Vuosikertomukset ja tilinpäätökset

Vuosiraportointi 2020

Vuosiesite kuvaa tiiviisti YIT:n vuotta 2020 strategiaan, kestävään kehitykseen, henkilöstöön ja taloudelliseen suoriutumiseen liittyen.

Vuosikatsaus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Hallituksen toimintakertomus sisältää selvityksen YIT:n muista kuin taloudellisista tiedoista.

YIT julkaisee vuosikatsauksen ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin, mutta tiedot ovat varmennettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimesta.

Vuosikatsauksen XHTML-tiedosto julkaistaan vain suomeksi.

European Single Electronic Format (ESEF) 

Lataa ESEF raportti XBRL muodossa 

Aiempien vuosien raportointi

YIT on julkaissut tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä yhtiön vuosiesitteen erillisinä julkaisuina vuodesta 2018 lähtien.

Vuosikertomukset 2017- 2014 sisältävät vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökset.

Vuosikertomukset 2013 - 2011 koostuvat kahdesta osasta; vuosikatsauksesta ja taloudellisesta kertomuksesta.