100 hyvää tekoa

100 hyvää tekoa

Jo 0 hyvää tekoa

Vastuullisuusohjelmamme

Haluamme olla vastuullinen osa yhteiskuntaa ja tehdä yhteistyötä yhteisen hyvän eteen, kestävän kehityksen hengessä. Tavoitteemme toteutumiseksi käynnistimme 100 hyvää tekoa -vastuullisuusohjelmamme, jonka puitteissa toteutamme hyviä tekoja jo vuodesta 2012. Tekojen vastaanottajia voivat olla erilaiset yhteisöt, yhdistykset, järjestöt, koulut, päiväkodit tai palvelutalot.

Hyviä tekoja toteuttavat YIT:n työntekijät tai teemme niitä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tukirahahakijoita (tuki-ilmoitus-, kurssijulkaisu-, haalarihanke-, vuosijuhlasuunnittelu-, arpajaispalkinto- ym. hakijat) haastamme miettimään, millaisia hyviä tekoja he voisivat toteuttaa tukirahan vastineeksi jollekin kolmannelle osapuolelle.

Toteutusperiaatteisiin kuuluu vahvasti kaikenlainen auttaminen, ympäristön siistiminen, tavaroiden kierrätys, oman osaamisen ja olemassa olevan kaluston hyödyntäminen sekä turvallisuuden lisääminen. 

Jo toteutettuihin hyviin tekoihin voit tutustua alla ja voit halutessasi sivun lopussa ehdottaa hyvän teon vastaanottajaa. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä ja olemme hakemuksen lähettäneisiin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Olemme toteuttaneet 100 hyvää tekoa -vastuullisuusohjelmaa jo 10 vuotta!

Katso juhlavuoden koostevideo hyvistä teoista.

Uusimmat hyvät teot

Jo tehdyt hyvät teot

A
B
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

Hakemus

Kuka voi osallistua?

Hyvää tekoa voi ehdottaa kuka tahansa. Teon vastaanottajan tulee olla voittoa tavoittelematon yhteisö, yhdistys, järjestö, oppilaitos, päivä- tai vanhainkoti tai muu vastaava. Teon vastaanottaja ei voi olla yksityishenkilö eikä yritys. Hyvän teon toteuttaa pääosin YIT, mutta hyvä teko voidaan tehdä myös yhteistyössä hakijan kanssa.

Hakemuksessa tulee kertoa selkeästi mistä on kyse. Arvioi, kuvaile ja määrittele mahdollisimman tarkasti missä, milloin ja miten tehtävä tulisi suorittaa. Huomioithan, että joskus prosessissa voi kestää jopa muutama kuukausi.

Millaisia tekoja voidaan suorittaa?

Hyviä tekoja voivat olla pienet, arvoltaan kohtuulliset teot, kuten esimerkiksi erilaiset pihojen pienkorjaukset, erilaisissa tehtävissä avustaminen, kaluston ja välineiden lainaaminen, kierrätystä edistävät asiat tai vaikkapa luentojen, vierailujen järjestäminen ja opastusten pitäminen.

Tekoja, joita emme valitettavasti voi toteuttaa, ovat erillislupia – kuten rakennuslupaa vaativat hankkeet. Verotussyistä kulut on pidettävä alle 850 eurossa per yksittäinen teko.

Täytä hakemus

Lomakkeelta lähetettyjä tietoja käytetään vain hakemuksen käsittelyyn.

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

Sponsorointi

Tuemme yhteistä hyvää pääasiassa 100 Hyvää tekoa -ohjelman kautta. Sponsorointi on meille strategista yhteistyökumppanuutta, joka perustuu vastuullisuuteen ja arvomaailmaamme. Se tarkoittaa parhaimmillaan vastuullista vaikuttamista ja vastuullisia hyviä tekoja. Jotain sellaista, josta on yhteiskunnallista hyötyä isossa kuvassa, kuten kaupunkikehittämisessä.

Sponsorointi vaatii myös YIT:ltä todellista panostamista ja resursseja, eikä se ole sama asia kuin logonäkyvyys. Mikäli haluat ehdottaa sponsorointia, tutustuthan huolella yritykseemme ja liiketoimintaperiaatteisiimme.

PIDEMPIAIKAINEN YHTEISTYÖ- JA SPONSOROINTI