Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen InvestorRelations@yit.fi

YIT on saanut vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset:

Voimassa olevat liputukset

Omistusosuus yli 10%: 
Virala Oy Ab

Omistusosuus yli 5%:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
PNT Group Oy

Viimeisimmät muutokset suurimmissa omistajissa ja omistusosuuksissa

2018

 

 17.8.

YIT Oyj on 17. elokuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n omistus YIT:stä on ylittänyt 10 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 17.8.2018.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on 10,14 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Pörssitiedote

26.6.

YIT Oyj on 26. kesäkuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 26.6.2018.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on 5,02 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Pörssitiedote

1.2.

YIT Oyj on 1. helmikuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan PNT Group Oy:n omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen täytäntöönpanon myötä 1.2.2018 PNT Group Oy:n omistus Lemminkäisessä siirtyi YIT:hen. Lemminkäisen osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena 3,6146 YIT:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Lemminkäisen osaketta kohden. Aikaisempi PNT Group Oy:n omistus Lemminkäinen Oyj:stä 31.1.2018 oli 4 231 948 osaketta, joka vastasi 18,23 % osuutta Lemminkäisen koko osakekannasta. Ilmoituksen mukaan PNT Group Oy:n omistus YIT Oyj:stä on 15 296 799, eli noin 7,25 % koko YIT:n koko osakekannasta.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä YIT:n osakkeiden lukumäärä nousi yhteensä 211 099 853 osakkeeseen.

Pörssitiedote

2016

 

18.10.

YIT Oyj on 18. lokakuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 17. lokakuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 4,92 prosenttia 17. lokakuuta 2016

Pörssitiedote

10.10.

YIT Oyj on 10. lokakuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 7. lokakuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 5,02 prosenttia 7. lokakuuta 2016

Pörssitiedote

28.6.

YIT Oyj on 28. kesäkuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 27. kesäkuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omsitus YIT:stä on 27. kesäkuuta 2016 laskenut 6 002 923 osakkeeseen, mikä vastaa 4,72 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote

14.6. 

YIT Oyj on 14. kesäkuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 13. kesäkuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on 13. kesäkuuta 2016 noussut 6 781 876 osakkeeseen, mikä vastaa 5,33 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

15.2. 

YIT Oyj on 15. helmikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 12. helmikuuta 2016.

YIT ilmoitti 12. helmikuuta 2016, että BlackRock Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus oli 11. helmikuuta 2016 noussut 6,29 prosenttiin (8 012 177 osakkeeseen) YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

12.2. 

YIT Oyj on 12. helmikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 11. helmikuuta 2016.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on 11.2.2016 noussut 8 012 177 osakkeeseen, mikä vastaa 6,29 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

11.2. 

YIT Oyj on 11. helmikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 10. helmikuuta 2016.

YIT ilmoitti 1. helmikuuta 2016, että BlackRock Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus oli noussut 5,17 prosenttiin (6 587 076 osakkeeseen) YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

5.2         

YIT Oyj on 5. helmikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Structor S.A.:n omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Structor S.A.:n omistus YIT:stä on 5.2.2016 laskenut 5 820 000 osakkeeseen, mikä vastaa 4,57 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

1.2.

YIT Oyj on 1. helmikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on 29.1.2016 noussut 6 587 076 osakkeeseen, mikä vastaa 5,17 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

29.1.

YIT Oyj on 29. tammikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 28. tammikuuta 2016.

YIT ilmoitti 22. tammikuuta 2016, että BlackRock Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus oli noussut 5,11 prosenttiin (6 508 078 osakkeeseen) YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

25.1.

YIT Oyj on 22. tammikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on laskenut 6 194 698 osakkeeseen, mikä vastaa 4,87 prosenttia YIT:n osakemäärästä. Polaris Capital Management, LLC:llä oli hallussa 4 225 983 YIT:n äänioikeutta 22.1.2016, mikä vastaa 3,32 prosenttia YIT:n äänioikeuksista.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

22.1.

YIT Oyj on 22. tammikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on 21.1.2016 noussut 6 508 078 osakkeeseen, mikä vastaa 5,11 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

13.1.

YIT Oyj on 13. tammikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

YIT tiedotti 12. tammikuuta 2016 BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuuden nousseen 5,01 prosenttiin (6 374 475 osaketta) YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

12.1.

YIT Oyj on 12. tammikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on noussut yli 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on noussut
6 374 475 osakkeeseen, mikä vastaa 5,01 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

Pörssitiedote

2015

 

18.12.  

YIT Oyj on 17. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on noussut yli 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on noussut 6 506 138 osakkeeseen, mikä vastaa 5,11 prosenttia YIT:n osakemäärästä. Polaris Capital Management, LLC:llä oli hallussa 4 664 857 YIT:n äänioikeutta 17.12.2015, mikä vastaa 3,67 prosenttia YIT:n äänioikeuksista.

YIT tiedotti 15.12.2015 Polaris Capital Management, LLC:n omistuksen YIT:stä laskeneen alle 5 prosentin rajan, 6 302 538 osakkeeseen, mikä vastasi 4,95 prosenttia YIT:n osakemäärästä, ja äänioikeuksien määrän laskeneen 4 461 257 äänioikeuteen, mikä vastasi 3,51 prosenttia YIT:n äänioikeuksista. 

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

15.12. 

YIT Oyj on 14. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on 11. joulukuuta 2015 laskenut 6 302 538 osakkeeseen, mikä vastaa 4,95 prosenttia YIT:n osakemäärästä, ja äänioikeuksien määrä on laskenut 4 461 257 ääneen, mikä vastaa 3,51 prosenttia YIT:n äänioikeuksista. 

