YIT Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanon

YIT Oyj Pörssitiedote 14.3.2024 klo 14:30

YIT Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanon

YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 14.3.2024. Kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan sekä investointi- ja hankevaliokunnan kokoonpanosta.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja jäseniksi Sami Laineen, Leena Vainiomäen ja Anders Dahlblomin. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin laskenta- ja raportointiprosessien valvonnassa. Sen tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä arvioida tilintarkastusta. Valiokunta valmistelee osaltaan konsernin rahoituspolitiikan, rahoitussuunnitelman sekä rahoitusjärjestelyt. Valiokunta mm. käsittelee tilinpäätöksen ja osa- ja puolivuosikatsaukset ja seuraa tilintarkastusta. Se arvioi lakien ja määräysten noudattamista ja seuraa konsernin taloudellista tilannetta.

Hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen ja jäseniksi Jyri Luomakosken ja Leena Vainiomäen. Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltaviksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu. Henkilöstövaliokunta valmistelee myös palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin yhtiön hallintoelimille

Hallitus valitsi keskuudestaan investointi- ja hankevaliokunnan puheenjohtajaksi Casimir Lindholmin ja jäseniksi Sami Laineen ja Anders Dahlblomin. Investointi- ja hankevaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia, kiinteistökehityshankkeita, tontti- ja aluehankeinvestointeja ja -divestointeja, yritysostoja ja -myyntejä sekä seuraa näistä muodostuvien portfolioiden kehittymistä, taloudellista raportointia sekä riskienhallintaa.

Lisätietoja:
Juha Jauhiainen
, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643, juha.jauhiainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook