Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

YIT Oyj Pörssitiedote 22.11.2023 klo 12.30 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 

YIT Oyj on vastaanottanut 22.11.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 a pykälän mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta, jonka mukaan Virala Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänistä nousi yli kahdenkymmenen (20) prosentin 21.11.2023. 

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n ja sen määräysvaltaketjun omistamien YIT Oyj:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 20,31 % yhtiön osakkeista ja äänistä 21.11.2023. 

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta. 

Virala Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan: 

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A)   % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)   % yhteensä (A+B)   Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen   18.90  1,40  20,31  211 099 853 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)   15,83  0,75  16,58 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl    Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora (AML 9:5)  Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7)    Suora   (AML 9:5)  Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009800643  39 902 000  18,90 
A YHTEENSÄ  39 902 000  18,90 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne    Eräpäivä    Toteutusaika       Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys)    Osakkeiden   ja äänten lukumäärä    Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Termiini  15.12.2023  15.12.2023  osaketoimitus  2 962 500  1,40 
B YHTEENSÄ  2 962 500  1,40 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: 

Nimi  %-osuus osakkeista ja äänistä  %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
​​Virala Oy Ab​  1,40  ​​2 962 500​ 
​​Atine Group Oy​ 
​​Nidoco AB​ 
​​Tercero Invest AB​  18,90  ​​39 902 000​ 

Lisätietoja: 
Essi Nikitin, sijoittajasuhdejohtaja, YIT, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fi

YIT Oyj 

Tuomas Mäkipeska 
Talousjohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi