Kestävä elämäntapa asiakkaille

Rakennamme pitkäkestoisia ja houkuttelevia asuinympäristöjä ja tarjoamme todistetusti vastuullisia ratkaisuja.


Edistämme kestävien, viihtyisien ja turvallisten kaupunkien kehitystä. Lisäämme vähähiilisempää rakentamista sekä kehittämme kiinteistöjen elinkaarien hallintaan liittyviä palveluita. Suunnittelemme ja toteutamme turvallisia naapurustoja, jotka edistävät alueen yhteisöllisyyttä. 

Lähestymistapamme

Kaupungistuminen on yksi tunnistamistamme megatrendeistä, joka muokkaa nyky-yhteiskuntaa. Haluamme kehittää parempia elinympäristöjä ja elvyttää olemassa olevia kaupunkialueita. Kehitämme kiertotalouteen pohjautuvia ratkaisuja ja lisäämme hiilineutraalia rakentamista.

Tavoitteenamme on parantaa rakennusten energiatehokkuutta rakentamalla A-energialuokan koteja esimerkiksi lisäämällä maalämmön käyttöä.  

Rakentamalla sertifioituja kohteita kehitämme kyvykkyyttämme rakentaa yhä paremmin ympäristöä ja ihmisiä huomioivia kohteita. Tavoittelemme omaperusteisissa toimitilakohteissamme LEED Platina -tason sertifiointia, mikäli se kohteen sijainnin kannalta on mahdollista ja asiakkaalla ei ole muuta toivetta. Esimerkiksi kauppakeskus Tripla oli Suomen ensimmäinen kauppakeskus, joka saavutti parhaimman LEED Platina -tason sertifikaatin. Lue ympäristösertifikaateista.

Kestävän kaupunkikehityksen barometri 2022 ja Vartin kaupunki -podcast

Selvitimme millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen sekä kaupan eri vaihtoehtoihin. Podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungeissa.  

Lataa barometri ja kuuntele podcast 

Minkälainen on kestävä kaupunki?

Kestävä kaupunki on arvokas kaikille sen sidosryhmille:

Kaupunkilaiset

Kaupunkilaisille kestävä kaupunki tarkoittaa miellyttävää paikkaa elää, lähellä olevia palveluita, hyvin toimivaa julkista liikennettä ja mukavia puitteita onnelliselle ja kestävälle elämälle.

Yritykset

Kestävä kaupunki on yritysten näkökulmasta paikka, jossa asukastiheys ja -virrat ovat tarpeeksi suuret kannattavalle liiketoiminnalle rakennusten kivijaloissa. Monenlaisille palveluille on kysyntää ja erikoistuminen on mahdollista. Kaupunki on eläväinen ja innovatiivinen ympäristö liiketoiminnalle.

Kaupunkien edustajat

Kaupunkien edustajille tämä tarkoittaa houkuttelevia kaupunkialueita, jotka tukevat koko kaupungin tulevaisuutta kestävän kehityksen mukaisena paikkana asua, tehdä töitä ja elää. Tämän ohella kestävät kaupungit tarkoittaa luotettavaa kumppanuutta kaupunkikehityksessä.

Ympäristö

Ympäristön kannalta kestävä kaupunki tarkoittaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä, pienempää luonnonvarojen käyttöä ja enemmän paikkoja, joissa monimuotoinen luonto voi kukoistaa kaupungeissa.Kestävässä kaupungissa huomioidaan kaikki kolme kestävän kehityksen osa-aluetta:

Sosiaalisesti

Sosiaalisesta näkökulmasta kestävä kaupunki on paikka, jossa ihmiset viihtyvät, jossa yhteisö on vahva ja ihmiset kokevat olevansa kiinnittyneitä naapurustoonsa. Kaupunki tuntuu myös turvalliselta paikalta elää. Kestävässä kaupungissa arki on sujuvaa.

Ympäristöllisesti

Kestävä kaupunki minimoi kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät kaupungissa ja sen ulkopuolella. Tarve yksityisautoille ja muille liikkumisen tavoille on alhainen ja julkinen liikenne on tehokasta ja houkuttelevaa. Luonnon monimuotoisuutta suojellaan ja luonto on luonteva osa kaupunkia.

Taloudellisesti

Taloudellisesti kestävä kaupunki pysyy houkuttelevana asuinalueena vuosikymmenestä toiseen ja paikallinen kiinteistökanta säilyttää arvonsa, ollen näin turvallinen sijoitus ihmisille. Rakennusten tekniset ratkaisut on tehty kestämään ja rakennukset ovat helposti ylläpidettäviä.

SDG-tavoitteet