Paikalliset sivut:
YIT Group

Osingonjako

YIT:n pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin sisältyy vuosittain kasvava osakekohtainen osinko. YIT:n osakekohtainen osinko on kasvanut vuodesta 2014.


Osingonmaksu vuonna 2020

Hallitus esitti vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun muuttamista kahdessa osassa tehtäväksi vuodelta 2019 maksettavasta osingosta alkaen.

Osingon ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettiin 7.4.2020.

Osingon toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan 6.10.2020. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Lisäksi YIT:n hallitus on päättänyt ylimääräisestä osingonjaosta 0,12 euroa osakkeelta. Ylimääräisen osingon maksupäivä on 6.10.2020. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  

Vuonna 2020 maksettavien osinkojen yhteismäärä on 0,40 euroa osakkeelta.

Osinkohistoria

 

Lähetetään...