Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä:

Toisella neljänneksellä kassavirta ja tilauskanta kehittyivät vahvasti. Konsernin tulos parani selvästi alkuvuodesta, mutta ei ole tyydyttävä, sillä segmenttien suorituskyvyssä on epätasaisuutta. Asuminen Suomi ja CEE -segmentti jatkoi vahvaa kehitystään, ja huhti-kesäkuussa segmentin oikaistu liikevoittomarginaali oli lähes 10 %. Tulosta heikensi viime vuoteen verrattuna Infraprojektit-segmentin heikko tulos. Venäjällä ei ennakoidusti valmistunut kohteita, mikä näkyi alhaisena liikevaihtona ja liiketappiona. Odotamme vahvaa loppuvuotta aktiivisen päällystyskauden, toimitilahankkeiden myyntien ja lisääntyvien asuntokohteiden valmistumisten ansiosta. Positiivista kehitystä tukevat toimet integraation läpiviemiseksi sekä synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Toimitilat-segmentin tilauskanta kasvoi merkittävästi. Tilauskantaan tulivat muun muassa Triplan toimistotalot sekä kilpailuissa voitettuja elinkaari- ja KVR-hankkeita. Toimitilahankkeiden vuokraus on edennyt hyvin, ja odotamme ohjeistuksessamme myyvämme viimeisellä neljänneksellä joitakin täyteen tai lähes täyteen vuokrattuja rakenteilla olevia toimitilakohteita Helsingin alueella. Keilaniemenrannan aluekehityshanke eteni kauden aikana merkittävin askelin kaupungin käynnistäessä alueen jatkokaavoituksen ja korjaustöiden käynnistyttyä vanhassa tornitalossa.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin kuluttaja-asuntokysyntä jatkui kauden aikana hyvänä Suomessa ja erinomaisena CEE-maissa. Segmentin suoritus oli kauttaaltaan hyvä ja erityisen vahva CEE-maissa. Venäjällä asuntokysyntä on pysynyt vakaana sinänsä hyvällä tasolla. Hintataso on edelleen alhainen mutta vakaa. Pääomanvapauttamisessa Venäjällä on saavutettu hyviä tuloksia, mutta tehdyt toimenpiteet painavat liikevoittoa.

Infraprojektien liikevaihto oli alhainen etenkin Suomessa, ja tulos oli heikko alhaisen liikevaihdon sekä tuloutuneen tilauskannan matalan katetason takia. Myönteistä on kuitenkin ollut menestyminen muun muassa Skandinavian ja Baltian sekä Länsimetron jatko-osan kilpailutuksissa, joista muun muassa Soukan metroasema kirjautui tilauskantaan katsauskaudella. Päällystyskausi on käynnistynyt hyvin, ja tulos oli uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat kustannukset pois lukien varsin tyydyttävä. Päällystyksen tilauskanta kesäkuun lopussa oli edellisvuotta parempi.

Integraatiotyö YIT:n ja Lemminkäisen toimintojen yhdistämiseksi on edennyt hyvin ja työ jatkuu. Kiitän henkilöstöä hyvästä sitoutumisesta ja venymisestä alkuvuonna. Toimintatapojen yhdistämisen tukemana kassavirta vahvistui merkittävästi ja velkaantumisaste laski. Osana rahoituksen uudelleenjärjestelyjä yhtiö laski liikkeelle kaksi yhteensä 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa pidentäen velkasalkun maturiteettia. Samanaikaisesti yhtiö maksoi pois 150 miljoonaa euroa vanhoja joukkovelkakirjalainoja. Esittelemme yhtiön uutta strategiaa syyskuussa Helsingissä pidettävässä pääomamarkkinapäivässä.

 

 

Sulje
Lähetetään...