YIT oikaisee taloudellisia tietoja vuodelta 2022 ja vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä organisaatiorakenteen muutoksen seurauksena, ja antaa lisätietoja Infra-segmentistä

YIT Oyj Pörssitiedote 20.6.2023 klo 9.00

YIT oikaisee taloudellisia tietoja vuodelta 2022 ja vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä organisaatiorakenteen muutoksen seurauksena, ja antaa lisätietoja Infra-segmentistä

Kuten aiemmin on tiedotettu, YIT on osana muutosohjelmaa yksinkertaistanut organisaatiorakennettaan. Uusi organisaatio astui voimaan 1.4.2023 ja se koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: Asuminen, Toimitilat ja Infra. YIT julkaisee puolivuosikatsauksen 1–6/2023 uuden segmenttirakenteen mukaisesti 1.8.2023.

Uuden organisaatiorakenteen merkittävimmät vaikutukset

Entisen Kiinteistökehitys-segmentin toiminnot on jaettu muihin segmentteihin ja konsernitoimintoihin osana organisaatiorakenteen muutosta.

  • Tuulivoiman hankekehitys, joka aiemmin raportoitiin osana Kiinteistökehitys-segmenttiä, raportoidaan nyt osana Infra-segmenttiä.
  • Omaperusteiset toimitilahankkeet, jotka aiemmin raportoitiin osana Kiinteistökehitys-segmenttiä, raportoidaan nyt osana Toimitilat-segmenttiä.
  • Osakkuus- ja yhteisyrityssijoitukset sekä oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka aiemmin raportoitiin osana Kiinteistökehitys-segmenttiä, on jaettu Asuminen-, Toimitilat- sekä Infra-segmentteihin. YIT:n sijoitus Tripla Mall Ky:öön raportoidaan nyt osana Toimitilat-segmenttiä.

YIT on oikaissut taloudellisia tietoja vuodelta 2022 ja vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä. Liitteenä olevissa taulukoissa esitetään segmenttien oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2022 sekä vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Kuvaukset uuden organisaatiorakenteen segmenteistä

Asuminen

Asuminen-segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden kehittämisestä ja rakentamisesta, sekä erilaisten asumisen palvelujen ja konseptien tarjoamisesta ja kehittämisestä. Asiakkaat ovat yksityisiä kuluttajia tai sijoittajia. Yksityiset kuluttajat ostavat asunnon joko omaksi kodikseen tai sijoituskäyttöön, kun taas sijoittajat, kuten asuntorahastot tai osakkuus- ja yhteisyritykset, ostavat kokonaisen asuinrakennuksen tai suuren asuntoportfolion.

YIT:n omat asumisen sijoitukset, kuten osakkuus- ja yhteisyrityssijoitukset, raportoidaan osana segmenttiä. Segmentillä on toimintaa Suomessa ja Itäisessä Keski-Euroopassa. Segmentti hakee kasvua erityisesti Puolan, Tsekin ja Slovakian kasvavista kaupungeista, joissa se toimii asuntokehittäjänä keskittyen kuluttajamyyntiin.

Toimitilat

Toimitilat-segmentti toteuttaa muun muassa toimisto-, kauppa-, urheilu-, hotelli-, liike-, asuin-, logistiikka- ja teollisuusrakennusten sekä julkisten rakennusten, kuten sairaaloiden, terveys- ja hyvinvointikeskusten, päiväkoti-, koulu- ja monitoimitalojen uudisrakentamis- ja korjaushankkeita. Toimitilat-segmentti toteuttaa myös omaperusteisia hankkeita, sekä elinkaarihankkeiden palvelujaksoja.

Segmentin tilauskanta oli vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1 313 miljoonaa euroa, josta 328 miljoonaa euroa oli elinkaarihankkeiden palvelujaksoja. Segmentillä on toimintaa Suomessa ja Itäisessä Keski-Euroopassa. Segmentti pyrkii toimimaan negatiivisella sitoutuneella pääomalla ja luomaan vakaata rahavirtaa. Segmentin sitoutunut pääoma vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 297 miljoonaa euroa, johon vaikutti pääasiassa segmentissä raportoidut investoinnit, mukaan lukien YIT:n sijoitus Tripla Mall Ky:öön.

Infra

Infra-segmentti toteuttaa muun muassa raitioteiden, radan ja väylien rakentamista ja kunnossapitoa, teollisen ja energiasektorin hankkeita, siltojen rakentamista ja korjaamista, perustusten rakentamista ja muita maatöitä, vesi- ja rantarakentamista, maanalaista rakentamista kuten louhintaa ja rakennusteknisiä töitä sekä vesihuollon rakentamista. YIT:n omakehitteiset uusiutuvan energian projektit, kuten tuulivoiman hankekehitysportfolio ja aurinkovoiman kehityshankkeet, raportoidaan osana segmenttiä. Segmentillä on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Segmentti pyrkii toimimaan negatiivisella sitoutuneella pääomalla ja luomaan vakaata rahavirtaa.

YIT:n Ruotsin infra-liiketoimintojen suorituskykyä ovat heikentäneet tietyt aikaisemmin käynnistetyt heikkokatteiset hankkeet. YIT tiedotti 20.6.2023 käynnistäneensä strategisen arvioinnin tietyistä omaisuuseristä ja toiminnoista, joihin kuului muun muassa YIT:n infraliiketoiminnot Ruotsissa. Vuonna 2022 Infra-segmentin liikevaihto oli 539 miljoonaa euroa, josta Suomen liiketoiminnot olivat 412 miljoonaa euroa, ja Ruotsin liiketoiminnot 110 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 segmentin oikaistu liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (0,7 %), josta Suomen liiketoiminnot olivat 16 miljoonaa euroa (3.9 %) ja Ruotsin liiketoiminnot -13 miljoonaa euroa (-11,5 %).

Lisätietoja: 
Samu Heikkilä
, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi