Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen yhteydessä:

Alkuvuoden merkittävin tapahtuma oli YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen, joka toteutui helmikuun alussa. Yhtiöiden integraatio on edennyt suunnitellusti. Liiketoiminta on jatkunut normaalisti, ja kaikki tärkeät toiminnot ovat jatkuneet katkeamatta yli yhdistymisvaiheen. Ensimmäisen kolmen yhteisen kuukauden päätavoite on luoda uuden yhtiön toimintamalli ja muodostaa toimiva organisaatio yksikkötasot mukaan lukien. Olemme tyytyväisiä integraation etenemiseen.

Tammi-maaliskuun pro forma -liikevaihto, Lemminkäisen tammikuun luvut mukaan lukien, oli 602,2 miljoonaa euroa (696,0 milj. euroa). Oikaistu pro forma -liiketulos oli vaatimaton -43,2 miljoonaa euroa (-27,1 milj. euroa). Tulokseen vaikuttivat erityisesti Päällystyksen ja Infraprojektien normaali kausivaihtelu sekä asuntokohteiden valmistumisten suhteellisen vähäinen määrä Venäjällä. Uuden segmenttirakenteen valmistelun yhteydessä kävimme huolellisesti läpi koko projektikannan. Läpikäynnin perusteella kirjasimme kauden aikana merkittävän määrän projektiheikennyksiä Venäjän urakointiliiketoiminnassa, Infraprojekteissa ja Toimitiloissa. Oikaisuerissä on pääasiassa yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia, integraatioon liittyviä kustannuksia ja Skandinavian päällystystoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin asuntokysyntä jatkui kauden aikana hyvänä, ja segmentin kehitys oli positiivista hyvän kuluttaja-asuntomyynnin ansiosta. POC-laskentaperiaatteen mukaan segmentin kannattavuus parani vertailukauteen verrattuna. Segmentin näkymät ovat positiiviset: aloitimme useita kuluttajille suunnattuja kohteita sekä Suomessa että CEE-maissa. Venäjällä asuntokysyntä on pysynyt vakaana viime vuoden jälkipuoliskoon verrattuna. Urakointiliiketoiminnan projektiheikennysten lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet negatiivisesti toimet kassavirtatavoitteen toteutumisen varmistamiseksi sekä Moskovan alueelle kohdistuva kasvanut asuntomyynti.

Toimitiloissa teimme kauden aikana merkittäviä pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joiden ansiosta arvioimme loppuvuoden aikana myyvämme useita isoja hankekehityskohteita loppusijoittajille. Segmentin tulos oli odotuksiamme matalampi johtuen alussa mainituista projektiheikennyksistä. Tripla etenee suunnitelmien mukaisesti. Perustimme vuoden alussa Kiinteistöt-segmentin lisäämään läpinäkyvyyttä yhteisomisteisten hankekehityskohteiden omistamiseen ja rahoitukseen. Segmentin alla raportoidaan YIT:n osaomistamia kohteita kuten Triplan kauppakeskus, Tietotie 6 ja Hamina-Vaalimaa E18 -hankkeen omistukset. Tällä hetkellä segmentin alla raportoitaviin projekteihin on sijoitettu noin 147 miljoonaa euroa. Kauden aikana otettiin käyttöön E18 Hamina-Vaalimaan moottoritieosuus kokonaisuudessaan.

Olen tyytyväinen maaliskuussa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa allekirjoitetusta noin 206 miljoonan euron sopimuksesta uuden maanalaisen jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Espoon Blominmäkeen. Infraprojektien liikevoitto oli heikko sekä liiketoiminnan kausivaihtelun takia, että tehtyjen projektiheikennysten takia. Päällystyksen talvisuunnittelu on kokonaisuutena sujunut edellisvuotta paremmin. Päällystys-segmentin osalta olemme alkuvuoden aikana tehneet mittavia uudistuksia Skandinaviassa parantaaksemme liiketoiminnan kilpailukykyä markkina-alueella. Olemme myös menestyneet päällystysurakoiden kilpailutuksissa toiminta-alueellamme hyvin ja lähtökohdat varsinaiseen päällystyskauteen ovat myönteiset.

Markkinaympäristö on valoisa odotetusti vaatimattomasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä riippumatta olettaen, ettei Suomen työmarkkinoilla olevat jännitteet tarpeettomasti kärjisty. Arvioimme, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä valmistuu yhteensä noin 5 000 – 5 500 asuntoa ja Venäjällä noin 3 000 asuntoa, joista pääosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä. Alkuvuoden toimitilavuokrauksen onnistumisten seurauksena arvioimme myyvämme loppuvuonna useampia toimitilakohteita loppusijoittajille. Tähtäämme vuosittaisessa kassavirtasuunnittelussa siihen, että kassavirta maksettujen osinkojen jälkeen olisi positiivinen. Sama periaate koskee myös vuoden 2018 kassavirran suunnittelua. Lisäksi yhtiö arvioi vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40-50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien.

 

 

Sulje
Lähetetään...