YIT Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2017 esillä toimitusjohtajan katsaus ja osakepohjainen kannustinjärjestelmä

YIT OYJ Sijoittajauutinen 16.3.2017 klo 9.00 

YIT Oyj pitää tänään 16.3.2017 klo 10.00 varsinaisen yhtiökokouksen Helsingissä. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esittää yhtiökokouksessa katsauksen, jossa esitellään YIT:n tilinpäätös vuodelta 2016 ja näkymiä kuluvalle vuodelle. Lisäksi toimitusjohtaja Kauniskangas kommentoi lyhyesti ensimmäisen vuosineljänneksen kehitystä.

”Alkuvuoteen on mahtunut useita onnistumisia. Olemme käynnistäneet uusia omaperusteisia asuntohankkeita ja voittaneet sekä toimitila- että infraurakoita, jotka tukevat vahvaa tilauskantaamme. Lisäksi olemme vahvistaneet tonttikantaamme strategiamme mukaisilla kasvualueilla.

Suomessa uusien asuntokohteiden kuluttajamyynti on ollut hyvällä tasolla muun muassa Smartti-kohteiden vilkkaan kysynnän vuoksi. Myös CEE-maissa asuntomyynti on jatkunut hyvänä. Venäjällä asuntomyynti on ollut selvästi edellisvuoden ensimmäistä vuosineljännestä heikompaa muun muassa valtion asuntolainojen korkotukiohjelman päättymisen ja edelleen kuluttajien varovaisuuden vuoksi. Totesimme jo vuoden 2017 tulosohjeistuksessamme, että odotamme ensimmäisen vuosineljänneksen olevan vuoden heikoin vuosineljännes oikaistun liikevoiton osalta”, toteaa toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Arvio vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluttajamyynnistä on: yli 450 asuntoa Suomessa (Q1/2016: 314), noin 500 asuntoa Venäjällä (Q1/2016: 892) ja noin 250 asuntoa CEE-maissa (Q1/2016: 201).

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria esittelee yhtiökokouksessa hallituksessa valmisteilla olevaa uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jossa ansaintajaksoja ovat vuodet 2017, 2018 ja 2019. Suunniteltuun kannustinjärjestelmään kuuluisi vuositasolla noin 250 avainhenkilöä. Osakkeiden ansainta perustuisi yhtiön taloudelliseen menestykseen (ROI) ja vuonna 2017 asiakaspalautteeseen (NPS), joissa onnistumista arvioidaan hallituksen vuosittain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella 3.2.2017. Yhtiökokousasiakirjat sekä toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitys löytyvät yrityksen kotisivuilta osoitteesta http://www.yitgroup.com/fi/yhtiokokous2017

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi