YIT:n päästövähennystavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä

YIT Oyj Sijoittajauutinen 19.6.2023 klo 9.00

SBTi logo 2
SBTi logo 2

YIT sitoutui marraskuussa 2021 ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (SBTi). Science Based Targets (SBTi) on nyt hyväksynyt YIT:n asettamat päästövähennystavoitteet. Tavoitteet ovat siten linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja auttavat rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

”Rakentamisella ja rakennetun ympäristön käytöllä on merkittäviä ilmastovaikutuksia. Rakennusalan toimijoilla on niin mahdollisuus kuin velvollisuuskin vaikuttaa yhteiskuntaan ja edistää rakentamisen vastuullisuutta. YIT on johtava kaupunkiympäristöjen kehittäjä ja rakentaja. Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden myötä haluamme näyttää suuntaa ja kannustaa myös kumppaneitamme ponnistelemaan paremman huomisen puolesta”, sanoi YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa.

YIT:n päästövähennystavoitteet ovat:

  • YIT sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä 90 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon*.
  • YIT sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon.

*Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista.

YIT vähentää päästöjä laatimansa hiilitiekartan avulla. Kartta sisältää tarkemmat toimenpiteet ja kattaa rakentamisen koko elinkaaren. Keskeisiä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ovat esimerkiksi siirtyminen päästöttömiin energialähteisiin kaluston ja omien kiinteistöjen lämmityksen ja viilennyksen osalta, vähähiilisten rakennusmateriaalien, kuten betonin ja teräksen käyttö sekä valmiiden asuntojen ja toimitilojen käytönaikaisten päästöjen vähentäminen. YIT raportoi ilmastotyönsä edistymisestä vuosittain julkaistavassa vuosikatsauksessa.

"Olemme tyytyväisiä siihen, että YIT Oyj on asettanut tieteeseen perustuvat tavoitteet, jotka ovat johdonmukaisia lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen", sanoi SBTi:n toimitusjohtaja Luiz Amaral. "YIT:n tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja linjassa sen kanssa, että maailmantalouden on vähennettävä päästöjä nopeasti. Yhtiö näyttää esimerkkiä muille alan yrityksille, ja kehotan myös muita alan toimijoita asettamaan omat tavoitteensa."

Science Based Targets -aloite (SBTi) on maailmanlaajuinen hanke, joka tukee yrityksiä asettamaan kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen mukaisesti. Sen tavoitteena on vauhdittaa yrityksiä kaikkialla maailmassa puolittamaan päästöt ennen vuotta 2030 ja saavuttaa nollapäästöt ennen vuotta 2050. Aloite on CDP:n, YK:n Global Compact, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF) -järjestöjen yhteistyöhanke ja yksi We Mean Business Coalitionin sitoumuksista.

Lisätietoja:
Maija Taimi, viestintäjohtaja, YIT, puh. 050 487 1561, maija.taimi@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi