Osingonjako

YIT:n pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin sisältyy vuosittain kasvava osakekohtainen osinko. YIT:n osakekohtainen osinko on kasvanut vuodesta 2016.


Osingonmaksu vuonna 2020

Hallitus esitti vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun muuttamista kahdessa osassa tehtäväksi vuodelta 2019 maksettavasta osingosta alkaen.

Osingon ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettiin 7.4.2020.

Osingon toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettiin 6.10.2020. 

Lisäksi YIT:n hallitus päätti ylimääräisestä osingonjaosta 0,12 euroa osakkeelta, joka maksettiin 6.10.2020. 

Vuonna 2020 maksettavien osinkojen yhteismäärä on 0,40 euroa osakkeelta.

Osinkohistoria