Kallion koulun piha-alueen valaistuksen parantaminen

Kallion koulun piha-alueen valaistuksessa oli puutteita, vaikuttaen koulun viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Philips lahjoitti koululle seitsemän pihalamppua ja Pekkaniska -nostimen. YIT suorittaa valaisimien paikalleen laiton ja sähköasennukset.

Kallion koulun piha-alueen valaistus oli puutteellinen, jättäen osan pihasta jopa pimeäksi. Koululla toimii normaalin koulutoiminnan lisäksi mm. kaksi esikouluryhmää, iltapäivätoimintaa sekä erilaisia harrastusryhmiä. Pihalla on siis liikettä aamuaikaisesta iltamyöhään, jolloin riittävä valaistus varsinkin pimeinä vuodenaikoina on todella tarpeen. Valaistuksen saattaminen ajan tasalle toisi pihaan viihtyvyyttä, puhumattakaan turvallisuudesta!

Määrärahojen puute vaikeutti kuitenkin projektin etenemistä ja vanhempainyhdistys päätti hakea 100 hyvää tekoa -kampanjasta ratkaisua.

Valaistusprojekti käynnistettiin käymällä paikalla ja mukana olivat edustajat niin koululta, vanhempainyhdistykseltä kuin kaupungiltakin.

Valaistukseen liittyen mukaan projektiin saatiin myös YIT:n yhteistyökumppanit Philips ja Pekkaniska Oy. Philips lahjoitti koululle 7 pihalamppua ja Pekkaniska nostimen. YIT suorittaa valaisimien paikalleen laiton ja sähköasennukset.

Valaistusasennukset valmistuvat perjantaina 16.11. ja sen jälkeen pihalla näkee kulkea pimeässäkin.