12. marraskuuta 2015 YIT tiedotti Polaris Capital Management, LLC:n omistuksen YIT:stä nousseen 6 374 798 osakkeeseen, mikä vastasi 5,01 prosenttia YIT:n osakemäärästä, ja äänioikeuksien määrän nousseen 4 533 517 ääneen vastaten 3,56 prosenttia YIT:n äänioikeuksista. 

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

12.11.

YIT Oyj on 11. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on noussut yli 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Polaris Capital Management, LLC:n omistus YIT:stä on noussut 6 374 798 osakkeeseen, mikä vastaa 5,01 prosenttia YIT:n osakemäärästä. Polaris Capital Management, LLC:llä oli hallussa 4 533 517 YIT:n äänioikeutta 11.11.2015, mikä vastaa 3,56 prosenttia YIT:n äänioikeuksista.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

30.4.

YIT Oyj on 30. huhtikuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Structor S.A.:n omistus YIT:stä on laskenut alle 10 prosentin rajan.

YIT:n saaman tiedon mukaan Structor S.A.:n omistus YIT:stä on laskenut 7 550 000 osakkeeseen, mikä vastaa 5,93 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 127 223 422.

19.3.

YIT Oyj on 19. maaliskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

12.3.

YIT Oyj on 12. maaliskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on noussut yli 5 prosentin rajan.

YIT:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on noussut 6 361 179 osakkeeseen, mikä vastaa 5,00 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 127 223 422.

   

2014

 
  Vuonna 2014 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia

2013

 
  Vuonna 2013 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia

2012

 
  Vuonna 2012 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia

2011

 
  Vuonna 2011 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia

2010

 

24.5.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 24.5.2010, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 21.5.2010 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä on 6 570 908, mikä vastaa 5,17 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

2009

 

3.4.

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti 3.4.2009, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 3.4.2009 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 5 %. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä on 6 184 119, mikä vastaa 4,86 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

2008 

 

26.11.

Structor S.A ilmoitti 25.11.2008, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut 10,02 prosenttiin 24.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta. Samassa ilmoituksessa todetaan, että Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n omistamat YIT Oyj:n osakkeet on siirretty Structor S.A:han, joten näillä yhtiöillä ei enää ole omistusta YIT:stä.

10.11.

Fennogens Investments S.A ilmoitti 7.11.2008, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut 5,85 prosenttiin 6.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

3.10.

Corbis S.A ja Fennogens Investments S.A ilmoittivat 3.10.2008, että niiden yhteenlaskettu omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 2.10.2008 tehdyn osakekaupan johdosta noussut 5,70 prosenttiin. 

15.7.

Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 15.7.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden osuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on laskenut 4,987 prosenttiin 10.7.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

19.5.

Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 19.5.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden osuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut 5,06 prosenttiin 7.5.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

2007

 

30.10.

Schroder Investment Management Compliance Limited ilmoitti, että sen omistusosuus YIT:n osakkeiden lukumäärästä on laskenut 4,93 prosenttiin 26.10.2007 tehdyn osakekaupan johdosta.

28.9.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.9.2007, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeiden lukumäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan ja laskenut 4,82 prosenttiin 27.9.2007 tehdyn osakekaupan johdosta.

4.5.

Schroder Investment Management Compliance Limited ilmoitti 1.5.2007, että sen omistusosuus YIT:n osakkeiden lukumäärästä on noussut 5,36 prosenttiin 13.12 2006 tehdyn osakekaupan johdosta. 

3.5.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti, että sen osuus YIT Oyj:n osakkeiden lukumäärästä on  alittanut 5  prosenttia 2.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta.

2006

 
  Vuonna 2006 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia.

2005

 
  Vuonna 2005 YIT ei vastaanottanut liputusilmoituksia.

2004

 

23.6.

Tapiola-ryhmä ilmoitti, että ryhmän omistuosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 22.6.2004 alittanut yhden kahdeskymmenesosan ja laskenut 4,98 prosenttiin. Tapiola-ryhmään kuuluvat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (3,43 %), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola (1,21 %) ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola (0,34 %).

3.5.

Fidelity International Limited ilmoitti, että sen ja sen tytäryhtiöiden omistuosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 28.4.2004 alittanut yhden kahdeskymmenesosan ja laskenut 4,92 prosenttiin.

2003

 

8.10.

Tapiola-ryhmä ilmoitti, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli 7.10.2003 laskenut 4,98 prosenttiin. Koko Tapiola-ryhmän omistusosuus oli 7,10 prosenttia ja jakautui seuraavasti: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 4,98 %, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 1,68 % ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 0,44 %.

21.8.

Pohjola-Yhtymä Oyj ilmoitti, että Pohjola-Yhtymä Oyj:n konsernin omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli 20.8.2003 alittanut yhden kahdeskymmenesosan ja laskenut 4,98 prosenttiin. Konserniin kuuluvat Pohjola-Yhtymä Oyj (1,78 %), Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola (3,13 %) ja A-Vakuutus Oy (0,07 %).

2002

 

9.12.

Tapiola-ryhmä ilmoitti, että ryhmän osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 5.12.2002 alittanut 10 prosenttia ja laskenut 9,97 prosenttiin. Tapiola-ryhmään kuuluvat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (7,37 %), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola (2,15 %) ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola (0,45 %).

25.4.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ilmoitti, että yhtiön osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 25.2.2002 alittanut 10 prosenttia ja laskenut 9,59 prosenttiin. 

28.2.

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoitti, että yhtiön osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 27.2.2002 alittanut yhden kahdeskymmenesosan ja laskenut 4,16 prosenttiin.

13.2.

Tapiola-ryhmä ilmoitti, että ryhmän osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 12.2.2002 alittanut 15 prosenttia ja laskenut 13,49 prosenttiin. Tapiola-ryhmään kuuluvat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (10,12 %), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola (2,91 %) ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola (0,46 %).