Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas vuoden 2019 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen yhteydessä:

Toinen neljännes: Hyvä kehitys ja strategisia päätöksiä

Toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli vertailukautta parempi. Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Tilauskanta vahvistui edelliseen neljännekseen verrattuna lähes kaikissa segmenteissä. Näkymämme ovat positiiviset: arvioimme yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton paranevan myös loppuvuonna.

Olemme tehneet viime kuukausina merkittäviä päätöksiä yhtiön strategian toteuttamiseksi. Päätimme heti kauden päätyttyä myydä päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Pohjoismaissa Peabille 280 miljoonalla eurolla. Kirjaamme kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutuessa, arviolta tammikuussa 2020. Yritysjärjestelyn myötä YIT:n liiketoimintarakenne selkeytyy, tase vahvistuu entisestään ja yrityksen liikevoiton vuoden sisäinen kausiluonteisuus tasoittuu. Yrityskaupasta saatava kassavirta mahdollistaa velkaantumisasteen laskemisen strategiatavoitteidemme mukaiselle tasolle etuajassa sekä investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen.

Kesäkuun lopussa tiedotimme huomattavista muutoksista Venäjällä sitoutuneen pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi strategiamme mukaisesti: päätimme luopua Moskovan, Moskovan alueen ja Donin Rostovin asuntorakentamisesta, urakointiliiketoiminnasta ja Venäjän päällystyksestä. Keskitämme toimintomme niihin kaupunkeihin, joissa liiketoiminta on ollut kannattavaa läpi syklin, tonttien saatavuus ja hintataso ovat järkeviä ja ostovoima on YIT:n tuotteelle riittävä. Tehtävät muutokset vapauttavat pääomaa ja parantavat tuntuvasti tulostamme Venäjällä jatkossa, vaikka kirjaammekin sen johdosta kertaluontoisen negatiivisen erän liikevoittoon tälle vuosineljännekselle.

Nämä strategiset liikkeet auttavat YIT:tä nopeuttamaan kasvua ja kannattavuuden parantamista yhtiön strategiassa määritellyillä painopistealueilla, kaupunkikehityksessä ja suhdanteista riippumattomissa liiketoiminnoissa.  Toisin sanoen nämä päätökset fokusoivat liiketoimintaamme, vahvistavat suorituskykyämme ja taloudellista asemaamme sekä vaikuttavat raportointiimme tästä neljänneksestä alkaen.

Jatkuvissa liiketoiminnoissa olen erityisen ylpeä Asuminen Suomi ja CEE -segmentin suorituksesta kannattavuuden noustua taas hyvälle tasolle, yli 10 prosenttiin, erityisesti Suomen asuntorakentamisen vetämänä. Vuosineljänneksen aikana lisäsimme asuntoaloituksia Suomessa ja jatkoimme investoimista tontteihin Suomessa ja CEE-maissa. Aloitettujen asuntojen määrä mahdollistaa volyymien pitämisen hyvällä tasolla myös ensi vuonna. Oikaistun liikevoiton kasvu edellisestä vuodesta tuli etenkin viime vuonna alisuoriutuneiden segmenttien tulosparannuksista. Kauden lopussa yhtiön tilauskanta oli noin 4,7 miljardia euroa. Tilauskanta vahvistui maaliskuun lopusta erityisesti Infraprojekteissa ja Toimitiloissa. Tilauskantaan kirjattiin mm. Raide-Jokeri, Tukholman vesilaitoksen jätevesitunneli ja Vaasan Sairaanhoitopiirin sairaalan laajennus. Infraprojektien tilauskannan katetaso nousi uusien sopimusten ansiosta. Sovimme myös institutionaalisten sijoittajien kanssa lähes tuhannen asunnon rakentamisesta Suomeen.

Alkuvuonna rakentamisen volyymi Suomessa on ollut hyvällä tasolla. Toimitilakysyntä etenkin pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomessa ja korjausrakentamisessa on ollut pirteää. Lähivuosina uuden hallituksen ohjelmassa toteutettavaksi kaavaillut liikenneinvestoinnit vakauttavat infraprojektien näkymiä Suomessa. Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamisen näkymät ovat jo ennestään vahvat. Institutionaalisten asiakkaiden asuntokysyntä on ollut hyvää ja kuluttaja-asuntokauppa on käynyt ennakoidusti Suomessa. CEE-maissa asuntojen kysyntä on säilynyt vilkkaana. Venäjällä heinäkuun alussa voimaan astuneet asuntolakimuutokset ovat lisänneet yleistä epävarmuutta markkinoilla.

Sulje
Lähetetään...