Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen

Vähennämme oman toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.


Parannamme toimintamme energiatehokkuutta, lisäämme kierrätystä tuotantoprosesseissamme sekä panostamme rakennus- ja purkujätteen hallinnan parantamiseen ja kierrätykseen. Pyrimme toiminnallamme turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä koko hankintaketjussamme.

Lähestymistapamme

Toiminnallamme on sekä hetkellisiä että vuosikymmenten päähän ulottuvia ympäristövaikutuksia. Oman toimintamme ympäristövaikutukset keskittyvät paikallisiin vaikutuksiin, kuten ääni, melu, pöly, haju, tärinä, maastonmuokkaus ja päästöt.

Pyrimme pienentämään ympäristölle aiheuttamiamme haitallisia vaikutuksia ja seuraamme edistymistämme säännöllisesti. Oman toimintamme ympäristövaikutuksia hallitsemme johtamisjärjestelmän avulla. Kehitämme jatkuvasti oman toimintamme seurantaa ja mittaamista.

Rakentamillamme tuotteilla voi olla merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi raideliikenne vähentää liikkumisen hiilijalanjälkeä ja vähentää kaupungissa myös katupölyä. Katupölyn suurin aiheuttaja on autoliikenne. Tiedostamme, että tekemillämme rakentamis- tai materiaalivalinnoilla on vuosikymmenten päähän ulottuvia vaikutuksia, joten kestäviä valintoja tekemällä mahdollistamme ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisten turvallisen elämän.

Teemme jatkuvasti kehitystyötä ja kokeilemme uusia ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme. Pyrimme tekemään tuotteistamme mahdollisimman ympäristöystävällisiä energia- ja materiaalitehokkuuden keinoin.

SDG-tavoitteet