Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas vuoden 2019 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä:

Ensimmäisen neljänneksen tulos oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi, vaikka tappiollinen. Tulos vastasi kuitenkin odotuksiamme kausiluonteisuuden ja asuntohankkeiden vähäisten valmistumisten vuoksi. Useat tekijät vaikuttivat yhtiön tuloksen paranemiseen. Tilauskanta vahvistui vuoden lopun tilanteesta, toteutuneet synergiat näkyivät tuloksessa aiempaa arviotamme nopeammin ja kassavirta oli kausiluonteisuus huomioiden hyvä. Näkymämme ovat positiiviset ja ohjeistus koko vuodelle ennallaan. Lisäksi arvioimme tuloksen paranevan hieman toisella neljänneksellä.

Erityisen iloinen olen siitä, että Päällystys- ja Asuminen Venäjä -segmentit paransivat oikaistua liikevoittoaan yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa vuoden takaisesta. Päällystyksen tulosparannus tuli etenkin Ruotsista ja Norjasta, missä tehdyt toimenpiteet muun muassa talvisuunnittelukustannusten pienentämiseksi näkyivät suoraan tuloksessa. Venäjällä onnistuimme luovuttamaan kaksi hanketta arviotamme nopeammin, ja urakoinnin tulos oli parempi kuin vertailukautena.

Asuminen Suomi ja CEE-segmentin oikaistu liikevoitto laski, sillä CEE-maissa ei luovutettu yhtään asuntoa, ja Suomessa valmistui vertailukautta vähemmän asuntoja pääkaupunkiseudulla. YIT perusti maaliskuussa yhdessä sijoittajaryhmän kanssa vuokra-asuntoihin keskittyvän yhteisyrityksen. Myimme yhteisyritykselle samalla salkun valmiita tai lähes valmiita asuntoja. Tämä transaktio heikensi segmentin kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Sen kautta vahvistimme kuitenkin Kiinteistöt-segmentin sijoituksia tasaista kassavirtaa tuottavassa vuokra-asumisessa. Pystymme näin lisäämään pääoman kiertonopeutta samalla kun säilytämme salkun arvonnousupotentiaalin.

Toimitilat-segmentissä teimme useampia merkittäviä vuokrasopimuksia esimerkiksi Triplaan. Suuret hankkeemme etenivät suunnitelmien mukaisesti, ja Suomen korjausrakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Infraprojektit-segmentin tilauskannan laatu ja kannattavuus paranivat. Segmentin tulosta rasitti kuitenkin vanhojen projektien heikko katetaso.

Yleisesti ottaen rakentamisen volyymi Suomessa on hyvällä tasolla kaupungistumisen tukemana. Aktiivisuus asuntomarkkinoilla lisääntyi vuosineljänneksen lopulla. Muissa toimintamaissamme markkinanäkymät ovat vakaat. Suomessa asuntorakentamisen volyymi on palaamassa normaalille tasolle huippuvuosien jälkeen. Kuluttaja-asuntomyynti hyvillä sijainneilla on jatkunut viime syksyn tasolla, vaikka yksityissijoittajien osuus asunnonostajista on vuoden takaisesta laskenut.

Sulje
Lähetetään...