Teknisen alan naisosaajia esiin ja tehdään samalla hyvää

Tiedettä tytöille -hanke ja Puhujatori kannustavat tyttöjä innostumaan tekniikan alasta. Keväällä 2021 avattavassa Puhujatori Plus -videopalvelussa tarjotaan oppilaitoksille ilmaiseksi katsottavaksi videoita, joissa tekniikan alan naiset kertovat omasta työstään. Hankkeen tarkoituksena on innostaa naisia tekniikan alan opiskeluun esittelemällä videoiden avulla naisroolimalleja teknisiltä aloilta.

Halusimme ehdottomasti lähteä mukaan tähän hankkeeseen. Samalla teemme hyvää, koska jokaisesta haastatteluvideosta lahjoitetaan kaksi kannettavaa tietokonetta HOPE ry:n kautta vähävaraisten perheiden lapsille opiskeluun.

Meillä työskentelee paljon naisia erilaisissa tehtävissä. Videohaastatteluihin valikoitui nosturinkuljettaja Kristiina Kokkonen ja projektipäällikkö Elissa Varjos. Molemmat ovat rautaisia ammattilaisia omissa tehtävissään ja haluavat kannustaa nuoria naisia tekniselle alalle.

Pää pilvissä

Miltä tuntuisi kiivetä joka aamu noin 50 metrin korkeuteen aloittamaan päivän työt? Näin aloittaa työpäivänsä nosturinkuljettajamme Kristiina Kokkonen. Hän on ollut meillä ensin harjoittelijana ja sitten vuodesta 2015 asti vakituisena työntekijänä. Hieman oli ihmettelyjä sadellut, kun Kristiina oli kertonut erikoistuvansa nosturinkuljettajaksi. Nosturinkuljettajista vain hyvin pieni osa on naisia. YIT:llä heitä on tällä hetkellä Kristiinan lisäksi vain yksi. Kristiina kokee kuitenkin saaneensa tasavertaista kohtelua. Hän on ollut mukana isoissa hankkeissamme, kuten esimerkiksi Pasilan Triplassa ja Keilaniemessä. Kristiinan mielestä parasta hänen työssään on ehdottomasti se, kun näkee mitä on saanut aikaiseksi. Hankkeiden valmistumisen seuraaminen on antoisaa. Kristiina haluaa kannustaa naisia mukaan rakennusalalle. Hän on osallistunut aiemmin myös ammattikoulujen avoimien ovien tilaisuuksiin kertomalla siellä alan mahdollisuuksista. Katso videolta enemmän Kristiinan ajatuksia työstään.

Yhdessä tekemistä

Rakennusalalla tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi monia muitakin taitoja, kuten talous-, laki-, viestintä- ja ympäristöosaamista, kiteyttää projektipäällikkömme Elissa Varjos. Hän on työskennellyt meillä lähes 10 vuotta. Elissa kertoo, että usein nuoret ajattelevat rakennusalan olevan vain teknistä ja tietokoneiden kanssa työskentelyä, mutta itse asiassa hänenkin työstään iso osa on ihmisten kanssa tekemistä. Hän myöntääkin, että parasta työssä on sosiaaliset kontaktit ja yhteisten tavoitteiden eteen yhdessä tekeminen. Poikkeusolojen myötä normaaliksi muodostunut etätyö on pieni haaste, vaikka onneksi sekin sujuu jo hyvin. Elissa myöntää, että työskentely isossa yrityksessä on sekä hyöty että haitta. Iso yritys tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta toisinaan iso organisaatio voi olla hitaampi muutoksille nopeasti muuttuvassa maailmassa. Elissa kokee, että rakennusala on konkreettista ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Hän haluaa rohkaista nuoria naisia opiskelemaan teknistä alaa. Katso videolta lisää Elissan ajatuksista teknisestä alasta ja omasta työstään.

Katso video:

#100hyväätekoa #tiedettätytoille #puhujatori #Hope

Päivitetty 19.02.2021