asiakkaillemme parhaat ratkaisut vaativiin infrarakentamisen hankkeisiin ja kaupunkikehittämisen projekteihin.


Olemme kestävän kaupunkikehittämisen mahdollistaja ja kasvukeskuksien yhdistäjä. Laaja-alainen osaamisemme  mahdollistaa vaativat kaupunkikehittämisen hankkeet osallistavilla ja avoimilla yhteistyömalleilla. Toimiva infra mahdollistaa kaupunkikehityksen, yhteiskunnan paremman kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset kulkuyhteydet.

Liiketoiminnan painopisteet

Olemme kokonaisvaltainen infrarakentamisen kumppani, joka tarjoaa asiakkaalle parhaat ratkaisut vaativiin infrarakentamisen hankkeisiin. Toimintamme painopisteitä ovat vaativat, kestävää kehitystä tukevat infra- ja kaupunkikehityshankkeet, kuten raide-, raitiotie- sekä tuulivoima- ja datakeskushankkeet. Toimimme avoimilla ja osallistavilla yhteistyömalleilla. Toteutamme myös omakehitteisiä infrahankkeita.

Rakennamme teitä, siltoja, rautateitä ja metroasemia sekä satamia ja pysäköintilaitoksia. Rakennamme myös voimalaitoksia, vesilaitoksia ja teollisuustiloja. Lisäksi louhimme tunneleita ja kaivoksia ja vahvistamme maaperää erilaisia menetelmiä käyttäen. Ylläpidämme myös teitä, katuja ja viheralueita.

Teemme haastavaa infrarakentamista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa sekä kunnossapidämme 30 000 kilometriä tie- ja katuverkostoa Suomessa.

Tutustu Infraan

Kärkihankkeita