Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 17.8.2018 klo 10.30

YIT Oyj on 17. elokuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n omistus YIT:stä on ylittänyt 10 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 17.8.2018.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on 10,14 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Virala Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)  % yhteensä (A+B)  Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  10,14 % (välillinen)0 (suora) 10,14 % (välillinen) 0 (suora) 211 099 853
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  (jos liputettu)  5,02 % (suora) 5,02 % (suora)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji
  ISIN-koodi (jos mahdollista) 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
  (AML 9:5) 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
  (AML 9:5) 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
FI 0009800643 - 21 400 000 - 10,14 %
A YHTEENSÄ  21 400 000 kpl (välillinen) 10,14 % (välillinen)

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne   Eräpäivä   Toteutusaika      Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys)   Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus 
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

%-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Virala Oy AB  - - -
Atine Group Oy   - - -
Valeado AB - - -
Tercero AB 10,14 - 10,14

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

YIT Oyj

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi