Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsauksen yhteydessä:

Segmenttien operatiivinen kehitys oli ennakoimamme mukainen. Asuntoluovutusten siirtymisten vuoksi noin 6,5 miljoonaa euroa liikevoittoa siirtyi kuluvalle vuosineljännekselle. Päällystys- sekä Asuminen Suomi ja CEE -segmenttien kannattavuus oli lähes 10 prosenttia. Yhtiön tilauskanta on erittäin vahva, mikä antaa hyvät näkymät loppuvuodelle ja koko ensi vuodelle. Toistamme kesäkuussa annetun koko vuoden tulosohjeistuksen.

Solmimme kauden aikana useita merkittäviä vuokrasopimuksia, joista tärkeimpänä YIT:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen vuokrasopimus Telia Finlandin kanssa. Onnistumiset vuokrauksessa tukevat käynnissä olevia kiinteistömyyntejä. Saamiemme tarjousten ja käynnissä olevien neuvottelujen perusteella arvioimme usean merkittävän toimitilakohteen myynnin toteutuvan suunnitellusti.

Oikaistu liikevoitto Asuminen Venäjä -segmentissä oli huono luovutusten siirtymisen, annettujen alennusten ja urakkahankkeiden kateheikennysten vuoksi. Yhtiö on strategiansa mukaisesti jatkanut vahvaa asuntomyyntiä sidotun pääoman vapauttamiseksi Venäjältä osin kannattavuuden kustannuksella. Pietarissa käyttöönotettavaksi ennakoidun tulokseltaan merkittävän kohteen käyttöönottoluvan saanti siirtyi vuoden viimeiselle neljännekselle. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat viime vuotta matalampia, vaikka asuntoja valmistui vertailukautta enemmän. Tämä johtuu vähäisistä valmistumisista Helsingin seudulla sekä valmistuneiden asuntojen selvästi pienemmästä keskipinta-alasta. Kuluttajakysyntä on Suomessa edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoitusasuntojen kysyntä on kääntynyt laskuun vuoden aikana. CEE-maissa asuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä kaikissa maissa. Asuntokohteiden luovutusten siirtymiset aiemmin arvioidusta sekä Venäjällä että Suomessa siirtävät liikevoiton tuloutumista noin 6,5 miljoonalla eurolla neljännelle vuosineljännekselle. 

Päällystys-segmentti teki hyvän ja edellistä vuotta paremman tuloksen kolmannella neljänneksellä. Infraprojektit-segmentin liikevoitto jäi vuoden takaisesta. Segmentin liikevoittoa heikensi hovioikeuden päätöksen perusteella kirjatut lisäkustannukset Niittykummun metrotunnelien rakentamiseen liittyvässä kiistassa. Olemme käynnistäneet toimenpideohjelman Infraprojektit-segmentin myyntimixin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi resursseja allokoidaan sellaisille alueille, joissa kysyntä on hyvä.

Julkistimme syyskuussa yhtiön uuden strategian vuosille 2019–2021. YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Yhtiön hallitus vahvisti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 % sidotun pääoman tuoton (ROCE) ja 30–50 % velkaantumisasteen (gearing). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa.

 

 

Sulje
Lähetetään...