Omat osakkeet

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2020

Pvm  Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
28.8. 23 938 2 015 977

YIT ilmoitti 28.8.2020, että yhtiön hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lemminkäisen pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten. Osakeannissa luovutetaan enintään 23 938 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

29.4. 291 575 2 039 915

YIT ilmoitti 29.4.2020, että yhtiön hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2017-2022 ansaintajakson 2017 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan enintään 291 575 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2019

Pvm  Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
25.7.-18.9. 1 458 986 2 331 490

YIT ilmoitti 25.7.2019, että yhtiön hallitus oli päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella. 2.9.2019 YIT ilmoitti saaneensa päätökseen omien osakkeiden hankintaohjelmansa ja hankkineensa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 26.7.2019 – 30.8.2019 välisenä aikana yhteensä 1 500 000 omaa osakettaan.

20.8.2019 YIT Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lemminkäisen pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten kuten YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen yhteydessä oli sovittu. YIT ilmoitti 18.9.2019, että osakeannissa oli luovutettu 41 014 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

26.4. 179 339 872 504

YIT Oyj:n hallitus päätti 26.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2014–2019 ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan enintään 179 339 YIT Oyj:n osaketta ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2018

Pvm  Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
Marraskuu 700 1 051 843

YIT hankki Vahva Sora Oy:n koko osakekannan. Vahva Sora omisti 700 YIT:n osaketta, jotka siirtyivät kaupan myötä YIT:n haltuun.

19.9. 50 911 1 051 143

YIT Oyj:n hallitus päätti 18.9.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lemminkäisen pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen yhteydessä yhtiöt sopivat maksavansa Lemminkäisen pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut maksamattomat osakepalkkiot YIT:n osakkeina. Osakeannissa luovutetaan enintään 50 911 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

26.4. 306 159  1 102 054

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 26.4.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2014–2019 ansaintajakson 2015 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan enintään 306 159 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2017

Pvm  Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
26.4. 238 554  1 408 213

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 26.4.2017 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2014–2019 ansaintajakson 2014 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan 238 554 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. 

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2016

Pvm  Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
8.3.  2 186  1 646 767

YIT Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 2 186 YIT:n osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutettiin alun perin YIT:n vuosien 2010–2016 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 perusteella järjestelmään kuuluville avainhenkilöille. 

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2015

Pvm Muutos, kpl  Omia osakkeita yhteensä  Tapahtuma 
10.12.  2 363  1 644 581  YIT Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 2 363 YIT:n osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. 
30.9.  623   1 641 218

YIT Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 623 YIT:n osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

30.4. 752 1 641 595  YIT:lle palautui vastikkeetta 752 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. 
5.3.  1 413 1 640 843  YIT:lle palautui vastikkeetta 1 413 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2014

 

Pvm Muutos, kpl Omia osakkeita yhteensä Tapahtuma
31.12. 752 1 639  430 YIT:lle palautui vastikkeetta 752 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
30.9. 1 332 1 638 678 YIT:lle palautui vastikkeetta 1 332 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
30.6. 1 852 1 637 346

YIT:lle palautui vastikkeetta 1 852 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

7.3. 2 208 1 635 494 YIT:lle palautui vastikkeetta 2 208 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2013

Pvm Muutos, kpl Omia osakkeita yhteensä Tapahtuma
31.12. 861 1 633286 YIT:lle palautui vastikkeetta 861 osaketta yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
30.9. 5 095 1 632 425 YIT:lle palautui vastikkeetta 5 095 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
25.6. 2 499 1 627 330 YIT:lle palautui vastikkeetta 2 499 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
4.6. 6 271 1 624 831 YIT:lle palautui vastikkeetta 6 271 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.
25.4. 224 743 1 618 560

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 25.4.2013 suunnatusta
maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2010-2016 ansaintajakson 2012 palkkion maksamista varten.Osakeannissa annetaan 224743 YIT Oyj:n osaketta
ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen
mukaisesti.

8.3. 3 726 1 843 303 YIT:lle palautui vastikkeetta 3 726 osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2012

Pvm Muutos, kpl Omia osakkeita yhteensä Tapahtuma
31.12.  861 1 633 286  YIT:lle palautui vastikkeetta 861 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. 
30.9. 3 204 1 837 314

YIT:lle palautui vastikkeetta 3 204 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

30.6. 8 541 1 834 110

YIT:lle palautui vastikkeetta 8 541 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

27.4. 130 976 1 825 569 (osakeannin jälkeen)

YIT:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa130 976yhtiön omaa osakettaluovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeetosakeannin jälkeen: 1825569kpl.

31.3. 1 325 1956545

YIT:lle palautui vastikkeetta 1325 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

12.3. 2806 1 955220

YIT:lle palautui vastikkeetta2806 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2011

Pvm Muutos, kpl Omia osakkeita yhteensä Tapahtuma
27.5. 196910 1948 090

YIT:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa196 910yhtiön omaa osakettaluovutettiin vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeetosakeannin jälkeen: 1948 090kpl.

30 6. 1 524 1 949 614

YIT:llepalautui vastikkeetta 1 524 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

30.9. 1 778 1 951 392

YIT:lle palautui vastikkeetta 1 778 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

29.12. 1 022 1 952 414

YIT:lle palautui vastikkeetta 1 022 YIT:n omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2010

Vuonna 2010 YIT ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeitaan.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2009

 

Pvm

Muutos
kpl

Omia
osakkeita
yhteensä

Tapahtuma

10.2.

130 000

1 555 000

Yhtiö osti 10.2.2009 omia osakkeita130 000 kpl5,81 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet10.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 555 000 kpl.

11.2.

130 000

1 685 000

Yhtiö osti 11.2.2009 omia osakkeita130 000 kpl5,75 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet11.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 685 000 kpl.

12.2.

130 000

1 815 000

Yhtiö osti 12.2.2009 omia osakkeita130 000 kpl5,70 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet12.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 815 000 kpl.

13.2.

130 000

1 945 000

Yhtiö osti 13.2.2009 omia osakkeita130 000 kpl5,81 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet13.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 945 000 kpl.

17.2.

50 000

1 995 000

Yhtiö osti 17.2.2009 omia osakkeita50 000 kpl5,44 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet17.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 995 000 kpl.

18.2.

50 000

2 045 000

Yhtiö osti 18.2.2009 omia osakkeita50 000 kpl5,34 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet18.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen:2 045000 kpl.

20.2.

50 000

2 095 000

Yhtiö osti 20.2.2009 omia osakkeita50 000 kpl4,98 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet20.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 2 095 000 kpl.

23.2.

50 000

2 145 000

Yhtiö osti 23.2.2009 omia osakkeita50 000 kpl4,85 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet23.2.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 2 145 000 kpl.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuonna 2008

Pvm

Muutos
kpl

Omia
osakkeita
yhteensä

Tapahtuma
6.10. - 0

Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja luovuttamiseen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12.722.342 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä näiden osakkeiden luovuttamisen tarkemmin kuvatuin ehdoin.

28.11. 470 000 470 000 Yhtiö osti 28.11.2008 omia osakkeita 470 000 kpl 4,67 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.11.2008 tehtyjen kauppojen jälkeen: 470 000 kpl.
1.12. 430 000 900 000

Yhtiö osti 1.12.2008 omia osakkeita 430 000 kpl 4,68 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.12.2008 tehtyjen kauppojen jälkeen: 900 000 kpl.

2.12. 450 000 1 350 000

Yhtiö osti 2.12.2008 omia osakkeita 450 000 kpl 4,57 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.12.2008 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 350 000 kpl.

3.12. 75 000 1 425 000

Yhtiö osti 3.12.2008 omia osakkeita75 000 kpl 4,54 euron keskihintaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.12.2008 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 425 000 kpl.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus vuosina 2001-2007

Pvm

Muutos
kpl

Omia osakkeita
yhteensä

Tapahtuma
2001      
1.1.

