Johtohenkilöiden osake- ja optio-omistus

MAR-sääntöjen myötä YIT:n johtohenkilöihin (joiden YIT:n rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet tulee ilmoittaa) kuuluvat 1.2.2018 lähtien YIT Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole MAR:n mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

Tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista löytyy täältä.