Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä

Antti Inkilä, väliaikainen toimitusjohtaja

Kolmas vuosineljänneksemme oli kaksijakoinen. Yhtäältä asuntojen myynti oli erittäin vahvaa kaikissa toimintamaissamme osoittaen kyvykkyytemme mukautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja hyödyntää vahvaa markkina-asemaamme. Kuten tiedotimme ennakkoon, neljänneksen kannattavuutta heikensivät kuitenkin Tripla-projektin tarkentuneisiin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä 18 miljoonan euron kateheikennys. Teimme lisäksi osana strategisia toimenpiteitämme pääoman tehokkuuden parantamiseksi 7 miljoonan euron alaskirjauksen toimitilakiinteistössä. Näiden seurauksena Toimitilat-segmentin tulos kääntyi tappiolle, ja konsernin oikaistu liikevoitto jäi 16 miljoonaan euroon, mikä oli meille pettymys.

Toimitilat-segmentin vuosi on ollut vaikea kolmen haastavan projektin loppuselvitysten vuoksi, mutta näkymät segmentille ovat positiiviset. Haastavat projektit ovat valmistuneet, segmentin tilauskanta on hyvällä tasolla ja tulevat projektit terveellä pohjalla.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokset erityisesti asumisen segmenteissä olivat sen sijaan erinomaisia. Baltian maissa ja Keski-Euroopassa kehitys kevään koronaviruspandemian aiheuttamien vaikeuksien jälkeen oli myönteistä ja asuntomyynti ylitti viime vuoden vastaavan ajanjakson tason. Venäjällä kappalemääräinen asuntomyynti oli puolestaan koko historian toiseksi korkein.

Olemme myös jatkaneet toimenpiteitämme kannattavuuden parantamiseksi, pääoman käytön tehostamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Edellä mainitun toimitilakiinteistön myynnin nopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloitimme tappiollisen Norjan infraliiketoimintamme alasajon valmistelut ja allekirjoitimme ehdolliset sopimukset merkittävien tonttien myynnistä Venäjällä alasajettavissa yksiköissä. Toimenpiteet johtivat kolmannella vuosineljänneksellä alaskirjauksiin, mutta tulevat vahvistamaan kassavirtaamme yli 50 miljoonalla eurolla ja parantamaan pääomamme käytön tehokkuutta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Näkymämme tämän vuoden lopulle ovat selkeytyneet vahvan asuntomyynnin, hyvän varaustilanteen ja työmaiden suunnitellun etenemisen ansiosta. Tämän myötä palautimme aiemmin tässä kuussa tulosohjeistuksen vuodelle 2020: odotamme konsernin oikaistun liikevoiton olevan välillä 90-110 miljoonaa euroa.

Jatkossa kannattavuuden vahvistaminen pysyy päätavoitteenamme. Kielteisten yllätysten välttämiseksi parannamme projektinhallintaa. Tämän saavuttamiseksi jatkamme avoimen kulttuurin edistämistä, mikä sisältää kurinalaisuutta ja yhteisiä toimintatapoja sekä parhaiden käytäntöjen jakamista liiketoimintasegmenttien välillä. Olemme sitoutuneet strategiaamme ja jatkamme yhä voimakkaammin keskittymistä kannattavimpiin liiketoimintoihin, kestävään kaupunkikehittämiseen ja kiinteistösijoittamiseen.

Olemme luottavaisia vuoden 2021 näkymistämme. Konsernin tilauskanta on hyvällä tasolla, ja olemme olleet aiempaa valikoivampia tarjouskilpailuissa. Tulossa olevien hankkeiden määrä on lupaava ja toimenpiteet pääoman käytön tehokkuuden parantamiseksi ovat tukeneet tasettamme. Vahva tase, ainutlaatuinen tonttivaranto ja monipuolinen liiketoimintarakenne varmistavat menestyksemme haastavimmissakin markkinaolosuhteissa. Olemme lisäksi osoittaneet konsernina kykymme toimia ripeästi muuttuvissa olosuhteissa koronapandemian vallitessa.