Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 1.2.2018 klo 15.15 

YIT Oyj on 1. helmikuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan PNT Group Oy:n omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen täytäntöönpanon myötä 1.2.2018 PNT Group Oy:n omistus Lemminkäisessä siirtyi YIT:hen. Lemminkäisen osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena 3,6146 YIT:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Lemminkäisen osaketta kohden. Aikaisempi PNT Group Oy:n omistus Lemminkäinen Oyj:stä 31.1.2018 oli 4 231 948 osaketta, joka vastasi 18,23 % osuutta Lemminkäisen koko osakekannasta. Ilmoituksen mukaan PNT Group Oy:n omistus YIT Oyj:stä on 15 296 799, eli noin 7,25 % koko YIT:n koko osakekannasta.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä YIT:n osakkeiden lukumäärä nousi yhteensä 211 099 853 osakkeeseen.

PNT Group Oy:n osuus ilmoituksen mukaan: 

Pvm 1.2.2018 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)  % yhteensä (A+B)  Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  7,25 % (pyör) 15296799
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 
  (jos liputettu) 
ks. lisätietoja alla

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji
  ISIN-koodi (jos mahdollista) 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
  (AML 9:5) 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
  (AML 9:5) 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
FI 0009800643 15296799 7,25 (pyör)
A YHTEENSÄ  15296799 7,25 (pyör)

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne   Eräpäivä   Toteutusaika      Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys)   Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus 
B YHTEENSÄ

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:

Aikaisempi PNT Group Oy:n omistus 31.1.2018 Lemminkäinen Oyj:stä LEM 1S FI0009900336 osakkeita 4231948 kpl; 18.23% omistusosuus. Fuusion 1.2.2018 (täytäntöönpanopäivä) osakevaihtokerroin 3.6146.

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

YIT Oyj

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa  10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi