Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Neljäs vuosineljännes oli tuloksellisesti yksi kaikkien aikojen parhaista: oikaistu liikevoitto oli ennätyksellinen, 99,6 miljoonaa euroa, ja operatiivinen kassavirta 204,5 miljoonaa euroa. Teimme joulukuussa kaksi merkittävää kiinteistökauppaa: myimme Triplan Workery-toimistot Helsingin Pasilassa yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi YIT ja yhteisyrityksemme Regenero myi Tietotie 6 -kiinteistön Espoon Otaniemessä. Triplan toimistokauppa oli YIT:n historian suurin yksittäinen toimistokiinteistökauppa. Kiinteistömyyntien lisäksi vuosineljänneksen tulosta tuki Suomessa ja CEE-maissa valmistuneet lukuisat kuluttaja-asuntokohteet.

Päällystyksen kauden lopetus sujui hyvin, ja alkuvuonna tehdyt liiketoimintojen tervehdyttämistoimenpiteet Norjassa ja Ruotsissa näkyivät jo loppuvuoden tuloksessa. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta painoivat etenkin Infraprojektit- ja Asuminen Venäjä -segmenteissä tehdyt, yhteensä noin 10 miljoonan euron, projektialaskirjaukset ja riskivaraukset liittyen vanhoihin urakkaprojekteihin. Molempien segmenttien osalta muutokset tarjouskäytäntöihin tehtiin jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joten tilauskannan uusien projektien kannattavuus ja urakkaehdot ovat terveellä tasolla.

Vuosi 2018 oli YIT:lle monella tavoin onnistunut. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät helmikuun alussa. Varsinaisen liiketoiminnan lisäksi voimavaroja käytettiin merkittävästi yhtiöiden integraation läpivientiin ja uuden YIT:n perustusten, muun muassa yhteisen yrityskulttuurin, rakentamiseen. Yhdistymisestä saavutetut synergiahyödyt alkoivat näkyä jo vuoden 2018 tuloksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkennamme nyt aiemmin annettua kokonaissynergiaennustetta 40-50 miljoonasta eurosta 45-50 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Julkaisimme syyskuussa uuden strategian vuosille 2019-2021, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Strategian ydin on kaupunkikehitys ja sen perustana YIT:n keskeinen vahvuus eli omaperusteisten hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen.

Vuonna 2018 Asuminen Suomi ja CEE-, Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenteissä omaperusteiset hankkeet, ja niiden menestyksekkäät myynnit, toivat leijonan osan segmenttien liikevaihdosta ja tuloksesta, ja samalla koko konsernin tuloksen. Kauppakeskus Triplan rakentaminen ja vuokraus ovat edenneet erinomaisesti ja edellä tavoitteitamme.

Vuoden aikana Infraprojektit ja Asuminen Venäjä -segmenttien tulos oli heikko ja Päällystys-segmentin tulos vaatimaton. Segmenttien sisällä oli toki onnistumisia. Suhtaudumme luottavaisesti näidenkin segmenttien osalta käynnistyneeseen vuoteen, sillä teimme vuoden aikana runsaasti toimenpiteitä tuloksentekokyvyn parantamiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden lisäksi vahva, terveempi tilauskanta ja hyvä taloudellinen asema antavat vakaan pohjan kuluvalle vuodelle.

Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2018, sekä omaa henkilöstöämme ja kumppaneitamme sitoutuneesta ja innokkaasta työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

 

 

Sulje
Lähetetään...