Paikalliset sivut:
YIT Group
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen yhteydessä:

Koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmuudesta ja kysynnän ailahtelusta huolimatta YIT:n liiketoiminta eteni toisella vuosineljänneksellä hyvin ilman suurempia häiriöitä. Konsernin oikaistu liikevoitto laski 5 miljoonaan euroon (28), mihin vaikuttivat negatiivisesti 17 miljoonan euron taloudelliset loppuselvitykset Toimitilat-segmentissä. Muut liiketoimintamme sujuivat suunnitelmiemme mukaisesti. Tilauskanta kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, asuntoaloitukset jatkuivat hyvällä tasolla ja kauden aikana sovittiin merkittävistä asuntojen sijoittajakaupoista. Kassavirta oli erittäin vahva edellisvuotta paremman operatiivisen kassavirran sekä huhtikuussa toteutuneen Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin ansiosta.

Toimitilat-segmentin alkuvuoden heikkoon tulokseen on vaikuttanut kolmen haastavan hankkeen valmistuminen ja niiden taloudellisten loppuselvitysten eteneminen. Tämän seurauksena olemme tehneet toimintatapaamme merkittäviä muutoksia. Työnjakoa ja organisoitumista Toimitilat- ja Kiinteistöt -segmenteissä on uudistettu, johtamisresursseja vahvistettu ja riskienhallintamenettelyitä kehitetty edelleen. Jatkossa Toimitilat-segmentti keskittyy rakentamisen projektinhallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen. Kiinteistöt-segmentti vastaa jatkossa omistamisen lisäksi kaupallisten toimitilahankkeiden hankekehityksestä ja elinkaaripalveluista.

Kolmesta haastavasta projektista Myllypuron kampuksen taloudelliset loppuselvitykset valmistuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Hertsin kauppakeskuksen toisella neljänneksellä. Triplan osalta noin 1 800 aliurakka-sopimusta oli kesäkuun loppuun mennessä käsitelty loppuun, ja käynnissä on enää yksittäisiä kohteen talotekniikkaan liittyvien urakoiden loppuselvityksiä. Erimielisyyksien vuoksi loppuselvitysten valmistuminen voi kestää joitakin vuosineljänneksiä, ja niillä voi valmistuessaan olla vaikutuksia tulokseemme. Toimitilat-segmentin muu liiketoiminta ja tilauskanta ovat terveellä pohjalla. Arvioimme segmentin liiketuloksen olevan voitollinen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Koronaviruspandemian vaikutukset YIT:hin ovat olleet maltillisia. Kuluttajamyynti Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä notkahti huhtikuussa selvästi, mutta kysynnän palautuminen huhtikuun jälkeen on ollut rohkaisevaa. Myös asuntosijoittajat ovat olleet aktiivisia. Venäjällä asuntomyynti on jatkunut hyvällä tasolla, mutta viranomaisten määräykset työmaiden sulkemisista tietyillä alueilla ovat viivästyttäneet valmistumisia vähäisin taloudellisin vaikutuksin. Vahva taloudellinen asemamme, edistykselliset digitaaliset myyntikanavat ja hyvä maineemme asiakkaiden keskuudessa ovat tukeneet asuntomyyntiä ja nopeaa elpymistä kaikissa maissa. Infraprojekteissa kehitys on ollut myönteistä, ja julkisten tahojen elvytyshankkeiden arvioidaan tukevan kysyntää tulevan talven ja ensi vuoden aikana. Triplan kauppakeskuksessa asiakasmäärät romahtivat maaliskuussa pandemian vaikutuksesta, mutta toukokuun alusta lähtien palautuminen on ollut nopeaa.

YIT allekirjoitti toisen vuosineljänneksen aikana merkittäviä vuokrasopimuksia tuleviin ja jo toteutuneisiin toimitilahankkeisiin. Asiakaspalautteen mukaan uusille toimitiloille on tarvetta, vaikka etätyö yleistyy. Uudet vaatimukset turvallisesta työympäristöstä tukevat kysyntää myös korjausrakentamisessa.

Keskeiset loppuvuotta koskevat epävarmuustekijät ovat koronaviruspandemian mahdollisen toisen aallon vaikutukset asuntojen kuluttajamyyntiin sekä hankkeiden valmistumisajankohtiin vuoden lopussa. Likviditeettimme on vahva, ja vahvistamme edelleen operatiivista kassavirtaamme varmistaaksemme vakaan aseman myös pahimmissa skenaarioissa. Luotettava brändimme ja vahva tilauskantamme kaikissa segmenteissä antaa meille uskoa positiivisiin näkymiin loppuvuodelle ja vuodelle 2021. Uskomme loppuvuoden tuloksen olevan oleellisesti alkuvuotta parempi ja olemme hyvissä asemissa ensi vuotta ajatellen.

 

Lähetetään...