Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 11/2017

Missä vaiheessa Suomen rakennussykli on Ruotsiin verrattuna? Onko tämänhetkinen rakennusvolyymi Suomessa kestävällä tasolla kysyntään nähden? Miksi ette ole aloittaneet enemmän kohteita Suomessa – onko se merkki jostain?

Ruotsissa ja etenkin Tukholmassa ja sen ympäristössä rakentamisen volyymi ja tonttimaan ja asuntojen hintojen nousu on ollut otsikoissa viime aikoina. Tilastoissa on näkynyt Tukholman asuntokaupan kääntymistä ja hintojen laskuja. Kuplan tai sen puhkeamisen pelkoa on ollut aistittavissa. Tämä on herättänyt sijoittajien keskuudessa hermostuneisuutta, ja etenkin ulkomaiset sijoittajat ovat kyselleet Suomen tilanteesta. Ruotsi ja Suomi ovat olleet hyvin erilaisessa tilanteessa pidemmän aikaa; talous, kaavoitus, väestönkasvu ja monet muut tekijät eivät ole kulkeneet käsi kädessä. Siitä huolimatta hermostus vaikuttaa myös Suomen rakennussektoriin, sillä monet luokittelevat kaikki Pohjoismaat yhdeksi ryppääksi. YIT:hän ei toimi Ruotsissa ja Lemminkäinenkään ei rakenna taloja Ruotsissa.

Asuntojen rakennusvolyymi Suomessa on tänä vuonna viime vuosia korkeampi. Taantuman aikana volyymit olivat tarvetta alempia, ja siksi tämänhetkistä tahtia voi kuvailla myös korjausliikkeeksi, jota tukee vahva kuluttajakysyntä. Pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin virtaa väkeä, ja kaupungistumisen odotetaan jatkuvan. Monien tutkimusten mukaan Suomi on kaupungistumisessa muita Pohjoismaita jäljessä, eikä trendin odoteta hidastuvan. Asunnon oikea paikka ja hinta, kysyntää vastaava koko ja pohjaratkaisu, palvelut, joukkoliikenneyhteydet ja moni muu asia ei poistu muodista. 

Mitä tulee meidän heinä-syyskuun aloitusmääriimme Suomessa, neljännekset eivät ole veljiä keskenään eivätkä suunnitelmat aina suju lineaarisesti. Mitään tahallista jarrutusta viime vuosineljännes ei indikoi, nyt vain saimme ajoituksesta johtuen hiukan aiempaa vähemmän hankkeita käyntiin. Jo nyt olemme tiedottaneet lukuisista aloituksista, ja hyvä kuluttajakysyntä tukee aloitussuunnitelmia jatkossakin.

YIT:n yhdistyminen Lemminkäisen kanssa lähestyy. Olemme saaneet molempien yhtiöiden ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnät syyskuussa ja viranomaisluvat muista toimintamaista. Vain Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) lopullinen lausunto puuttuu, ja odotamme sitä vielä tämän vuoden puolella. Valmistaudumme lain sallimissa puitteissa yhdistymään vuoden vaihteessa yhdeksi YIT:ksi.

MUUtos YIT:n myyntimixissä suomessa

TIETOJA LEMMINKÄISEN OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain
arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä sijoittajakatsauksessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen
ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat
eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ? 
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

Hanna Jaakkola
Maija Honkanen
Ella Malm

 

Seuraa meitä Twitterissä 
@YITInvestors

 

 

 

Lähetetään...