Paikalliset sivut:
YIT Group

Kutsu yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.3.2019 klo 10 alkaen Messukeskuksen Siivessä, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

Kokouskutsu ja ehdotukset

Kokouskutsu (pdf)
Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (pdf)
Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten esittely (pdf)

Ilmoittaudu viimeistään 7.3.2019 klo 10:00

Ilmoittaudu tästä

Tietosuojaseloste (pdf)

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja se tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Viivi Kuokkanen, PL 36, 00621 Helsinki. Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostise osoitteeseen viivi.kuokkanen@yit.fi, jonka lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Valtakirjapohja (pdf)

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.2.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Muu materiaali

Tilinpäätöstiedote 2018

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 28.2.2019
Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2019 klo 10:00
Yhtiökokous 12.3.2019
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.3.2019
Osingon ehdotettu maksupäivä 16.4.2019

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 26.3.2019

Sulje
Lähetetään...