Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT OYJ Pörssitiedote 28.6.2016 klo 16.30

YIT Oyj on 28. kesäkuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 27. kesäkuuta 2016. 

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omsitus YIT:stä on 27. kesäkuuta 2016 laskenut 6 002 923 osakkeeseen, mikä vastaa 4,72 prosenttia YIT:n osake- ja äänimäärästä. 

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä kokonaisosakemäärää 127 223 422.

JPMorgan Chase & Co.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan: 

Pvm  % osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  % yhteensä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,72 %  0,00 %  4,72 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 
  (jos liputettu)
 
5,33%  0,00%  5,33% 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
  ISIN-koodi (jos mahdollista)
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
  (AML 9:5)
 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
  (AML 9:5)
 
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009800643  5 996 762  4,71 % 
A YHTEENSÄ  5 996 762 4,71 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen   luonne  Eräpäivä  Toteutusaika     Toimitustapa   (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden   ja äänten lukumäärä  Osakkeiden   ja äänten %-osuus 
Contract for difference  N/A  N/A  Nettoarvon   tilitys  6 161  0,00 % 
B YHTEENSÄ  6 161  0,00 % 

Lisätietoja antaa: 

Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

YIT OYJ 

Sanna Kaje
johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A
 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT luo kestäviä kaupunkeja ja parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi