Osakkeen historia

2007

Yhtiökokous 13.3.2006 päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ä siten, että maininta enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä osakkeen nimellisarvosta poistettiin. Myös yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, päätettiin poistaa.

2006

Yhtiökokous 13.3.2006 päätti muuttaa osakkeen nimellisarvon yhdestä eurosta 0,5 euroon, jolloin osakkeiden määrä kaksinkertaistui (splittaus). Muutos merkittiin kaupparekisteriin 24.3.2006. Yhtiökokous päätti myös yhtiön toiminimen muuttamisesta muotoon YIT Oyj.

2005

On July 1, 2005, the Helsinki Stock Exchange adopted the new Global Industry Classification Standard as another step in the harmonization of the securities markets of the Nordic and Baltic countries. Under the standard, YIT’s sector classification  is “Industrials”.

2004

Yhtiökokous 18.3.2004 päätti muuttaa osakkeen nimellisarvon kahdesta eurosta yhteen euroon, jolloin osakkeiden määrä kaksinkertaistui 30 523 375 kappaleesta 61 046 750 kappaleeseen (splittaus). Muutos merkittiin kaupparekisteriin 26.3.2004.

2003

YIT:n osakkeen pörssierä pieneni 200 kappaleesta 50 kappaleeseen 3.11.2003 alkaen.

2002

YIT siirtyi 12.8. 2002 Helsingin Pörssin Rakennusteollisuus-toimialaryhmästä ryhmään Muut palvelut.

1999

1.1.1999 alkaen YIT siirtyi käyttämään kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä rahayksikkönä euroa.

Yhtiökokouksessa 8.3.1999 osakepääoma korotettiin 58 675 324 euroon siten, että osakkeen 1,68 euron nimellisarvo korotettiin 2 euroon rahastoantina. 

1998

YIT-Yhtymä Oy:stä tuli YIT-Yhtymä Oyj 12.3.1998.

1997

17.-26.3.1997 järjestettiin osakeanti, jossa institutionaaliset sijoittajat merkitsivät 4 080 000 osaketta ja yleisö 700 000 osaketta kappalehintaan 61 markkaa (10,26 euroa) sekä konsernin henkilöstö 100 000 osaketta kappalehintaan 56 markkaa (9,42 euroa).

1995

YIT-Yhtymä Oy:n ja YIT-Kiinteistöt Oy:n välisen fuusiosopimuksen perusteella YIT-Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajilla oli mahdollisuus saada fuusiovastikkeena kolmella YIT-Kiinteistöt Oy:n osakkeella yksi YIT-Yhtymä Oy:n osake 30.6.1995 saakka.

4.9.1995 YIT:n osake siirtyi meklarilistalta Helsingin Arvopaperipörssin pörssilistalle. Pörssierän suuruus oli 200 kappaletta.

1994

Osakkeen nimellisarvo muutettiin 14.4.1994 siten, että sadan markan nimellisarvoinen osake jaettiin kymmeneen osakkeeseen, kukin nimellisarvoltaan 10 markkaa (1,68 euroa). Vuoden 1994 lopussa osakkeiden lukumäärä oli 24 418 998 kappaletta.
 
Syys-lokakuussa 1994 YIT teki Helsingin Arvopaperipörssissä noteeratun kiinteistösijoitusyhtiö YIT-Kiinteistöt Oy:n muille osakkeenomistajille osakkeiden vaihto- ja lunastustarjoukset. Niiden seurauksena YIT-Yhtymä Oy:n omistusosuus YIT-Kiinteistöt Oy:ssä nousi 49,8 %:sta 99,2 %:iin. Kaupankäynti YIT-Kiinteistöt Oy:n osakkeilla pörssissä päättyi 29.12.1994.

1992

YIT:n osakkeet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään 14.8.1992 alkaen.

1987

YIT-Yhtymä Oy syntyi 1.9.1987, kun Perusyhtymä Oy ja YIT Oy Yleinen Insinööritoimisto yhdistyivät. Yhtiön osake noteerattiin Arvopaperivälittäjien yhdistyksen ylläpitämällä meklarilistalla. Vuoden 1987 lopussa yhtiöllä oli 1 970 000 osaketta. Osakkeen nimellisarvo oli 100 markkaa (16,82 euroa).