Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus syyskuu 2019

Viime sijoittajakatsauksen jälkeen olemme julkaisseet päivityksen strategiaamme vuosille 2020-2022. Strategia ei ole muuttunut, vaan sitä on täsmennetty: päätavoitteenamme on edelleen kannattavuuden parantaminen sekä taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Strategiset painopistealueemme ovat edelleen kestävä kaupunkikehitys sekä suhdanteita tasaavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat. Kiinteistöliiketoiminnassa tavoitteenamme on kasvattaa arvoketjussa rooliamme kohti kiinteistöomaisuuden hallintaa, kiinteistöjohtamista ja elinkaarivastuita. Palveluliiketoiminta sisältää mm. pitkäaikaisia palvelusopimuksia, rakennetun ympäristön hoitoa ja kehittämistä ja asiakaspalvelua. Tällä hetkellä liiketoiminnoistamme näitä ovat teiden kunnossapito, korjausrakentaminen, kiinteistöjohtaminen ja asumisen palvelut.

Viime vuoden tapaan näitä painopistealueita tukevat menestyksemme kulmakivet huippusuoritus, menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja onnelliset työntekijät. Uutena olemme nostaneet kestävän kehityksen vauhdittamisen, jossa meillä on kunnianhimoinen tavoite puolittaa oman toimintamme ja valmistamiemme omaperusteisten hankkeidemme hiilidioksidipäästöt seuraavien kymmenen vuoden aikana.

YIT:n hallitus vahvisti yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) ja 30-50 %:n velkaantumisasteen (gearing) strategiakauden loppuun mennessä sisältäen IFRS 16:n vaikutuksen sekä vuosittain kasvavan osingon. Nämä tavoitteet ovat ennallaan; ainoa muutos on, että hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle osingonmaksun muuttamista kahdessa osassa tehtäväksi vuodelta 2019 maksettavasta osingosta alkaen.

Strategiatiedotteemme voit lukea täältä: https://www.yitgroup.com/fi/news-repository/porssitiedotteet/yit-tasmentaa-strategiaansa-kestava-kaupunkikehitys-vauhdittaa-suorituskykya-yli-suhdanteiden

Viime viikolla järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä kerroimme tarkemmin YIT:n taloudellisesta kehityksestä ja strategiamme keskeisistä panostusalueista: kannattavuuden parantamisesta, Kiinteistöt-liiketoiminnasta, palveluliiketoimintojen kasvattamisesta sekä kestävän kehityksen vauhdittamiseen liittyvistä toimista.

Kaikki pääomamarkkinapäivän esitykset englanniksi ovat nähtävillä nettisivuillamme osoitteessa https://qsb.webcast.fi/y/yit/yit_2019_0926_cmd/ , ja kaikki esitysmateriaalit (myös englanniksi) löytyvät kohdasta https://www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/paaomamarkkinapaiva .

Asuntojen kuluttajakysyntä on pysynyt Suomessa ja Venäjällä vakaana normaalilla tasolla ja jatkunut CEE-maissa vilkkaana. Näkymät ovat kaikilla markkina-alueillamme vakaat. Vuoden kolmannella neljänneksellä olemme aloittaneet kuluttajille suunnattuja asuntokohteita Suomessa noin 600 ja CEE-maissa noin 400 kappaletta. Venäjällä on vastaavana aikana aloitettu noin 500 asuntoa kuluttajille. Tehtyjen aloitusten pohjalta arvioimme, että vuonna 2020 Suomessa valmistuu noin 2600 suoraan kuluttajille suunnattua asuntoa (2019 arvio: noin 2700), CEE-maissa noin 1600 (2019 arvio: noin 1600) ja Venäjällä noin 3100 (2019 arvio: noin 3900) asuntoa. Venäjän määrien väheneminen johtuu ennen kaikkea siitä, että kuten kesäkuussa ilmoitimme, lopetamme asuntorakentamisen Moskovassa ja Moskovan alueella sekä Donin Rostovissa.

Hiljainen jakso ennen kolmannen vuosineljänneksemme raportointia alkaa 1.10. Osavuosikatsaus julkaistaan perjantaina 1.11. noin kello 8.

Lähetetään...