Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 18.10.2016 klo 18.15 

YIT Oyj on 18. lokakuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 17. lokakuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 4,92 prosenttia 17. lokakuuta 2016.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

JPMorgan Chase & Co.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan: 

Pvm   % osakkeista ja äänistä (yhteensä A)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)  % yhteensä (A+B) 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,92 %   0,00 %   4,92 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 
  (jos liputettu)
 
5,02 %   0,00 %   5,02 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji
  ISIN-koodi (jos mahdollista)
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
  (AML 9:5)
 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  
Suora
  (AML 9:5)
 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009800643   6 252 555 4,92 %
A YHTEENSÄ  6 252 555 4,92 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne   Eräpäivä   Toteutusaika      Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys)   Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus 
Contract for difference   N/A N/A Käteinen 6 161 0,00 %
B YHTEENSÄ 6 161 0,00 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi  %-osuus osakkeista ja äänistä  %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
J.P Morgan Investment Management Inc. 0,00 % 0,00 %
J.PMorgan Asset Management (UK) Limited 4,92 % 0,00 % 4,92 %

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

YIT Oyj

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi  

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä.Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi