Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas vuoden 2019 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä:

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta. Mall of Tripla avattiin aikataulun mukaisesti 17. lokakuuta, ja sen kävijämäärä ylitti miljoonan rajan heti ensimmäisen toimintaviikon jälkeen.

Infraprojektit-segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui. Segmentin kannattavuus oli hyvällä noin 4,5%:n tasolla. Segmentin tilauskanta on kasvanut vuoden vaihteesta yli 50 %. Katsauskauden jälkeen Helsingin kaupunki valitsi YIT:n Kruunusiltojen raitiotiehankkeen pääallianssipartneriksi.

Pitkäjänteinen työmme asiakaskokemuksen parantamiseksi ja kuluttajien luottamus brändiimme näkyivät Asuminen Suomi ja CEE -segmentin myynnissä.   Suomessa kuluttajamyynti kasvoi 46 % edellisestä neljänneksestä ja 22 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Segmentin oikaistu liikevoitto laski odotetusti Suomen vertailukautta selvästi alhaisempien asuntojen valmistumismäärien vuoksi. Segmentin kuluttajille suunnattujen asuntoaloitusten määriä on kasvatettu hyvän kysynnän ja korkeiden ennakkovarausasteiden tukemana. Myös myynti institutionaalisille sijoittajille jatkui hyvänä. Kauden lopulla YIT sopi noin 112 miljoonan euron arvoisten vuokra-asuntokiinteistöjen toteuttamisesta Ålandsbankenin kanssa perustetulle yhteisyritykselle.

Toimitilat-segmentin liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto heikkeni vertailukaudesta  ja oli kolmannella neljänneksellä negatiivinen.  Liikevoittoa painoivat Mall of Triplan viimeistelyvaiheen ja kahden muun suuren projektin kustannusten noususta johtuvat muutokset. Mall of Triplan osalta olemme ylpeitä Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen valmistumisesta 4 vuoden rakennusvaiheen jälkeen suunniteltuna päivänä, 17.10.2019. Sen toiminta on alkanut menestyksekkäästi: miljoonan kävijän raja saavutettiin heti ensimmäisen viikon jälkeen. Tripla on YIT:n historian suurin projekti ja kokonaisuudessaan meille hyvin kannattava. Projektin alkuperäinen kannattavuustavoite ylittyy, vaikka kolmannen neljänneksen kustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Neljännellä neljänneksellä Kiinteistöt-segmentissä kirjataan Mall of Triplan käyvän arvon merkittävä positiivinen tulosvaikutus. Katsauskauden jälkeen yhtiö on voittanut muun muassa Espoon kaupungin PPP-kilpailun 3 päiväkodin ja 5 suuren koulun rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta kokonaisarvoltaan noin 240 miljoonaa euroa.

Venäjän asuinrakentaminen -segmentin kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat edellisvuotta useampien hankkeiden valmistuminen, korkeammat projektikatteet ja segmentin kulurakenteessa näkyvät synergiasäästöt. Myös yhtiön kesällä tekemä päätös fokusoida liiketoimintaa kannattaviin yksiköihin ja lopettaa liiketoiminta kannattamattomilla tai runsaasti pääomaa vaativilla toiminta-alueilla vaikutti positiivisesti segmentin kannattavuuteen.

Syyskuussa julkaisimme päivitetyn strategiamme, ja esittelimme sitä tarkemmin pääomamarkkina-päivässämme syyskuun lopussa. Olemme vuoden aikana ottaneet päättäväisiä askeleita strategiamme toteuttamiseksi ja saavutamme tavoittelemamme taloudellisen vakauden Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteuduttua vuonna 2020. Nyt keskitämme voimamme kannattavuuden parantamiseen sekä suhdanteita tasaavien kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Kiinteistöliiketoiminnassa pyrimme kasvattamaan rooliamme arvoketjussa kohti kiinteistöomaisuuden hallintaa, kiinteistöjohtamista ja elinkaarivastuita. Palveluiden osalta tähtäämme asumisessa kokonaisvaltaiseksi palvelun tarjoajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös esimerkiksi vuokra-asunnot kuuluvat entistä vahvemmin tarjontaamme. Lisäksi vauhditamme kestävää kehitystä tavoittelemalla hiilidioksidipäästöjemme huomattavaa vähentämistä tulevina vuosina.

Näkymämme ovat positiiviset. YIT:n tilauskanta on vahva, ja Mall of Triplan valmistuttua sijoitus arvostetaan käypään arvoon viimeisen neljänneksen aikana. Arvioimme yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton paranevan myös loppuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähetetään...