Osakkeenomistajien kokous

Lemminkäinen Oyj:n sulauduttua 1.2.2018 YIT Oyj:hin Lemminkäisen osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 11.4.2018 klo 15.00 alkaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tiloissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki.  
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00.

Kokouskutsu

Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja (pdf)

Kokousmateriaali (pdf)

Kokouskutsu (pdf)

Esityslista (pdf)

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tietosuojaseloste  (pdf)

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, jolla on oikeus olla merkittynä Yhtiön osakasluetteloon 31.1.2018 (viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä) ja joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee omaisuudenhoitajaltaan saamiensa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajien kokoukseen osallistumista varten viimeistään 6.4.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan katsotaan ilmoittautuneen osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa osakkeenomistajien kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen YIT Oyj, Pirjo Favorin, PL 36, 00621 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjapohja (pdf)

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli rekisteröity viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.1.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.