Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 09/2017

Kesäkuussa YIT ja Lemminkäinen tiedottivat aikeistaan yhdistyä yhdeksi johtavista pohjoiseurooppalaisista kaupunkikehittäjistä. Syyskuun puolivälissä molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät suunnitellun yhdistymisen. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten myönteisiä päätöksiä.

YIT uudisti strategiansa syksyllä 2016, ja yhdistyminen Lemminkäisen kanssa tukee tämän strategian toteuttamista. Juuri nyt sekä YIT:n että Lemminkäisen tavoitteet ja polut kohtasivat: Molempien yhtiöiden katse on jälleen kasvussa taloudellisesti haastavien vuosien, yhtiöiden tehostamisohjelmien ja taseen voimakkaiden keventämistoimien jälkeen. Yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka kasvun ja kannattavuuden moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys yhdessä kumppaneiden kanssa.

Ennen yhtiökokouksia toimitus-, talous- ja IR-johtaja tapasivat omistajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Me sijoittajasuhteissa vastasimme kysymyksiin ja valmistelimme tulevia tapahtumia. Keskusteluja omistajien kanssa on käyty myönteisessä hengessä. Aiheina keskusteluissa ovat olleet mm. suunnitteilla olevan yhdistymisen tausta, yhtiön liiketoimintamalli ja taloudelliset tavoitteet. Luonnollisesti yhdistymisen synergiat kiinnostavat osakkeenomistajia. Kokonaissynergioiden arvioidaan olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa, ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä. Suurin osa suunnitelluista synergioista odotetaan saavutettavan vähentämällä hallinnollisia kustannuksia, kehittämällä hankintaa, virtaviivaistamalla organisaatiota sekä yhtenäistämällä toimintatapoja ja prosesseja. Tässä vaiheessa tarkempia yksityiskohtia aiheesta ei ole vielä kerrottu.

Paljon kysymyksiä olemme saaneet myös yhdistyvän yhtiön strategiasta ja haastealueista. Joudumme vielä toteamaan, että yhdistyvän yhtiön strategiasta päättää yhdistyneen yhtiön hallitus vasta yhdistymisen jälkeen.

YIT järjestää Pääomamarkkinapäivän 28.9. Johdon esityksissä on luvassa lisätietoa mm. yhdistymisen etenemisestä ja uudesta, ensi vuoden alussa perustettavasta, Kiinteistöt-toimialasta. Pääomamarkkinapäivää voit seurata suorana tai jälkikäteen tallenteena verkossa YIT:n sijoittajasivuilla (https://www.yitgroup.com/fi/sijoittajat)

Alustavat taloudelliset tavoitteet

TIETOJA LEMMINKÄISEN OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain
arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä sijoittajakatsauksessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen
ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat
eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ? 
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

Hanna Jaakkola
Maija Honkanen
Ella Malm

 

Seuraa meitä Twitterissä 
@YITInvestors

 

 

 

Lähetetään...