Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Hyvä kehityksemme jatkui vuonna 2019, ja konsernin koko vuoden oikaistu liikevoitto kasvoi 166 miljoonaan euroon. Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli konsernin kaikkien aikojen paras, ja arvioimme vahvan tilauskannan ja vakaan kysynnän tukevan kannattavuuttamme myös vuonna 2020.

Vuoden 2019 merkittävin tapahtuma oli kauppakeskus Mall of Triplan avaaminen lokakuussa. Sen ensimmäiset kuukaudet ovat olleet valtaisa menestys, ja kauppakeskuksen asiakasmäärä ylitti 7 miljoonaa vuoden lopussa. Vaikka Mall of Triplan rakentamisen loppuvaiheen kustannuksilla oli vuoden 2019 toisella puoliskolla merkittävä negatiivinen vaikutus Toimitilat-segmentin tulokseen, projekti on kokonaisuutena ollut meille erittäin kannattava. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme Mall of Triplan sijoituksen käyvän arvon Kiinteistöt-segmenttiin, jonka oikaistu liikevoitto nousi koko vuoden osalta 83 miljoonaan euroon.

Asuntojen kuluttajamyynti Suomessa ja CEE-maissa vahvistui selvästi vuoden loppua kohden. Koko vuoden osalta Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto laski hieman pienemmän valmistuneiden asuntojen määrän ja muuttuneen liiketoimintajakauman myötä. Venäjällä liiketoimintamme palasi kannattavaksi, ja asuntomyynti piristyi vuoden lopulla. Kesällä tekemäämme päätöstä keskittyä Venäjällä neljään kaupunkiin ja huoltoliiketoimintaan sekä sulkea viisi yksikköä on edistetty joutuisasti. Venäjälle sijoitettu pääoma pieneni vuoden aikana yli 50 miljoonalla eurolla vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Infraprojektien tulos kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna tilauskannan vahvistuneen katetason ja tehostetun projektinhallinnan siivittämänä. Segmentti saavutti positiivisen oikaistun liikevoiton edellisen vuoden tappion jälkeen, ja tilauskanta nousi yli 1,1 miljardiin euroon. Lopetettaviin toimintoihin kuuluva Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot teki niin ikään hyvän tuloksen, ja merkittävä positiivinen tuloskäänne nähtiin erityisesti Norjassa ja Ruotsissa.

Syksyllä 2019 päivitetyssä strategiassa kaupunkikehityshankkeet, kiinteistöt ja palvelut ovat rakenteelliset kasvun ja kannattavuuden lähteemme. Olemme määrätietoisesti edistäneet liiketoimintaa ja rakentaneet kilpailuetuja näillä liiketoiminta-alueilla. Strategian toteutusta tukee kesällä julkaistu päätös myydä päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Pohjoismaissa Peabille, millä vahvistamme merkittävästi tasettamme ja selkeytämme liiketoimintarakennettamme. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja eräiden muiden tavanomaisten ehtojen täyttymisen. Arvioimme kaupan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen tai toisen neljänneksen aikana.

Kaiken kaikkiaan vahvistimme markkina-asemaamme kaikissa liiketoiminnoissa vuonna 2019. Vahva markkina-asema yhdistettynä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen keskittyviin toimenpiteisiimme antaa meille vahvan pohjan jatkaa suotuisaa kehitystämme myös vuonna 2020.

 

Lähetetään...