757 300

757 300

YIT-Yhtymä Oyj osti omia osakkeita pääasiassa käytettäväksi yrityskaupoissa. Vuoden 2001 alussa yhtiöllä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä 757 300 kappaletta, mikä vastasi 2,6 % koko osakemäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeet oli hankittu Helsingin Pörssistä edellisten vuosien yhtiökokousten päätösten perusteella.

26.2.

-660 000

97 300

Yhtiö luovutti 26.2.2001 Calor AB:n oston yhteydessä osana kauppahintaa 660 000 kpl omia osakkeita. Luovutuksen jälkeen yhtiön haltuun jäi 97 300 kpl omia osakkeita.

8.3.

--

97 300

Yhtiökokous 8.3.2001 päätti vähintään 200:n ja enintään 700 000 oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 797 300 oman osakkeen luovuttamisesta.

1.4.-31.12.

+417 979

515 279

1.4.–31.12.2001 yhtiö hankki omia osakkeita yhteensä 417 979 kappaletta 12,59 euron keskihintaan.

31.12.2001 yhtiön hallussa oli omia osakkeita 515 279 kpl, mikä vastasi 1,8 % yhtiön koko osakemäärästä.
2002      

tammi-
kuu

+52 021

567 300

Tammikuussa 2002 yhtiö osti omia osakkeita yhteensä 52 021 kappaletta 13,63 euron keskihintaan. 31.1.2002 yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 567 300 kappaletta.
7.3.

--

567 300

Yhtiökokous 7.3.2002 päätti vähintään 200:n ja enintään 700 000 oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 267 300 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta lukien.
marras-
kuu

+200

567 500

Yhtiö hankki yhtiökokouksen päätöksen perusteella marraskuussa omia osakkeita yhteensä 200 kpl 15,49 euron keskihintaan.

31.12.2002 yhtiön hallussa oli yhteensä 567 500 omaa osaketta, mikä vastasi 1,9 % koko osakemäärästä. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Omia osakkeita ei luovutettu vuoden 2002 aikana.

2003

     
13.3.

--

0

Ennen kevään 2003 yhtiökokousta ei hankittu eikä luovutettu omia osakkeita. Yhtiökokous 13.3.2003 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 567 500 oman osakkeen luovuttamisesta.
29.8.

--

0

Hallitus päätti 29.8.2003 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella luovuttaa myytäväksi enintään 567 500 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osana ABB:ltä ostetun Building Systems -liiketoiminnan rahoitusjärjestelyjä.

5.9.

-567 500

0

5.9.2003 ilmoitettiin, että omien osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa Helsingin Pörssissä joko jatkuvassa kaupankäynnissä, jälkipörssissä päivän hintatasoon tai sopimuskauppana. Osakkeet tarjotaan sijoittajille tarjousmenettelyllä.

YIT myi kaikki omistamansa 567 500 omaa osaketta 5.9.2003 Helsingin Pörssin välityksellä 22,00 euron kappalehintaan.

 

Vuoden 2003 lopussa YIT:llä ei ollut hallussaan omia osakkeita eikä voimassa olevaa valtuutusta hankkia tai luovuttaa omia osakkeita.

2004

     

--

--

0

YIT:llä ei ollut vuoden alussa hallussa omia osakkeita. Myöskään 18.3.2004 pidetyssä yhtiökokouksessa ei ollut esillä valtuutusta omien osakkeiden ostoon tai luovutukseen.

2005

     

16.3.

--

0

Yhtiökokous 16.3.2005 päätti yksimielisesti hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla vähintään 200 ja enintään 2 000 000 omaa osaketta hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen perusteella hankittavien enintään 2 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdottamaan tarkoitukseen ja hallituksen ehdottamalla tavalla.

16.12.

+200

200

Yhtiö hankki yhtiökokouksen päätöksen perusteella 16. joulukuuta omia osakkeita yhteensä 200 kpl 35,25 euron keskihintaan.

2006

     

24.3.

+200

400

YIT:n osakkeen nimellisarvo puolitettiin 24.3.2006, minkä johdosta kaikkien osakkeenomistajien osakemäärä kaksinkertaistui.

2007

     

10.4.

-400

0

YIT Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 400 omaa osaketta. Mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007.