Painotuotteita näyttelyn avajaisiin ja kaupunkitapahtumaan

Saimme hakemuksen 100 hyvää tekoa vastuullisuusohjelmaamme PlusCollective järjestön kampanjaan liittyen. He toivoivat apuamme kampanjan järjestelyissä.

PlusCollective järjestö toteutti 6 viikon kampanjan ”We Want We Do”, jonka tavoitteita olivat yleisön tietoisuuden lisääminen perheväkivallasta jakamalla tietoa tarjolla olevista palveluista naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja uhrien tukemiseksi. Kampanja sisälsi keskusteluja, tilaisuuksia ja mm. taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä työpajoja.

PlusCollective koostuu eri taustaisista ihmisistä, verkostoista ja organisaatioista. Heidän tavoite on tukea ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa edistämällä sosiaalista muutosta ja osallisuutta. He järjestivät kampanjan puitteissa installaation Oodissa. Näyttelyn avajaisia vietettiin 17.11.2020. Poikkeusolojen vuoksi avauspuheenvuoroja oli mahdollista seurata myös virtuaalisesti. Näyttelyn tavoitteena oli herättää ajatuksia, kannustaa ihmisiä kirjoittamaan kokemuksia, auttamaan muita ja ymmärtämään mistä väkivallassa on kysymys. Lisäksi heillä oli iso päätapahtuma Helsingissä kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan eliminoinnin päivänä 25.11.2020.

Avustimme järjestelyissä toimittamalla heille painomateriaaleja sekä Oodin näyttelyyn että päätapahtumaan. Kustansimme materiaalien painotyöt ja kuljetuksen hakijalle. Heille tämä oli iso apu kampanjan järjestelyissä. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys ❤️

Pidetään toisistamme huolta!

 #100hyväätekoa