Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälänmukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 26.6.2018 klo 16.15

YIT Oyj on 26. kesäkuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n omistus YIT:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 26.6.2018.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on 5,02 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Virala Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)  % yhteensä (A+B)  Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan   saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,02 % 5,02 % 211 099 853
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  (jos liputettu) 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji
    ISIN-koodi (jos mahdollista) 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
    (AML 9:5) 
Välillinen
    (AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
    (AML 9:5) 
Välillinen
    (AML 9:6 ja 9:7)
FI 0009800643 10 600 000 kpl 5,02 %
A YHTEENSÄ  10 600 000 kpl 5,02 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne   Eräpäivä   Toteutusaika      Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys)   Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus 
B YHTEENSÄ

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

YIT Oyj

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi