Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 8.4.2022 klo 13.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj on 8.4.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virala Oy Ab:n omistus YIT:stä on ylittänyt 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 8.4.2022.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on 15,09 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Virala Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B)

% yhteensä (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

12,22

2,87

15,09

211 099 853

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

10,14

 

10,14

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 Suora

(AML 9:5)

Välillinen

  (AML 9:6 ja 9:7) 

Suora

  (AML 9:5)

Välillinen

  (AML 9:6 ja 9:7)

FI 0009800643

-

25 800 000

-

12,22

A YHTEENSÄ

25 800 000

12,22

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne 

Eräpäivä 

Toteutusaika    

Toimitustapa  (osakeomistus / nettoarvon tilitys) 

Osakkeiden   ja äänten lukumäärä 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Termiini

14.4.2022

14.4.2022

Osaketoimitus

6 056 000

2,87

 

 

 

B YHTEENSÄ

6 056 000

2,87

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Virala Oy Ab

-

2,87

6 056 000

Atine Group Oy

-

-

-

Valeado AB

-

-

-

Tercero AB

12,22

-

25 800 000

Lisätietoja:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7000 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,9 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi