YIT:n osakepohjainen, pitkän aikajänteen kannustinjärjestelmä saa jatkoa

YIT OYJ Pörssitiedote 16.3.2017 klo 15.10

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 16.3.2017 käynnistää uuden, kolmesta ansaintavuodesta koostuvan avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän.

Kannustinjärjestelmän ansaintajaksoja ovat vuodet 2017, 2018 ja 2019. Mahdollinen palkkio määräytyy YIT Oyj:n hallituksen vuosittain kullekin ansaintajaksolle päättämien mittareiden ja niille asetettujen tavoitetasojen perusteella. Järjestelmän keskeisenä mittarina on sijoitetun pääoman tuotto. Tämän rinnalle on vuodelle 2017 asetettu konsernin nettosuositteluindeksiin (NPS, Net Promoter Score) liittyvä tavoite. YIT Oyj:n hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle myös palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat noin 250 avainhenkilöä YIT:n eri toimintamaista. Sama avainhenkilö ei kolmen vuoden ohjelmassa automaattisesti kuulu ohjelman piiriin eri ansaintajaksoina.

Vuosittain voidaan jakaa yhteensä enintään noin 700 000 osaketta, joista enintään 30 000 osaketta yhtiön toimitusjohtajalle. Jaettavissa olevat osakkeet ovat jo pääosin YIT:n omistuksessa. Jokaiseen ansaintajaksoon liittyy kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen edelleen työ- tai toimisuhteessa oleva avainhenkilö saa osakkeet omistukseensa. Osakkeita luovutetaan vuosina 2020, 2021 ja 2022. Työnantajayhtiö kattaa ohjelman piiriin kuuluvien avainhenkilöiden verot sekä veronluonteiset maksut osakkeiden luovutuksen yhteydessä. Hallituksella on kaikissa tilanteissa palkkioiden kohtuullistamismahdollisuus.

”Haluamme innostaa ja sitouttaa henkilöstöämme erinomaisen asiakaskokemuksen luomiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen. Strategiamme mukaisesti tähtäämme tähän rakentamalla entistä elävämpiä kaupunkiympäristöjä. Tämä vaatii meiltä laaja-alaista osaamista, yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä. Uskon, että uusi kannustinjärjestelmä osana palkitsemisen kokonaisuutta tukee ja motivoi merkityksellisessä työssämme yhteisiin tavoitteisiin omistajiemme kanssa”, sanoo YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Lisätietoja antavat:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi  

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi  

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi