Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas osavuosikatsauksen 1–9/2017 yhteydessä:

Kolmas vuosineljännes jatkoi alkuvuoden myönteistä kehitystä. Heinä–syyskuun tulos parantui ja kannattavuus vahvistui selvästi vuoden takaisesta. Liikevaihto laski vuoden takaisesta, mutta vahvistui vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana vertailukauteen verrattuna. Tilauskanta pysyi hyvällä tasolla, ja näkymät ovat edelleen valoisat. Kuluttajakysyntä säilyi vahvana etenkin Suomessa ja CEE-maissa. Venäjällä asuntomyynti jäi edelleen vuoden takaisesta, mutta on kuitenkin piristynyt alkuvuodesta erityisesti Moskovan alueella. Toimitilat ja infra -toimialan suuret hankkeet etenivät ennakoidusti, ja kirjasimme useita uusia hankkeita tilauskantaan.

Suomalaisten ennätyksellisen vahva kuluttajaluottamus näkyy asuntomyyntiluvuissamme ympäri maata. Pääkaupunkiseudun lisäksi asuntokysyntä on ollut hyvää myös muissa kasvukeskuksissa, kuten Turun ja Tampereen seuduilla. Heinä-syyskuussa Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla oikaistu liikevoitto kasvoi 36 prosenttia vuoden takaisesta, ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 9,5 prosenttia. Toimialan liikevaihto ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta kasvoi 21 prosenttia vuoden takaisesta. CEE-maat jatkavat edelleen vahvaa tuloksen tekoa, ja alueen osuus Asuminen Suomi ja CEE -toimialan tuloksesta on kasvanut.  

Venäjällä arvioimme taloussyklin pohjan olevan takana, mutta asuntokysyntä on ollut edelleen heikkoa ja asunnoista on ollut ylitarjontaa muun muassa Pietarissa.  Asuntojen myyntihinta on pysynyt vakaana tai lievästi laskevana Comfort- ja Business-luokissa. Sopeutetun kustannustason ja projektien keskimääräisen kannattavuustason paranemisen ansiosta vuoden tammi–syyskuun kannattavuus oli positiivinen. Venäjällä liikevaihto laski, erityisesti Pietarin alhaisen myynnin takia. 

Toimitilat ja infra -toimialalla suuret hankkeet, kuten Tripla ja E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritie, etenivät odotetusti. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto laski hieman edellisvuodesta säilyen kuitenkin korkealla tasolla. Vuosineljänneksen aikana tilauskantaan kirjattiin useita uusia projekteja sekä Suomessa että CEE-maissa, muun muassa elinkaarihankkeina tehtäviä kouluja, teollisuus- ja toimistokiinteistöjä, teiden kunnossapitourakoita sekä vesitornihankkeita.  

Myös YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen valmistelu on edennyt suunnitellusti. Osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa syyskuussa. Kilpailuviranomaisprosessit ovat käynnissä, ja olemme jo saaneet positiiviset päätökset muun muassa Virosta, Venäjältä ja Slovakiasta. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi käsittelevänsä yhdistymistä lain mahdollistaman jatketun käsittelyajan puitteissa. Tämän johdosta sulautuminen toteutuu todennäköisimmin 1.1.2018.

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tällä internetsivustolla olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

Sulje
Lähetetään...