Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 11/2018

YIT reissasi pitkästä aikaa uudella mantereella Q3:n tuloksen ja uuden strategian julkistamisen jälkeen. Viimeksi kävimme Pohjois-Amerikassa 1,5 vuotta sitten ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. Välivaalit olivat mielenkiintoinen aika matkustaa ja poliittinen keskustelu kävi kuumana. Tapaamisten henki oli positiivinen. Erityisesti uusi strategia ja yhdistyminen sekä markkinanäkymät herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta.

Pääomamarkkinapäivässä esitelty strategia: ’suorituskykyä yli suhdanteiden’ kertoo kasvun suunnan: kaupunkikehitys ja suhdanteista riippumattomat liiketoiminnot. Sijoittajia kiinnostaa kunkin osa-alueen ja segmentin paino nyt ja tulevaisuudessa. Emme ole antaneet tarkkaa liikevaihtoa suhdanteista riippumattomille liiketoiminnoille, mutta vuonna 2017 pro forma luvuilla laskettuna Päällystys-segmentin (sisältäen teiden kunnossapidon), korjausrakentamisen, asumisen palveluiden ja muiden palveluliiketoimintojen liikevaihto oli yhteensä lähes miljardi euroa. Strategian painopisteistä eli kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteistä puuttuu perinteinen kilpailu-urakointi, jonka liikevaihto oli myös noin miljardin euron tasolla, sillä sille ei ole asetettu kasvutavoitteita. Kilpailu-urakoinnissa meillä on ainoastaan sisäiset kannattavuustavoitteet.

Saimme tapaamisissa usein kysymyksen: what are they missing? Mitä markkina ei ymmärrä. Kuten alleviivasimme pääomamarkkinapäivässä, YIT ei ole ainoastaan asuntorakentaja. Toimitilat ja Kiinteistöt -segmentti näyttelee pääosaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä toimistokohteiden suunniteltujen myyntien vuoksi ja ensi vuonna Triplan kauppakeskuksen valmistumisen myötä.  Ensi vuonna Toimitiloihin kertyy nyt myynnissä olevien (ja suunnitelmiemme mukaan pian myytyjen) toimistojen urakoista liikevaihtoa ja tulosta rakentamisen / korjausrakentamisen valmisasteen mukaan. Kun kaupat on saatu maaliin, yhteisyritysten osalta myyntivoitto näkyy Kiinteistöt-segmentissä ja tuloslaskelman rivillä ”Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta”. Liikevaihtoa ei yhteisomistuksessa olevista kohteista tuloudu. Jos YIT omistaa toimistokohteen kokonaan, näkyy tulos ja liikevaihto sekä myynnistä, että urakasta Toimitilat-segmentissä.

Oheisissa kaavioissa näkyy YIT:n eri roolit kauppakeskus Triplan hankkeessa. Kauppakeskus valmistuu ensi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Valmistumisen myötä Toimitilat-segmentti pystyy tulouttamaan YIT:n omistusosuuden (38,75%) rakennusurakasta (kokonaiskustannuksiltaan noin 600 milj. euroa). Valmistumisen jälkeen kauppakeskus alkaa tuottaa vuokratuottoja ja sen arvo on mahdollista arvostaa käypään arvoon. YIT:llä on mahdollisuus vähentää omistustaan kauppakeskuksessa 20 prosenttiin nykyisestä noin 40 prosentista. Koko omistus on mahdollista myydä vuonna 2022 tai sen jälkeen. Vuokratuotot, mahdolliset myyntivoitot ja käyvän arvon muutokset raportoidaan myös Kiinteistöt-segmentissä. Triplan kauppakeskus toimii hyvänä esimerkkinä YIT:n yhteisyrityksistä ja yhtiömme eri rooleista niissä.

Osavuosikatsauksen yhteydessä kerroimme, että kuluttajien asuntokysyntä on edelleen hyvää. Kuitenkin yhden tärkeän asiakasryhmän osalta kysyntä on laskenut selvästi keväästä alkaen. Yksityisten sijoitusasunnon ostajien määrä markkinoilla on pienentynyt selvästi. Tavoitteenamme on edelleen pitää rakennusvolyymi hyvällä tasolla resurssien sallimissa puitteissa, mutta siirtää fokusta enemmän institutionaalisten sijoittajien suuntaan.

Tripla tuloutus FI.JPG

Lähetetään...