Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimitusjohtajan katsaus

Kari Kauniskangas tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä:

YIT:n ensimmäinen vuosineljännes sujui pääosin odotustemme mukaisesti, ja konsernin oikaistu liikevoitto parani 8 miljoonaan euroon (-10 milj. euroa). Ensimmäinen vuosineljännes on tyypilliseen tapaan kausiluonteisesti vaisu infraprojekteissa ja asuntojen valmistumisessa. Asuntojen myynti oli kuitenkin vahvalla tasolla kaikilla alueilla, erityisesti Venäjällä. Kiinteistöt-segmentin kannattavuutta tuki Espoon Keilaniemen hankkeen kiinteistökaupan loppuunsaattaminen.

Toimitilat-segmentin vuosineljänneksen tulosta rasittivat kolmen aiemmin kertomamme ja sittemmin valmistuneen ongelmallisen projektin taloudelliset loppuselvitykset.  Niistä yhdessä teimme 7 miljoonan euron kulukirjauksen, joka liittyi Myllypuron Kampus -hankkeen taloudellisessa loppuselvityksessä tehtyyn sovintoon. Osana sopimusta asiakas vapauttaa 8 miljoonan euron pidätetyn maksuerän huhtikuussa. Toimitilat-segmentin tilauskanta sen sijaan vahvistui vuodenvaihteen jälkeen jo viime vuonna voittamiemme useiden allianssi- ja elinkaariprojektien tilauskantaan lisäämisen ansiosta.

Vuosineljänneksen lopulla toimintaympäristö muuttui nopeasti koronaviruspandemian vuoksi. YIT:llä käynnistimme ennakoivasti jo helmikuussa kattavia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden, työmaidemme etenemisen ja toimintamme jatkuvuuden. Lieventääksemme talouden hidastumisen vaikutuksia ja sopeuttaaksemme toimintaamme äkilliseen markkinamuutokseen olemme lisäksi käynnistäneet useita säästötoimenpiteitä. Olemme myös päättäneet lomauttaa koko toimistohenkilöstömme kahdeksi viikoksi toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin johto ja hallitus ovat niin ikään päättäneet leikata palkkioitaan. Jäädytimme asuntojen aloituspäätökset kuukaudeksi maaliskuun puolivälistä alkaen nähdäksemme, mille tasolle kysyntä uudessa tilanteessa asettuu.

Toistaiseksi työmaamme ovat hyvin käynnissä, eikä merkittäviä ongelmia toiminnallemme ole ilmennyt. Huhtikuussa muutamia työmaita pysäytettiin väliaikaisesti viranomaismääräysten tai tilaajan päätösten takia. On ollut hienoa huomata, miten nopeasti organisaatiomme on sopeutunut pandemian hallinnan edellyttämiin toimintatapoihin. Digitaalisten työkalujemme käyttöönotto on jatkunut menestyksekkäästi, ja verkon kautta tapahtuvien näyttöjen sekä sopimusten määrä on kasvanut nopeasti. Asiakkaiden luottamus YIT:hen on pysynyt korkealla tasolla. Vaikka asuntojen kysyntä laski maaliskuun lopulla, se on sen jälkeen pysynyt kohtuullisella tasolla, ja tulemmekin jatkamaan asuntoaloituksia toisella vuosineljänneksellä.

Markkinoiden epävarmuuden keskellä vahvan taloudellisen aseman merkitys on kasvanut entisestään. Voinkin tyytyväisenä todeta, että viime vuosina tekemämme toimenpiteet taseen vahvistamiseksi ovat luoneet vakaan taloudellisen pohjan liiketoiminnallemme. Taseemme on entisestään vahvistunut toisella vuosineljänneksellä saatuamme 1.4. päätökseen päällystys- ja kiviainesliiketoimintojemme myynnin. Kirjaamme kaupasta toisella vuosineljänneksellä noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, jota ei sisällytetä oikaistuun liikevoittoon, mutta joka tukee nettotulosta. Kaupasta saatu noin 285 miljoonan euron kassavirta mahdollistaa velkaantumisasteen merkittävän laskemisen ja sitä myötä investoinnit strategiamme ytimessä olevien kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen sekä palveluliiketoimintojen ja Kiinteistöt-liiketoiminnan kasvattamiseen.

Loppuvuoden keskeisimmät tavoitteemme ovat henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden, työmaiden toiminnan ja operatiivisen kassavirran turvaaminen. Tänä vaikeana aikana pidämme kuitenkin katseet myös tulevaisuudessa. Keskittymällä strategiamme keskeisiin osa-alueisiin sekä tuottavuuteen ja asiakkaisiin turvaamme vahvan markkina-asemamme ja varmistamme kilpailukykymme.

 

Lähetetään...